Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vacatures » Directeur IKC De Regenboog

Directeur IKC De Regenboog (De Bilt)


Over de vacature

LOGO-online-stichting-delta-de-bilt.jpg

lerende organisatie | IKC | boeiend onderwijs

De functie in het kort

IKC De Regenboog is een lerende organisatie en altijd in beweging. Als directeur zet u de professionele en zelfstandige teamleden blijvend in hun kracht, zodat iedereen een bijdrage levert aan het geheel. U borgt en verstevigt het handelingsgericht en opbrengstgericht onderwijs. Gezamenlijk maken en houden we het onderwijs interessant voor onze kinderen.
 
Een volgende stap in de ontwikkeling van De Regenboog is het betrekken van het nieuwe gebouw in de zomer van 2020. Aan u de taak om de bestaande visie stevig neer te zetten in de nieuwe context, bijvoorbeeld door de mogelijkheden van het horizontaal werken en de samenwerking in IKC-verband volop te benutten. U werkt vanuit een open houding en in verbinding met ouders, de Biltse samenleving en de collega-directeuren van de andere scholen binnen de stichting.
 
STARTDATUM: Per 1 januari 2020, of zoveel eerder als mogelijk.

Wat vragen wij?

 • Bij voorkeur een afgeronde opleiding tot schoolleider en registratie in het schoolleidersregister.
 • Aantoonbare (leidinggevende) ervaring in het onderwijs of een IKC in het bijzonder.
 • Ervaring in het aansturen van een zelfstandig en professioneel team.
 • Het uitdragen en voor leven van de algemeen christelijke identiteit van de school passend bij het karakter van de school.

Informatie over de organisatie

De Regenboog staat voor onderwijs met hoofd, hart en handen. Wij willen kinderen leren zichzelf, de ander en de wereld steeds beter te begrijpen en zich te ontwikkelen tot actieve en betrokken burgers. Naast het werken aan de basisvakken rekenen en taal staan zeven competenties centraal, waaraan wordt gewerkt door alle vakken heen. De zeven competenties zijn een eigen uitwerking van de 21st century skills. Om onze missie in de praktijk vorm te kunnen geven werken wij volgens de uitgangspunten van het handelingsgericht werken, het programma De Vreedzame School en speelt cultuureducatie een belangrijke rol.
 
Het afgelopen jaar is het team vanuit leerteams bezig geweest met onder andere: een impuls voor het muziekonderwijs, de implementatie van hoog- en meerbegaafdheid beleid, de borging van handelingsgericht werken en de vermindering van werkdruk door inzet van het ondersteuningsteam. Ook stond de ontwikkeling van wereldoriëntatie, STAAL, leesonderwijs en ict centraal.
 
De school heeft zich in 13 jaar ontwikkeld tot een IKC met een eigen karakter binnen De Bilt en  Bilthoven. Belangrijk hierin is het open algemeen christelijke karakter van De Regenboog. Daarnaast werkt de school volgens de uitgangspunten van De Vreedzame School, voor het ontwikkelen van sociale competenties en democratisch burgerschap.
 
In IKC De Regenboog worden onderwijs en kinderopvang vanuit een gedeelde visie aangeboden. De buitenschoolse opvang en Peutergroep De Regenboog worden georganiseerd door Stichting Kinderopvang De Bilt.
 
Dagelijks wordt onderwijs verzorgd voor ongeveer 215 leerlingen en komen ongeveer 60 kinderen naar de opvang. Het team bestaat uit (vak)leerkrachten, onderwijsondersteuners, interne begeleiding, pedagogisch medewerkers en directie. Ook binnen het MT werken onderwijs en opvang samen.
 
Stichting Delta De Bilt beheert en bestuurt tien basisscholen in de gemeente De Bilt. Deze scholen zijn katholiek, protestants, algemeen christelijk of algemeen bijzonder. De Stichting wordt bestuurd door een directeur-bestuurder en een RvT houdt toezicht.
 
Voor meer informatie zie de website van IKC De Regenboog en de website van Stichting Delta De Bilt.
 

Competenties en vaardigheden

Onze toekomstige directeur is een integraal schoolleider, die
 • vanuit onderwijskundig leiderschap de professionals in de organisatie inspireert en stimuleert om actiegericht en continu bezig te zijn met de verbetering van het onderwijs vanuit onze visie;
 • oog heeft voor zowel wat er op school gebeurt als voor de nieuwste ontwikkelingen binnen onderwijsland en weet daarin de verbinding te leggen. U werkt opbrengstgericht aan de ingezette verander-/verbeterprocessen en weet deze te borgen.
 • een sfeer schept waarin leerlingen en leerkrachten zich gemotiveerd en gewaardeerd voelen. U bent zichtbaar en toegankelijk voor leerkrachten, kinderen en ouders.
 • onderdeel is van het team, stuurt vanuit vertrouwen, spreekt verwachtingen uit en stimuleert de persoonlijke ontwikkeling.
 • actief de verbinding zoekt met de kinderopvang, ouders en de directe omgeving van de school.
Leerlingen van De Regenboog vinden het belangrijk dat de nieuwe directeur:
 • echt contact maakt, luistert en serieus helpt met problemen;
 • leiding kan geven en regels goed handhaaft, maar die hier ook flexibel mee om kan gaan;
 • positief is en humor heeft;
 • niet snel gestrest is.

Fte

0,8 - 1,0 fte

Schaal

DB CAO-PO, maximaal € 4.791 bij volledig dienstverband.
 

Wat bieden wij?

Stichting Delta De Bilt biedt:
 • een prachtig eigentijds nieuw gebouw met duurzame ambities
 • een IKC met een eigen karakter met een goede bekendheid in de regio, waar onderwijs en kinderopvang vanuit een zelfde pedagogische visie worden aangeboden
 • werken met een team gedreven en zelfstandige professionals
 • een Fairtrade school
 • een collegiaal bestuur, stafbureau en directieoverleg
 • scholings- en ontwikkelmogelijkheden/doorgroeimogelijkheden op maat

Sollicitatieprocedure:

ScoliX begeleidt Stichting Delta De Bilt bij de werving en de selectie. Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk 30 september 2019 om 09.00 uur via de sollicitatiepagina van ScoliX.
 
Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 3 oktober 2019 op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zijn gepland in week 41 en 42.
 
Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeltje Dijkstra via jeltjedijkstra@scolix.nl of 020 - 737 00 61.
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

Functie

Directeur

Sector

Primair onderwijs

Regio

Utrecht

Ingangsdatum

Per direct

Reageren voor

maandag, 30 september, 2019

Plaatsingsdatum

dinsdag, 3 september, 2019

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)