Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Europees aanbesteden - 2A en 2B diensten


Veel gestelde vragen - Europees aanbesteden - 2A en 2B diensten

Wat is eigenlijk het verschil tussen 2A- en 2B-diensten en hoe weet ik of een dienst onder de bijlage van 2A- , dan wel 2B- valt?

Auteur: AVS Helpdesk

De indeling in 2A- en 2B-diensten heeft te maken met de procedurevoorschriften uit de richtlijn. Diensten die onder bijlage 2A vallen, moeten aan alle voorschriften uit richtlijn 2004/18/EG voldoen.

Op de 2B-diensten is slechts een gedeelte van de richtlijn van toepassing. De enige regels die de richtlijn in dat geval voorschrijft zijn:

· u moet de juiste technische specificaties gebruiken in de bij de aanbesteding  behorende documenten, zodat u niet bij voorbaat bepaalde dienstverleners uitsluit van deelname,

· u moet achteraf een bericht van gunning van de opdracht sturen aan het Bureau voor Officiële Publicaties van de EG. Bij dit bericht moet u aangeven of u bezwaar heeft tegen openbaarmaking van het gunningsbericht door publicatie in het Supplement op het Publicatieblad van de EG.

De benamingen van de categorieën diensten in de bijlagen 2A en 2B van de richtlijn 2004/18/EG zijn niet altijd helder genoeg om zeker te weten of een dienst onder bijlage 2A of 2B valt. U dient dan te zoeken in de uitgebreide CPV-codelijst.

U kijkt onder welke categorie uw dienstenopdracht te vinden is. Vervolgens kunt u de categorie terugvinden onder ofwel bijlage 2A, ofwel bijlage 2B.

 

Trefwoorden: Europees aanbesteden

Gepubliceerd op: 28 december 2009