Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Home » Vereniging » School en bestuursbezoeken

Jan Willem Stegeman

Juli 2017: Jan Willem Stegeman, lid van onze ledenraad, neemt afscheid als directeur van CBS ‘de Zaaier’ in Teuge om bestuurder te worden. Een prachtig voorbeeld van persoonlijke ontwikkeling. Een schoolleider die ondernemend en innoverend in zijn school verregaand passend onderwijs wist te realiseren samen met zijn team. ‘Een kind kun je niet overdoen’ is zijn lijfspreuk. Vanuit ouders en teamleden werd ook benadrukt dat ook de schoolleider effectief en efficiënt om moet gaan met zijn tijd en net als teamleden (in de 40- urige werkweek) keuzes moet maken en balans moet weten aan te brengen tussen werk en privé.

Archief

April 2016: Stichting XYZ, Mooi gesprek met Mehmet Okuducu over de manier waarop zij leerlingen ondersteunen in leren en huiswerk maken op hun locatie in Dok Zuid. Schaduwonderwijs, informeel onderwijs dat dringend noodzakelijk is om leerlingen kansrijker te maken vanuit hun talenten. Gesproken over het vermogen en onvermogen om in formeel onderwijs maatwerk te bieden voor alle leerlingen en de belangrijke functie van de ondersteunende initiatieven zoals XYZ deze biedt.

April 2016: In Ootmarsum worden op de Meander kinderen opgevangen vanuit de tijdelijke opvang Wyllanderie. Deze kinderen en hun ouders hebben nog geen status. Brigitta van Zon, adjunct directeur en op dit moment waarnemend directeur vertelt over de zaken waar zij tegenaan loopt in het overleg met gemeente en COA, maar ook binnen de school. De rol van het bestuur is heel belangrijk in het afstemmen en verbinden van een regionale aanpak. Er is een sterk fluctuerende in- en uitstroom. In de groepen ‘zon’ en ‘ster’ tonen de juffen, die voor dit werk kiezen vanuit hun passie, hoe ze bezig zijn met taallessen en creatieve uitingen. Ook deze juffen, net als veel leerkrachten elders in het land, maken zelf veel materiaal bij om heel gedifferentieerd aan te sluiten bij de verschillende niveaus en behoeften van de leerlingen. Ook wordt gewerkt met een gedegen programma voor sociaal emotionele ontwikkeling. Hier is een professionele vrijwilliger aan het werk. Het opbouwen van vertrouwen in jezelf, andere kinderen maar ook de nieuwe volwassenen op de school is van belang. Deze kinderen moeten straks weer weg en dan helpt het hen om steviger in hun schoenen te staan. Op deze school blijkt het tolken op de eerste ouderavonden van groot belang. Je moet de ouders, die ook de taal nog niet beheersen, goed kunnen meenemen in wat er op school gebeurt en wat er van de ouders wordt verwacht. Dat gaat van uitleggen dat regen niet betekent dat kinderen thuis blijven, gezond eten in het pauzebakje, jongens en meisjes spelen en leven door elkaar, tot uitleg over de taallessen en het Nederlandse schoolsysteem. Middelen voor tolken ontbreken, dit is een grote behoefte!

April 2016: Na een hartelijk welkom door Gerard Wolbers (directeur) en Eddie Schabbink (adjunct) wordt ik door Eddie rondgeleid op SBO de Windroos in Oldenzaal. Het kost geen moeite om het positieve pedagogische klimaat op deze school aan te voelen en in allerhande klein gedrag waar te nemen! We bezoeken in het bijzonder de Regenbooggroepen. Hier worden kinderen van statushouders opgevangen. Zij krijgen hier vooral taallessen en leren hoe het er op school aan toe gaat en hoe de Nederlandse samenleving in elkaar steekt. De juffen benadrukken herhaaldelijk het belang van de taalondersteuners die in deze groepen zijn toegevoegd. Door het enorme verschil in taalniveau, de continue in- en uitstroom en ook het verschil in leeftijd is de toegevoegde waarde van deze extra handen in de klas zeer groot! Zij pleiten ervoor dat dit in deze klassen van essentieel belang is om blijvend te faciliteren! Veel materiaal ten behoeve van de lessen moeten zij nog zelf ontwikkelen, want er is maar beperkt beschikbaar (bij Lowan of op het internet) wat in deze diversiteit nodig is.

Maart 2016: Fijn gesprek met Marlies van der Starre CvB van Kalisto. Gesproken over innovatie, organisatieontwikkeling en de rol van de schoolleider. Relatie organisatie. schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Inrichten professionele dialoog en professionele lerende organisatie volop in ontwikkeling. 

