Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vacatures » Directeur OBS De Klipper

Directeur OBS De Klipper (Hoorn)


Over de vacature

talenthoorn-300x80.png

onderwijskundig | inspirerend | ondernemend

De functie in het kort

Als onderwijskundig leider bouwt u verder aan de professionele cultuur, waarbij u een ware motivator bent. U geeft vorm aan het meerjarenplan, draagt deze op inspirerende wijze uit en stuurt voortdurend op het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Vanuit de goede basis die er is, bouwt u verder met de medewerkers aan hedendaags onderwijs. Samen met het team maakt u het leren van de leerlingen zichtbaar. Binnen de school (met twee locaties) zet u de medewerkers in hun professionele kracht. Hierbij heeft u oog voor de talenten van de kinderen en medewerkers. Met uw innoverend vermogen bent u als directeur zichtbaar het boegbeeld van De Klipper. Als ondernemend directeur bindt u strategische partners om te komen tot de vorming van een IKC. De eerste voorbereidende stappen daartoe zijn gezet.

Wat vragen wij?

Stichting Talent vraagt:

 • Een inspirerende directeur die een heldere hedendaagse visie heeft op vernieuwend en op openbaar onderwijs.
 • Kennis van het werken met heterogene groepen.
 • Een afgeronde schoolleidersopleiding met registratie in het schoolleidersregister.
 • Leidinggevende ervaring binnen het primair onderwijs.
 • Kennis van (de ontwikkelingen binnen) het primair onderwijs.
 • Aantoonbare ervaring met professionaliseren en verbeteren van teams.

Informatie over de organisatie

OBS De Klipper is een school met ongeveer 375 leerlingen en ruim 35 medewerkers in de wijk Kersenboogerd in Hoorn. Het is één van de 11 scholen in Hoorn, Blokker en Zwaag van Stichting Talent. Talent is klaar voor de toekomst met haar nieuwe meerjarenplan en werkt daarin vanuit drie "beloftes": Doelbewust in beweging, Gedreven doen wat wij zeggen en Ruimte voor eigenheid. Vanuit deze drie beloftes werken Talentscholen met gerichte doelen en acties aan hun schoolontwikkeling. Dit traject wordt ondersteund met een tweejarig professionaliseringstraject (High Performing Schools, door CBE Group) voor alle directeuren, locatiemanagers kinderopvang en teams. U maakt deel uit van een hecht team van schooldirecteuren dat actief betrokken is bij de beleidsvorming binnen Stichting Talent. Directeuren vertalen dit beleid naar het dagelijks handelen binnen de school. Kwaliteit van onderwijs, schoolorganisatie en kennisdeling zijn speerpunten in het maandelijkse directieoverleg.

De Klipper is volop in ontwikkeling. De afgelopen twee jaar zijn stappen gezet op het gebied van "Leren zichtbaar maken". Dit traject beoogt leerlingen mede regie over de eigen ontwikkeling te geven en een actieve leerhouding te bevorderen. De leerlingen zijn verdeeld over 15 heterogene groepen. Deze werkwijze is nieuw voor het team dat voornamelijk klassikaal gewerkt heeft. Het geven van gedifferentieerde instructie in heterogene groepen, passend bij de onderwijsbehoeften, en het implementeren van wetenschap en techniek in het aanbod, zijn in ontwikkeling. De school werkt vanaf schooljaar 2019-2020 met een continurooster met vijf gelijke dagen.

Binnen Talent werken alle medewerkers en leerlingen op chromebooks in de Googleomgeving. Op de school werken meerdere specialisten en een aantal vakleerkrachten op het gebied van bewegingsonderwijs en muziek. De vakleerkrachten verzorgen ook een deel van het naschoolse aanbod. Dit laatste is in ontwikkeling, waarbij de school zich richt op een breed palet aan naschoolse activiteiten in samenwerking met de organisatie voor kinderopvang. De Klipper is een ontmoetingsplaats voor kinderen uit verschillende milieus en culturen. Begrip voor elkaar, verdraagzaamheid en respect zijn centrale kenmerken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Talent en die van OBS De Klipper.

Competenties en vaardigheden

Onze toekomstige directeur:

 • is daadkrachtig, besluitvaardig, koersvast en stuurt dagelijks op de uitgangspunten van een professionele schoolcultuur.
 • denkt in kansen en mogelijkheden.
 • is reflectief en in staat om onderwijskundige verbeteringsprocessen goed te begeleiden.
 • heeft een coachende leiderschapsstijl en kan goed luisteren.
 • kan schakelen van strategisch denken naar praktisch handelen; bouwt voortvarend verder aan de schoolontwikkeling.
 • is communicatief vaardig, is het boegbeeld van de school, vertegenwoordigt de school in- en extern.
 • toont lef en is ondernemend, zowel binnen als buiten de schoolmuren.

Fte

0,8 - 1,0 fte

Schaal

DC CAO-PO PO (€ 3.113 – € 5.350 bij een volledig dienstverband).

Wat bieden wij?

Stichting Talent biedt:

 • deelname aan het tweejarige professionaliseringstraject High Performing Schools.
 • een hecht team van betrokken collega-directeuren en een bestuurder die tevens fungeert als sparringpartner.
 • een gedreven en betrokken team van medewerkers.
 • ondersteuning op het gebied van onderwijskwaliteit, ict, personeel, financiën en huisvesting door een deskundig stafbureau.
 • mogelijkheden tot eigen professionalisering.

Sollicitatieprocedure:

ScoliX begeleidt Stichting Talent bij de werving en de selectie. Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk 18 september 2019 om 09.00 uur via de sollicitatiepagina van ScoliX.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op 24 of 25 september 2019 op het kantoor van ScoliX, Burgemeester Stramanweg 63 te Ouderkerk aan de Amstel. Het gesprek met de selectiecommissie is gepland op 1 oktober 2019 op het bestuurskantoor van Stichting Talent en het gesprek met de benoemingsadviescommissie op 9 oktober 2019 bij De Klipper.

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Bos via marcelbos@scolix.nl of 020 - 737 00 61.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Functie

Directeur

Sector

Primair onderwijs

Regio

Noord-Holland

Ingangsdatum

woensdag, 1 januari, 2020

Reageren voor

woensdag, 18 september, 2019

Plaatsingsdatum

donderdag, 29 augustus, 2019

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders