Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vacatures » Directeur Gaspard de Coligny

Directeur Gaspard de Coligny (Baarn)


Over de vacature

‘Meer dan je denkt’

 

De functie in het kort

In een nieuw, modern gebouw ontvangt u elke ochtend de leerlingen en hun ouders, u maakt een praatje met ouders of een afspraak voor later. Regelmatig bent u in de klassen te vinden of maakt u een wandeling door de school en hoort en ziet wat er speelt in de school. Zeker op dagen waarop er afspraken buiten de school zijn. Met deze informatie kunt u het team op een inspirerende manier verder helpen in hun ontwikkeling naar een professionele cultuur en organisatie, waarin de visie van de school: ‘Meer dan je denkt’ zichtbaar is. Kenmerkend voor uw stijl van leidinggeven is werken vanuit de bedoeling, verantwoordelijkheid geven én vragen. Kaders en planmatig werken is voor u niet het doel, maar een middel om te komen tot duurzame verbetering van het onderwijs en het geeft richting aan de manier van werken en omgaan met elkaar.
 
STARTDATUM: z.s.m. 
 

Wat vragen wij?

 • Bij voorkeur een afgeronde schoolleidersopleiding en registratie in het schoolleidersregister.
 • Leidinggevende ervaring binnen het primair onderwijs.
 • Aantoonbare ervaring met het professionaliseren van teams.
 • Een heldere visie op vernieuwend onderwijs.

Informatie over de organisatie

Gaspard de Coligny is een protestants christelijke school met ongeveer 200 leerlingen en 19 medewerkers en is één van de tien scholen die valt onder Stichting PCBO Baarn-Soest. De directeur kan rekenen op professionele ondersteuning vanuit het bestuursbureau op financieel, personeel en onderwijskundig gebied en op het terrein van huisvesting. Het team van directeuren denkt mee in de beleidsvorming van Stichting PCBO en werkt zo samen aan het nieuwe koersplan dat 2020 start.
De school is gehuisvest in het nieuwe gebouw van de Brede School Baarn-Noord. In dit gebouw 'Noorderbreedte' zitten zij samen met Jenaplanbasisschool 'Montini', een BSO, een kinderdagopvang en peuterspeelzaal.
 
Gaspard de Coligny werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem, waarbij de school nadrukkelijk een stap zet richting toekomstgericht onderwijs. De opdracht voor de komende periode is onder andere:
 • het verder vormgeven en implementeren van de koers van de school door de visie van de school te vertalen naar de cultuur, het dagelijks handelen van de leerkrachten en het aanbod binnen een passende structuur:
 • leren zichtbaar maken, van onderwijzen naar leren;
 • eigenaarschap voor leerlingen en leerkrachten;
 • meer werken vanuit doelen i.p.v. de methodes leidend te laten zijn;
 • ict als onderdeel van het curriculum;
 • het versterken van de samenwerking met externe partijen om te komen tot een breed en passend aanbod voor de leerlingen van de school;
 • een op samenwerking gerichte profilering van de school in de wijk en de regio.
De school beschikt over vakleerkrachten bewegingsonderwijs en muziek, leerkrachtondersteuners en specialisten die werken vanuit het expertisecentrum Uniek (in de school) waardoor kinderen die passende zorg nodig hebben dit dichtbij kunnen krijgen. De leerlingen zijn betrokken, voelen zich veilig en komen graag naar school. Er zijn twee plus-groepen. In het gebouw zijn drie leerpleinen en per leerplein beschikt men over Chromebooks, ook is er een echt Sciencelab.
 
Voor meer informatie zie: website Gaspard de Coligny en website Stichting PCBO Baarn-Soest.
 

Competenties en vaardigheden

Onze toekomstige directeur:
 •  
 • is verbindend, benaderbaar (‘een mensenmens’) en zichtbaar voor kinderen, ouders en teamleden;
 • is inspirerend en in staat de heldere moderne visie op onderwijs te vertalen naar de praktijk;
 • is daadkrachtig, besluitvaardig, koersvast en stuurt dagelijks op de uitgangspunten van een professionele cultuur;
 • is reflectief en in staat om onderwijskundige verbeteringsprocessen goed te begeleiden;
 • draagt de christelijke identiteit en cultuur van de school herkenbaar uit;
 • geeft de school een herkenbaar profiel.

Fte

0,8 - 1,0 fte
 

Schaal

DB CAO-PO (€ 2.999 – € 4.791)
 

Wat bieden wij?

Stichting PCBO Baarn-Soest biedt:
 • een enthousiast team, waarin bevlogen en toegewijd gewerkt wordt vanuit een protestants christelijke levensovertuiging;
 • een school met een goede zorgstructuur, waar veel aandacht is voor de leerling en kwaliteitsontwikkeling;
 • goede sparringpartners in de persoon van de bestuurder en de collega directeuren;
 • een prachtig nieuw gebouw met een mooi natuur schoolplein;
 • ondersteuning op het gebied van personeel, financiën en huisvesting door deskundige stafmedewerkers;
 • scholings- en ontwikkelmogelijkheden/ doorgroeimogelijkheden;
 • een aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op vast.

Sollicitatieprocedure:

ScoliX begeleidt Stichting PCBO Baarn-Soest bij de werving en selectie. Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk 23 september 2019 om 09.00 uur via de sollicitatiepagina van ScoliX.
 
Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 26 september 2019 op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel.
 
De gesprekken met de selectiecommissie zijn gepland op 2 en 9 oktober 2019 op het bestuursbureau van Stichting PCBO Baarn-Soest en het gesprek met de benoemingsadviescommissie op 14 oktober 2019 op Gaspard de Coligny.
 
Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inge Haan via ingehaan@scolix.nl of 020 - 737 00 61.
 
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

Functie

Directeur

Sector

Primair onderwijs

Regio

Utrecht

Ingangsdatum

Per direct

Reageren voor

maandag, 23 september, 2019

Plaatsingsdatum

maandag, 2 september, 2019

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)