Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Directie – wijziging salarisschaal bij groei


Veel gestelde vragen - Directie – wijziging salarisschaal bij groei

Auteur: AVS Helpdesk

Vragen over wijziging salarisschaal bij groei.

Indien een directeur en/of adjunct-directeur door groei van het leerlingenaantal op 1 oktober in drie achtereenvolgende schooljaren recht zou krijgen op een hogere salarisschaal, zoals aangegeven in bijlage A1 van de CAO PO 2016 - 2017, geldt met ingang van het derde schooljaar de salarisschaal die behoort bij de functie met die hogere salarisschaal voor de werknemer. Deze salarisschaal blijft van toepassing zolang de werknemer in de desbetreffende functie aan dezelfde instelling of instellingen benoemd of aangesteld blijft (artikel 6.25 lid 1 CAO PO 2016 – 2017).

Voorbeeld:

Leerlingentelling per 1 oktober: Inschaling per 1 augustus daaropvolgend:
2017: 380 (werkelijk) = 391 (+ 3%, afgerond naar beneden) DB
2018: 412 (werkelijk) = 424 (+ 3%, afgerond naar beneden) DB
2019: 425 (werkelijk) = 437 (+ 3%, afgerond naar beneden) DB
2020: 420 (werkelijk) = 432 (+3%, afgerond naar beneden) DC

Is het mogelijk af te wijken van de wachttijd?
Alleen voor de directeur, die is aangesteld of benoemd in een DA-functie (minder dan 200 leerlingen = werkelijk aantal leerlingen + 3%, uitkomst afgerond naar beneden) en door groei van het leerlingenaantal per 1 oktober 2018 recht zou krijgen op een DB-schaal, deze functie in het schooljaar daaropvolgend al krijgt.
Deze salarisschaal blijft van toepassing zolang de werknemer in de desbetreffende functie aan dezelfde instelling of instellingen benoemd of aangesteld blijft (artikel 6.25 lid 2 CAO PO 2016 – 2017).

Voorbeeld:

Leerlingentelling per 1 oktober: Inschaling per 1 augustus daaropvolgend:
2017: 199 (werkelijk) = 205 (+ 3%, afgerond naar beneden) DB

Geldt opheffing wachttijd ook voor groei naar y-waarde boven 399 bij een normfunctie?
Besluit de werkgever om er een niet-normfunctie van te maken en FUWA PO toe te passen (artikel 5.5 CAO PO 2016 – 2017), dan gelden de regels voor de wachttijd niet, omdat FUWA PO niet afhankelijk is van leerlingenaantallen.
 

Trefwoorden: Salaris

Gepubliceerd op: 26 april 2018