Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Directie - toelage gekort


Directie - toelage gekort

Auteur: AVS Helpdesk

Wordt de toelage schoolleider van EUR 275 gekort bij bapo en/of ziekteverlof?

Ja, dit is juist en is verwerkt in de errata van de cao po 2009. Het werd als onduidelijk ervaren hoe de BAPO-korting en de korting in het tweede ziektejaar doorwerkte naar de berekening van toeslagen, toelagen en uitkeringen. Met de volgende tekst is aan die onduidelijkheid een eind gemaakt:

`Een korting in verband met seniorenbeleid (BAPO) en een korting in verband met ziekte na 12 maanden (artikel 4 van het Besluit Ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair, BZA) worden niet als een bruto-korting beschouwd voor de bepaling van de hoogte van de volgende aanspraken, zoals hierboven genoemd in de tabel: bindingstoelage, Inkomenstoelage, eindejaarsuitkering OOP, nominale uitkering van oktober en de minimumvakantie-uitkering.

Een korting in verband met seniorenbeleid (BAPO) en een korting in verband met ziekte na 12 maanden (artikel 4 van het Besluit Ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair, BZA) worden wel als bruto-korting beschouwd voor de bepaling van de hoogte van de volgende aanspraken, zoals hierboven genoemd in de tabel: uitlooptoeslag, schaaluitloopbedrag en toelage directeuren.´

 

Trefwoorden: Salaris, Verzuim en Arbozaken

Gepubliceerd op: 13 augustus 2009