Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Europees aanbesteden - Verschil selectiecriteria en gunningscriteria


Veel gestelde vragen - Europees aanbesteden - Verschil selectiecriteria en gunningscriteria

Wat is het verschil tussen selectiecriteria en gunningscriteria?

Auteur: AVS Helpdesk

Selectiecriteria, ook wel criteria voor de kwalitatieve selectie genoemd, zijn criteria aan de hand waarvan u de kwaliteit en betrouwbaarheid van de aannemer, leverancier of dienstverlener beoordeelt.

Guningscriteria zijn criteria waarop u het product of dienst, zoals beschreven in de offerte, beoordeelt.

Nog korter gezegd: selectiecriteria houden verband met de kwaliteit van de aanbieder en gunningscriteria met de kwaliteit van de aanbieding.

 

Selectiecritera
De richtlijnen omschrijven de selectiecriteria nauwkeurig en limitatief. Dit laatste betekent dat u niet meer eisen mag stellen dan de richtlijnen aangeven. Om te laten zien dat hij voldoet aan de door u gestelde eisen, moet de leverancier bepaalde documenten overleggen.

De selectiecriteria zijn in vier groepen te verdelen:

· Uitsluitingsgronden: dit zijn redenen op basis waarvan u bij voorbaat gegadigden kunt   uitsluiten van verdere deelname aan de procedure. Een voorbeeld is valsheid in   geschrifte.

· Financiële en economische draagkracht: u kunt de gegadigden vragen om bewijzen te   overleggen waarmee ze kunnen aantonen dat ze financieel- economisch gezien in   staat zijn de opdracht uit te voeren. Denkt u hierbij aan eisen als: de verhouding   tussen de jaaromzet van een bedrijf en de omzet voor de opdracht in kwestie.

· Beroepsbekwaamheid: in de praktijk betekent dit dat u nagaat of het bedrijf  ingeschreven is in het handelsregister in het land van vestiging.

· Technische bekwaamheid: dit criterium moet u zekerheid geven dat het bedrijf technisch vaardig genoeg is om de opdracht met succes uit te voeren. Criteria die onder dit kopje vallen hebben bijvoorbeeld betrekking op ervaring met soortgelijke projecten, het gehanteerde kwaliteitssysteem, omvang van de technische staf binnen een bedrijf etc.

Gunningcriteria

Gunningcriteria worden gehanteerd om de offertes mee te beoordelen.

U dient te kiezen tussen een beoordeling op basis van de laagste prijs of op basis van de economisch meest voordelige aanbieding, gelet op enkele subcriteria.

Bij het gunningcriterium van de laagste prijs is uitsluitend de ingediende prijs van belang. In beginsel krijgt de indiener met de laagste prijs de opdracht.

Bij een beoordeling op basis van de economisch meest voordelige aanbieding gunt u op basis van een aantal subcriteria die variëren al naar gelang de aard van de opdracht. Zo kunt u bijvoorbeeld één of meer van de volgende criteria hanteren:

* prijs
* rentabiliteit
* leveringstermijn
* esthetische en functionele kenmerken
* gebruikskosten * klantenservice
* kwaliteit * after-salesservices
* technische waarde

U mag uiteraard (ook) andere criteria hanteren, voorzover deze non-discriminatoir, objectief, doorzichtig en functioneel zijn.

 

Trefwoorden: Europees aanbesteden

Gepubliceerd op: 28 december 2009