Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » EHBO - EHBO-/BHV-toelage


Veel gestelde vragen - EHBO - EHBO-/BHV-toelage

Auteur: AVS Helpdesk

Ben ik verplicht om een EHBO-/BHV-toelage te blijven verstrekken aan personeel?

In de CAO PO 2018 - 2019 is er geen verplichting meer een EHBO-toelage te verstrekken. Hierin is wel het volgende opgenomen: in artikel 11.5 lid 1 van deze cao, waarin staat dat de werkgever met de P(G)MR beleid vast dient te stellen en een passende facilitering  te maken, waarbij uitgangspunt is dat alle kosten - in tijd en geld - voor rekening van de werkgever zijn.

Op grond van lid 3 van artikel 11.5 van de CAO PO 2018 - 2019 is er een overgangsregeling vastgesteld dat  de zittende EHBO-ers/BHV-ers de EHBO-toelage van EUR 9,06 per maand behouden en er dus niet op achteruit mogen gaan. Er hoeft geen jaarlijkse verhoging meer plaats te vinden. Deze toelage is pensioengevend op grond van art. 3.1 van het Pensioenreglement ABP.

Trefwoorden: CAO PO

Gepubliceerd op: 25 oktober 2018