Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Benoeming of aanstelling in twee functies


Veel gestelde vragen - Benoeming of aanstelling in twee functies

Is het mogelijk om een werknemer in twee functies te benoemen/aan te stellen?

Auteur: AVS Helpdesk

De CAO PO bevat onder meer bepalingen over functies en functiewaardering.

Deze bepalingen zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van deze cao en geven een nadere invulling van de bepalingen in het Kaderbesluit Rechtspositie PO.

Op grond van artikel 5 van dit Kaderbesluit (en artikel 5.2a van de CAO PO) kan een werknemer bij het bevoegd gezag slecht in één functie benoemd/aangesteld worden. In dit artikel worden twee uitzonderingen genoemd, te weten:

  1. een benoeming in 2 onderwijsondersteunende functies of één onderwijsondersteunende en één onderwijsgevende functie, indien er een verschil van meer dan 3 schalen is tussen de bij die functies behorende maximumschalen of
  2. een benoeming in 2 onderwijsondersteunende functie of een onderwijsondersteunende en een onderwijsgevende functie, ongeacht het schaalniveau, van een betrokkene die minder dan 35% arbeidsongeschikt is.

Ad a:
Deze uitzondering bestond al voor de inwerkingtreding van het Kaderbesluit Rechtspositie PO en was opgenomen in het Rechtspositiebesluit WPO/WEC.

Sinds 1 maart 2001 worden de leraarsschalen niet meer uitgedrukt in cijfers, maar in letters. Voor onderwijsondersteunend personeel zijn de salarisschalen nog steeds uitgedrukt in cijfers. Het is daardoor niet meer mogelijk via een getal het gestelde verschil vast te stellen tussen een onderwijsgevende en onderwijsondersteunende functie.

Voor de combinatie van een onderwijsgevende en een onderwijsondersteunende functie zijn daarom de situaties waarin sprake kan zijn van een benoeming/aanstelling in 2 functies, in onderstaande tabel uitgeschreven.

Bij elke in kolom 1 opgenomen onderwijsgevende functie is in kolom 2 aangegeven met welke onderwijsondersteunende functies een benoeming/aanstelling in die onderwijsgevende functie gecombineerd kan worden.

Kolom 1

Kolom 2

Onderwijsgevende functie bij een functie behorende maximumschaal

Onderwijsondersteunende functie bij een functie behorende maximumschaal

LA (oud schaal 9)

1 t/m 5 en 13 of 14

LB (oud schaal 10)

1 t/m 6 en 14

LC (oud schaal 11)

1 t/m 7

LD (oud schaal 12)

1 t/m 8

LE (oud schaal 13)

1 t/m 9

Ad b:
Deze uitzondering is gemaakt om belemmeringen weg te nemen voor de voortzetting van het dienstverband van de werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt is.

In lid 6 van artikel 5 van het Kaderbesluit en lid 4 van artikel 5.2a van de CAO PO wordt nog een uitzondering aangegeven, namelijk voor een werknemer die benoemd is in 2 onderwijsgevende functies, die bestaan uit een normfunctie leraar basisonderwijs in schaal LA en een normfunctie leraar speciale school voor basisonderwijs in schaal LB. Dit zijn meestal vakleerkrachten gymnastiek, die op beide schoolsoorten lesgeven.

Een onderwijsassistent (schaal4) mag ook benoemd/aangesteld worden als maatschappelijk deskundige (schaal 8).

Een ID-er (schaal 1) mag ook benoemd/aangesteld worden als technisch assistent (schaal 5).

Een directeur mag niet in 2 functies benoemd/aangesteld worden, omdat deze regeling alleen maar geldt voor onderwijsondersteunende en onderwijsgevende werknemers en niet voor directiefuncties.

Ook mag een onderwijsassistent (schaal 4) niet benoemd/aangesteld worden in combinatie met de functie van leraarondersteuner (schaal 7), omdat er maar 3 schalen tussen zitten.

 

Trefwoorden: CAO PO

Gepubliceerd op: 13 augustus 2009