Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Definitie schoolleider in de CAO PO 2014-2015


Veel gestelde vragen - Definitie schoolleider in de CAO PO 2014-2015

Wat wordt er onder het begrip ‘schoolleider’ verstaan in de CAO PO 2014-2015?

Auteur: Harry van Soest

Het begrip schoolleider wordt in de CAO PO 2014-2015 in zijn algemeenheid gebruikt en niet zozeer gekoppeld aan een salarisschaal. Daarom is er in de begrippenlijst ook geen omschrijving van ‘de schoolleider’ opgenomen. Door de sociale partners is in artikel 9.3 lid 3 afgesproken dat iedere school (BRIN-nummer) een schoolleider heeft die verantwoordelijk is voor de leidinggevende taken en beschikt over de bevoegdheden die daarbij horen. Dit is ook de leidinggevende die – namens de werkgever – de functionerings- en beoordelingsgesprekken voert. In artikel 9.11 lid 1 wordt de functie als volgt omschreven: “Het directielid benoemd of aangesteld in schaal AB tot en met AE en DA tot en met DC+ maakt in het kader van de gesprekkencyclus afspraken met de werkgever over zijn professionele ontwikkeling.”

Trefwoorden: CAO 2014, CAO PO, Functiewaardering

Verschenen in Kader Primair 6 (2014-2015)

Gepubliceerd op: 6 februari 2015