Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Europees aanbesteden - Schoonmaak van het schoolgebouw (Januari 2010)


Veel gestelde vragen - Europees aanbesteden - Schoonmaak van het schoolgebouw (Januari 2010)

Ik ben offertes aan het aanvragen voor de schoonmaak van het schoolgebouw. Moet een dienst als `schoonmaak´ ook Europees aanbesteed worden? Met andere woorden: zijn scholen ook aanbestedingsplichtig?

Auteur: AVS Helpdesk

Eén en ander is afhankelijk van de kosten van het af te sluiten contract. Al vrij snel komen de kosten van het contract boven de Europese normen uit. Drempelwaarden die op scholen in 2010/2011 van toepassing zijn:

   Centrale Overheid  Decentrale Overheid
Werken   EUR 4.845.000  EUR 4.845.000
Diensten  EUR 125.000  EUR 193.000
Leveringen  EUR  125.000  EUR 193.000

Er gelden verschillende drempelwaarden voor werken (zoals bijvoorbeeld gebouwen), diensten en leveringen. De Europese Commissie stelt elke twee jaar nieuwe drempelwaarden vast. Schoonmaken valt onder het begrip diensten, waardoor scholen vanaf een bedrag van EUR 193.000 (exclusief btw) aanbestedingsplichtig zijn.

Als een school bijvoorbeeld maar voor twee jaar een schoonmaakcontract af wil sluiten en het bedrag per jaar op EUR 60.000 exclusief btw uitkomt, geldt dus een aanbestedingsplicht. Dit komt omdat fictief met vier jaar gerekend moet worden, met als gevolg dat de school boven het normbedrag uitkomt.

Omdat bijzonder onderwijs door de rijksoverheid wordt bekostigd, geldt ook hier een aanbestedingsplicht.

Procedures
In de Nederlandse aanbestedingswetgeving en in de Europese richtlijnen worden globaal de volgende typen aanbestedingsprocedures onderscheiden:

  • openbare procedure
  • niet-openbare procedure ofwel aanbesteding met voorafgaande selectie

Hoofdregel is dat aanbestedingsplichtige opdrachten openbaar of door middel van een niet-openbare procedure moeten worden aanbesteed. De overige  procedures zijn uitzonderingen waarvan slechts onder bepaalde voorwaarden gebruik kan worden gemaakt

(bron: Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten (Bao)).

Meer informatie over deze procedures is te vinden bij AVS Helpdesk  . Zie ook  Dossier Europese aanbesteding 

De AVS Helpdesk kan ook ondersteunen bij eventuele vragen over (Europees) aanbesteden. In het schooljaar 2010/2011 verzorgt de AVS een cursus Aanbesteden.
 

Trefwoorden: Europees aanbesteden

Verschenen in Kader Primair 5 (2009-2010)

Gepubliceerd op: 13 januari 2012