Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » 08. Is er een handreiking voor het onderwijs?


08. Is er een handreiking voor het onderwijs?

Auteur: AVS Helpdesk

Is er een handreiking voor het onderwijs?

Op onze site zijn protocollen te vinden. De protocollen, één voor het basisonderwijs en één voor het speciaal basisonderwijs/speciaal onderwijs, zijn een handreiking voor de sectoren bij het opstarten van de scholen. Het kabinetsbesluit tot het heropenen van de scholen is leidend. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de scholen weer opengaan

 Protocol volledig openen basisonderwijs (pdf)
 Protocol opstart basisonderwijs (pdf)

 Protocol opstart speciaal basisonderwijs (SBAO)/speciaal onderwijs (SO)
 Protocol vso
 Poster Voorzorgsmaatregelen in onze school (basisonderwijs)
 Poster Voorzorgsmaatregelen van onze school voor ouders en verzorgers (basisonderwijs)
 Poster Voorzorgsmaatregelen in onze school (speciaal onderwijs/speciaal basisonderwijs)
 Poster Voorzorgsmaatregelen van onze school voor ouders en verzorgers (speciaal onderwijs/speciaal basisonderwijs)
 Gespreksleidraad onderwijs en kinderopvang

Trefwoorden: Corona maatregelen

Gepubliceerd op: 27 mei 2020