Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Europees aanbesteden - opdracht gunnen


Veel gestelde vragen - Europees aanbesteden - opdracht gunnen

Ben ik verplicht om een opdracht te gunnen?

Auteur: AVS Helpdesk

Nee. De richtlijn verplicht u om een opdracht te gunnen. Wel is het zo dat u belanghebbenden, lees de gegadigden en/ of inschrijvers, van dit besluit op de hoogte dient te brengen. Zij hebben tevens recht op motivatie van uw besluit.

Ook kan het zijn dat een bedrijf aanspraak maakt op schadevergoeding wegens gemaakte kosten. Normaliter zal een inschrijver of gegadigde geen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding, tenzij de rechter meent dat schending van het vertrouwensbeginsel heeft plaatsgevonden.

Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer het bedrijf aantoonbaar gegronde redenen had om aan te nemen dat u de opdracht aan hem zou gunnen, omdat u dat in de gunningsfase al had toegezegd. Het kan zijn dat u bij de voorbereiding van een aanbestedingsprocedure weet dat er factoren zijn die gunning onzeker maken, bijvoorbeeld wanneer er intern nog budget moet worden vrijgemaakt voor de opdracht. Het is dan verstandig om dit voorbehoud van gunning in de aankondiging al te vermelden.

 

Trefwoorden: Europees aanbesteden

Gepubliceerd op: 28 december 2009