Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Europees aanbesteden - risico's


Veel gestelde vragen - Europees aanbesteden - risico's

Wat zijn de risico's van een onjuiste aanbesteding of van het niet aanbesteden terwijl dat wel had gemoeten?

Auteur: AVS Helpdesk

Leveranciers die zich benadeeld voelen in een aanbestedingsprocedure hebben verschillende mogelijkheden om hiertegen bezwaar te maken:

- bij de nationale rechter kan men een kort geding of een civiele bodemprocedure   aanspannen;
-
geschillen die betrekking hebben op bouwwerken kunnen worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven:
-
bij de Europese Commissie kan men een klacht indienen. Daarnaast kan de Europese Commissie op eigen initiatief een onderzoek starten naar aanleiding van vermoedens dat er in een aanbestedingsprocedure fouten zijn gemaakt.

Mogelijke uitkomsten van een proces zijn:

· schadevergoeding betalen aan een benadeelde leverancier;
· het alsnog toe moeten laten van een bedrijf bij een aanbestedingsprocedure;
· (opnieuw) starten van een aanbestedingsprocedure;
· gunning aan een ander bedrijf;
· nietig verklaren van een gesloten overeenkomst;
· opschorting van de aanbestedingsprocedure, van de gunning of van de uitvoering van het contract.

Trefwoorden: Europees aanbesteden

Gepubliceerd op: 28 december 2009