Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Compensatieverlof


Compensatieverlof

Auteur: Harry van Soest

Hoe zit het precies met het compensatieverlof voor schooldirecteuren?

Ook voor schoolleiders en managers geldt de normjaartaak van 1.659 uur. In het kader van de Arbeidstijdenwet geldt voor iedereen tót drie keer modaal dat er een registratie van de arbeidstijden moet plaatsvinden. Deze bepaling geldt niet voor degenen die méér dan drie keer modaal (3 x € 32.500 = € 97.500, norm 2011) verdienen. In de praktijk zal het er op neerkomen dat een werkrooster opgesteld moet worden, waarin de arbeidstijden ingevuld zijn. Ook wijzigingen moeten hierop genoteerd worden. Voor schoolleiders en managers geldt dat het rooster door het bestuur wordt vastgesteld. Verder moet rekening gehouden worden met de functie waarin de persoon rechtspositioneel is ondergebracht: directie (D-schaal) of onderwijsondersteunend personeel (schaalnummer). Voor directie geldt dat de berekening plaatsvindt op basis van het schooljaar, lopende van 1 augustus tot 1 augustus. Voor onderwijsondersteunend personeel wordt de normjaartaak berekend over een kalenderjaar. Het taakbeleid is de basis voor de berekening van de normjaartaak. Zo zal bij de categorie onderwijsondersteunend personeel bijvoorbeeld vastgelegd moeten worden welke uren voor een weektaak worden aangehouden: 36, 36.86, 38 of 40 uur. Hierin zijn de compensatie- uren en erkende feestdagen al verwerkt. Deze uren komen tot uitdrukking in de bijbehorende tabel van de verlofuren. Ook voor de schoolleiders en managers geldt dat bij BAPO-verlof geen sprake kan zijn van compensatieverlof.

Rectificatie: het genoemde bedrag van 3 keer modaal in de beantwoording van de vraag is niet juist. Het bedrag is vastgelegd in het Arbeidstijdenbesluit en het bedrag voor 2012 is vastgesteld op € 56.250.

Trefwoorden: Verlof

Verschenen in Kader Primair 5 (2011-2012)

Gepubliceerd op: 18 januari 2012