Februari 2016. Geweldige ontvangst bij Lijn 83 Gennep. Een volwassen dialoog met de directeuren en bestuurder over zaken als werkdruk, cao invulling, 40-urige werkweek, pauzetijden, leiderschapsafwegingen anno 2016 en een blik op de toekomst van het beroep. Samen nadenken over deze thema's, elkaar bevragen en uitdagen en vooral ook de AVS meegeven waar schoolleiders tegenaan lopen en wat ze nodig hebben. Als allerbelangrijkste werd vertrouwen benoemd.. Mooie missie!

December 2015: Cbs 'Ten Holtens Erve' in Nijbroek. Prachtige school met eigen unieke invulling van onderwijs op maat.  Bijzondere profielschool voor hoog- en meerbegaafde kinderen. 24/7 jezelf zijn maar vooral ook leren leren en omgaan met jezelf en de wereld om je heen. Een leerkrachtenteam dat elke keer met elkaar invulling geeft aan de unieke leer- en ontwikkelbehoefte van elk kind. Ouders die actief participeren. Kwaliteit in kleinschaligheid. Waar een kleine school groot in kan zijn!

November: Bijzondere bijeenkomst in MFC ‘de Statie’. De eerste directeuren sluiten de AVS leergang directeur Integraal Kindcentrum af. Leidinggevenden uit onderwijs en kinderopvang ontvangen hun certificaat in aanwezigheid van bestuurders, wethouder en vele teamleden en educatieve partners. IKC Zeeuws Vlaanderen "Rondom het kind". Kinderen, de toekomst van onderwijs, de toekomst van Zeeland centraal. Hier worden stappen gezet naar een nieuwe vormgeving van ontwikkelen in de doorlopende (leer)lijnen. Trots! Prachtig!
 

November 2015: Op uitnodiging van directeur Joke Tijhuis een inhoudelijk bezoek aan SO/VSO school de Linde in Deventer. Rondleiding met toelichting op de visie en manier van onderwijs en stage inrichting. Team en leerlingen samen pauze houden in het ‘schoolrestaurant’ Leerlingen met een beperking toe leiden naar een toekomst als burger en/of werknemer. Waartoe leiden we op? Wat zijn de competenties die er nodig zijn? Is dat nog alleen praktisch gericht of ook steeds meer op samenwerken en samen leven…? Passend onderwijs gaat vooral ook over de toekomst ná de school. Passend onderwijs en de ontvlechting besproken. Een verschuiving met consequenties voor de (inhoudelijke) inrichting en samenwerking van de school. Een verrijkende morgen, waarbij de kansen van passend onderwijs gezien worden, mat alle zorg voor het doorvoeren die daarbij horen. Bedankt!

November 2015: Pizzasessie op de Dubbeldekker in Hilversum. Deel van het ontwikkeltraject vanuit Stichting Leerkracht. Prachtig hoe leerkrachtenteams van een aantal scholen samen hun tijd en energie steken in innovatie en versterken van hun onderwijs. Directeuren die als inspirator en facilitator elkaar en hun teams meenemen in dit traject. Mensen die zich kwetsbaar op stellen en in een lerende houding met elkaar stappen maken om het onderwijs (nog) beter te maken. Warm hart voor kinderen en beseffen dat je er zelf ook toe doet! Dank voor deze ontvangst en de mooie inkijk! Een structuur die werkt!

November 2015: Prachtig bezoek aan de Hasselbraam en de Zeppelin in Heerhugowaard. Ontvangen door de directeuren Jeanette Kuipers en Steven de Wit. Mooi gesprek met een groep directeuren over verschillende aspecten van hun beroep en de school als onderdeel van het bestuur en de omgeving. Als ik dan de volgende reactie per email ontvang, ben ik trots en blij met onze directeuren in het land: “…..Beste Petra van Haren, Namens de directeuren van De Blauwe Loper en Flore en ons zelf, wil ik je heel hartelijk bedanken voor je bezoek aan onze school. We hebben het lunchgesprek en het daarop volgende directeurengesprek als zeer prettig en informatief ervaren.  Het lunchgesprek over het Kind Centrum, was verhelderend door de vragen die jij ons stelde. Het heeft een aanzet gegeven om verder onze rol te kunnen pakken in deze ontwikkeling. Het directeursgesprek, had alleen al zijn meerwaarde omdat er van twee verschillende besturen directeuren aanwezig waren. We hebben allemaal dezelfde focus, wat een bindende factor moet worden.  De onderwerpen die werden aangesneden hadden voor ons allen raakvlakken waardoor wij het gesprek als geanimeerd en constructief hebben ervaren. Ik hoop dat jouw ervaring ook positief is geweest en van meerwaarde.  We nodigen je graag volgend schooljaar nog een keer uit en dan zullen we je zeker de school ook laten zien….”  

