Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Bezoek aan huisarts, tandarts, specialist, fysiotherapeut etc


Veel gestelde vragen - Bezoek aan huisarts, tandarts, specialist, fysiotherapeut etc

Valt bezoek aan (tand)arts, ziekenhuis etc. onder de verlofregeling?

Auteur: AVS Helpdesk

Over het bezoek aan een huisarts, tandarts, specialist, fysiotherapeut etc. is in de CAO PO formeel niets geregeld.

In de wet is ook niets geregeld voor dit soort situaties. Het calamiteitenverlof van de Wet arbeid en zorg is hier niet voor bedoeld, tenzij het om een echte noodsituatie gaat waarvoor geen uitstel mogelijk is. 

Wij adviseren om hierop beleid te formuleren (bijvoorbeeld in een verzuimprotocol), met inachtneming van het vorenstaande, en dit voor te leggen aan de medezeggenschapsraad (instemming van de MR vereist op grond van artikel 10e van de WMS).

 

Trefwoorden: Verzuimbeleid

Gepubliceerd op: 13 augustus 2009