Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Decentraal Georganiseerd Overleg


Veel gestelde vragen - Decentraal Georganiseerd Overleg

Wanneer vindt Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) plaats?

Auteur: Harry van Soest

De minister van Onderwijs heeft aangegeven dat de bezuinigingen op onderwijs – ondanks de staking van 6 maart – gewoon doorgaan. Voor veel schoolbesturen betekent dit dat de bezuinigingen in het kader van Passend onderwijs de komende jaren gerealiseerd moeten gaan worden. De bezuinigingen hebben in de meeste gevallen gevolgen voor de werkgelegenheid. Hierbij is van belang welk beleid het bestuur voert: ontslagbeleid of werkgelegenheidsbeleid. Bij ontslagbeleid kan eerst op schoolsoort (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs) gekeken worden. Ontstaan er grote problemen, dan kan er DGO gevoerd worden. Bij werkgelegenheidsbeleid geldt dat het bestuur zich heeft geconformeerd aan de afspraak om werkgelegenheid te garanderen. Dat wil zeggen: ieder personeelslid binnenboord houden. Gaat dat door de bezuinigingen niet lukken, dan moet de werkgelegenheidsgarantie worden opgeheven en dient het schoolbestuur hierover Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) te voeren. Hiervoor moeten de centrales AC (vertegenwoordigd door de AVS), ACOP (vertegenwoordigd door de AOb), CCOOP (vertegenwoordigd door CNVO) en CMHF (vertegenwoordigd door FvOv) uitgenodigd worden. Tijdens het DGO beschrijft het bestuur de problemen en wordt bepaald of er een sociaal plan moet komen. Is dat het geval, dan wordt dit opgesteld in verschillende fases. De eerste fase is de vrijwillige fase. Namens het bestuur worden middelen beschikbaar gesteld om reductie van het personeelsbestand te bewerkstelligen. Als het eindresultaat niet het gewenste effect heeft, dan worden afspraken gemaakt in gedwongen fasen. Het voeren van DGO is een voorwaarde van het Participatiefonds als bij werkgelegenheidsbeleid ontslagen gaan vallen.

Trefwoorden: CAO DGO

Verschenen in Kader Primair 7 (2011-2012)

Gepubliceerd op: 22 maart 2012