Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Europees aanbesteden - Functioneel bestek of deskundigheid inhuren


Veel gestelde vragen - Europees aanbesteden - Functioneel bestek of deskundigheid inhuren

Hoe kan ik een Europese aanbesteding starten wanneer ik zelf niet goed op de hoogte ben van de specificaties die ik aan het product of de dienst zou moeten stellen?

Auteur: AVS Helpdesk

Bij elke aanbesteding wordt een bestek opgesteld, waarin o.a. de technische specificaties worden gegeven waaraan het product dient te voldoen. Wanneer u niet of slecht op de hoogte bent van de te stellen specificaties, heeft u twee mogelijkheden. U kunt een functioneel bestek opstellen, of deskundigheid inhuren voor het opstellen van het bestek.

Functioneel bestek
In plaats van een zuiver technisch bestek, waarin u in detail vastlegt wat u wenst, maakt u een functioneel bestek. In dit bestek geeft u aan wat de eigenschappen en resultaten van een dienst of product moeten zijn en aan welke randvoorwaarden oplossingen dienen te voldoen. Hoe de leverancier daaraan invulling geeft wordt aan de leverancier overgelaten. Daarbij wordt de leverancier wel verantwoordelijk voor het op juiste wijze voldoen aan de gevraagde specificaties.

Omdat een functioneel bestek slechts hoofdlijnen van het gewenste product of dienst weergeeft, zal het, vaker dan bij een technisch bestek, praktische vragen oproepen bij leveranciers. U zou kunnen overwegen om hiertoe een prebid meeting te organiseren, waarin u leveranciers de gelegenheid geeft hun vragen te stellen.

Deskundigheid inhuren
Een andere mogelijkheid is om het bestek plus technische specificaties te laten opstellen door een ingehuurde deskundige. U dient dan wel te waken voor de zogenaamde "chinese wallbepaling", opgesteld om oneerlijke mededinging te voorkomen.

Deze bepaling houdt in dat een aanbestedende dienst zich ervan moet onthouden om bij het opstellen van specificaties voor een opdracht, op een manier die de mededinging zou kunnen vervalsen of uitschakelen, advies te vragen of te aanvaarden van personen die een commercieel belang bij de opdracht zouden kunnen hebben.

Een voorbeeld: voor het opstellen van een bestek voor kopieerapparatuur huurt u een specialist in, die voor u vastlegt wat de technische specificaties zijn waaraan de producten dienen te voldoen.

Toevallig heeft dit bedrijf een divisie die kopieerapparatuur levert die aan alle gevraagde specificaties voldoet. Deze divisie schrijft in op de aanbesteding.

Hiermee is gemakkelijk de schijn gewekt dat het bestek is toegeschreven naar deze leverancier. De schijn van voorkennis of "toeschrijven naar" dient u als aanbestedende dienst te voorkomen.

Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de ingehuurde deskundige schriftelijk te laten verklaren dat noch de deskundige zelf, noch enig hieraan gelieerd bedrijf een offerte zal indienen voor deze aanbesteding.

 

Trefwoorden: Europees aanbesteden

Gepubliceerd op: 28 december 2009