Juni 2015: De Meander is gastheer voor een AVS bijeenkomst met de inspectie aangaande de dialoog rond veranderend schooltoezicht. Een mooie school in een breed gebouw. Zachte rondingen en ruime lokalen. Blije kinderen in de gangen en op het plein. De school is leuk omdat de leerkracten heel lief zijn wordt gezegd. Met directeur Koen Elbers praat ik over de manier waarop passend onderwijs wordt ingericht in de school en in de regio. Goede afspraken en samenwerking PO en VO zijn een belangrijke basis om het belang van kinderen voorop te stellen. Niet alles gaat vanzelf of gemakkelijk, maar omdat er altijd dialoog mogelijk is worden er passende oplossingen gevonden. De school heeft vertrouwen in haar kunnen en reflecteert op haar eigen onderwijskwaliteit.

Juni 2015: Tijdens dit bezoek geconfronteerd met de andere kant van Passend Onderwijs. Zorgen over de plek waar kinderen terecht komen bij terugplaatsing in het regulier onderwijs of hun toekomst ná het SO- VSO. De Daniël de Brouwerschool (SO-VSO) in Wilp was zowel in 2013 als in 2014 Excellente school. Zij zijn hier met hun leerlingen trots op vanuit de inhoud en doelen van hun onderwijs. Het insteken op talenten en het ontwikkelen van kinderen naar hun mogelijkheden zijn elke dag aan de orde op deze school. Een prachtige school vanuit de prachtige visie dat de school een bloementuin is waar kinderen binnenkomen in de knop en waar ze een goede voedingsbodem krijgen en tijd om te aarden.

Juni 2015: Avontuurlijk onderwijs, leren van het leven zelf. In gesprek met Hannah de Vos Beckers. Deze school heeft inmiddels al 15 jaar ervaring met een uniek uitgewerkt curriculum waarin doorlopende leerlijnen en individueel leren van kinderen ruimte geeft aan formeel en informeel leren op een wijze die het begrip ‘passend onderwijs’ een nieuw perspectief bieden. Een school die inspiratiebron is om na denken over ons onderwijs en ons stelsel. Nadenken over wat kinderen écht nodig hebben en wat de essentie van leren is..

Juni 2015: Bezoek aan Montessorischool ’t Ronde. Een uniek schoolgebouw dat ruimte en uitdrukking geeft aan de onderwijskundige visie. Mooie gesprek met directeur Jeanette Ridderhof en IB-er Bonnie Oude Elferink, Jos Koot, directeur van de St. Jozefschool in Achterveld en René Derksen, directeur van Montessorischool ‘Aan de Basis’ in Veenendaal. Hoe je als één- pitter of klein bestuur met een eigen visie op onderwijs verbinding met je educatieve partners invult. De positie van de school en de schoolleider in het dynamische geheel van ons systeem, diverse belangen en autonome keuzes. Directeuren die met de inhoud van hun onderwijs bezig zijn, leiderschap en management combineren in een complex krachtenveld. Fijn om met kritische, constructieve leden in gesprek te zijn! Trots op deze schoolleiders.

Mei 2015: Ontvangst door Feikje Toereng, onderwijsdirecteur van 5 scholen van Stichting Gaerhing. Het gehele onderwijsteam van de 5 scholen is bij elkaar om te evalueren. Dit gebeurt zowel plenair als per school. Mooie structuren voor evaluatie gezien. Zelfreflectie en bevragen door directeur. Tevens is dit een planningsdag voor het nieuwe schooljaar 2015-2016. Kritisch en respectvol gesprek over inzet schoolleider en problematiek in krimpgebied.

Mei 2015: Strategische inspiratietafel. Denkavond op de Katholieke Pabo Zwolle. Jan Heijmans verbindt de krachten van binnen en van buiten om samen na te denken over het ontwerp van een toekomstcurriculum voor de Pabo. Onderwijsprofessionals, bedrijfsleven, studenten en visionairs samen aan tafel. Scherpe dialogen, out- of- the- box denken en mooie uitkomsten. Digitalisering en een continu dynamische samenleving vragen om een nieuwe visie op leerkrachten en onderwijs. Een eveneens dynamische uitdaging!

Mei 2015: Gerrit Rietveld College Utrecht, rondleiding door (con)Rector Ties Kragten. Prachtige transparante school. Onderwijs in een matrix van afdelingen en domeinen. Fijn pedagogisch klimaat voelbaar als je rondloopt. Technasium en TheaterKunstklas. Met visie en inspiratie wordt gesproken over leerlingen en het onderwijs in ontwikkeling. Onderwijs in beweging!

