Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Eigen bedrijf


Veel gestelde vragen - Eigen bedrijf

Als ik een eigen bedrijf heb, waar moet ik dan aan voldoen?

Auteur: AVS Helpdesk

Formeel is op 1 mei 2016 de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden. De Wet DBA is bij brief van de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën opgeschort tot 1 januari 2020 (zie bijlage).
Hierdoor is de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) niet meer van toepassing.

Hoe wordt de toepassing van de DBA gecontroleerd?
De handhaving in het kader van de Wet DBA door de Belastingdienst is op dit moment tot in ieder geval 1 juli 2018 opgeschort, behoudens voor kwaadwillenden.

Hoe moet dat geregeld worden?
Of iemand zich al dan niet als ondernemer kwalificeert moet blijken uit de contracten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Bestaan er modelcontracten?
Ja, de Belastingdienst publiceert op zijn website modelcontracten die partijen kunnen gebruiken om buiten de loonbelasting te blijven. Zie www.belastingdienst.nl.
Het is niet verplicht om een modelcontract te gebruiken. Een opgesteld contract kan aan de Belastingdienst voorgelegd worden.

Wat is het doel van een contract?
Doel is het voorkomen van schijnzelfstandigheid: zogenaamde ondernemers die een verkapt dienstverband, zonder sociaal vangnet, en tegen een lagere vergoeding voor de opdrachtgever werken.

Trefwoorden: Belastingen

BijlageGrootte
PDF icon Brief Wet DBA51.44 KB


Gepubliceerd op: 15 februari 2018