Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » 13. Welke rol heeft de MR bij besluiten over onderwijs in de school?


13. Welke rol heeft de MR bij besluiten over onderwijs in de school?

Auteur: AVS Helpdesk

Welke rol heeft de MR bij besluiten over onderwijs in de school?

In crisissituaties vraag je van alle betrokken veel.  De MR houdt zich aan de WMS. De WMS is niet aangepast maar je mag wel flexibiliteit vragen. Als de MR dit niet wil dan is het helaas zo. Zie artikel: https://www.avs.nl/artikelen/medezeggenschap-in-tijden-van-crisis

Van toepassing is Artikel 11f adviesrecht medezeggenschapsraad. De organisatie wijzigt en vandaar advies vragen aan de hele MR.

Trefwoorden: Corona maatregelen

Gepubliceerd op: 23 april 2020