Maart 2015. Openbare daltonschool Pieterskerkhof. Mooi gesprek met Ronald Goosens. School waar leerkrachten maatwerk leveren met wereldorientatie door te werken vanuit thema's. Passie voor innovatief en betrokken lesgeven en ook resultaten op orde. Afgelopen weekend overleed hun geliefde concierge plots. De hele school betrokken, in rouw en verwerking, samen verdriet doorleven. Sterkte.

Maart 2015: Ontvangst door Luc de Boer op ‘de Argonaut’ in Almere. Onderwijs in ontwikkeling. Het komen tot het O4NT concept in de praktijk is een ontwikkelproces voor de school om onderwijsvernieuwing, leerkrachtprofessionalisering en technische uitwerking met elkaar in lijn te brengen. De leerlingen maken een eigen digitale weekplanning. Verschillende vakken bij verschillende teamleden. Afstemmen van pedagogiek, didactiek en actueel inzicht in ontwikkeling van leerlingen. Uitdagingen van de nieuwe tijd. Leerlingen vinden het vanzelfsprekend.

argonaut-1.jpg

Maart 2015: Ontvangst door H. Theeboom op de onderbouwafdeling van Digitalis. Ambassadeur en ervaringsdeskundige van het O4NT concept. Onderwijs voor een Nieuwe Tijd. Aan de hand van een presentatie samen in een boeiend gesprek. Een nieuwe visie op leren die uitgaat van een andere aansluiting van leerbehoeften van kinderen en maximaal gebruik maken van ICT. Werkbaar gepersonaliseerd onderwijs. Instructie en begeleiding op maat in ‘Ateliers’. Een krachtig concept in ontwikkeling.

digitalis-2.jpg

Februari 2015: Mooi gesprek bij SKO Twenterand. Dank voor de openheid in communicatie. Kritische directeuren vooral op de ingewikkelde procedure om te komen tot basisregistratie bij de SRPO. Duur en complex, doet weinig recht aan goed functionerende, ervaren directeuren. Zorg over lerarenregister, wordt dat ook een administratieve tijger? Kritisch op nieuwe functie eindtoets.

Januari 2015: Praktijkschool Stad en Esch. Lokalen en labs waarin leerlingen en het onderwijs zich optimaal kunnen ontwikkelen en ook 'lab'ruimte voor leerkrachten. Onderwijs als echte leergemeenschap. Onderdeel van de brede scholengemeenschap.

Januari 2015: Inhoudelijk bezoek aan VO-school Stad en Esch. Rondleiding door schoolleider Jasmijn Kester. Een school met visie over de afdelingen heen, van VMBO tot Atheneum. Team, teamleiders en educatieve partners samen aan zet. Prachtige flexibele mogelijkheden voor het onderwijs van vandaag en van de toekomst. #2032 is al in wording!

Januari 2015: Bezoek aan GPO WN. Leiderschap is belangrijk zegt René Tromp. Goede schoolleiders doen ertoe. Wij doen hierop dan ook een inhoudelijk professionaliseringstraject binnen onze vereniging. Passend onderwijs werd al in hoge mate geboden, we hadden een laag verwijzingspercentage en veel zorg en maatwerk in de school. Dat is nog steeds zo, maar inmiddels maken we deel uit van 22 samenwerkingsverbanden. Dit is complex en betekent een heroriëntatie en een stukje herinrichting. Ons expertisecentrum kan niet op de huidige voet door. Wij kiezen voor een gerichte identiteit, maar maken ook deel uit van de samenleving. Duidelijke doelen en een open houding. Hart voor alle kinderen.

November 2014: Eliezer en Obadjaschool Zwolle. Vanuit de missie ‘Meer dan meetbaar’ wordt er vol passie invulling gegeven aan cluster 3 en cluster 4 onderwijs. Op iedere gang of in elk lokaal tref ik betrokken en professionele leerkrachten en ondersteuners aan. Er zijn veel zorgen en vraagstukken over de praktische invulling van het verbinden van onderwijs en zorg in werkbare dagarrangementen, waar vooral de behoefte en mogelijkheden van kinderen centraal staan. Er liggen fysieke en inhoudelijke uitdagingen, financiële uitwerkingen die om visie vragen. Schoolleider Arco Hak laat mij drie locaties zien, waarbij hij kinderen bij naam kent en weet waar hun ontwikkelvragen liggen en waarbij mij in ieder facet duidelijk wordt dat hier de bevlogen schoolleider staat waar we keer op keer zo trots op zijn.

Pagina's