Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vacatures » Directeur Montessorischool

Directeur Montessorischool (Hilversum)


Over de vacature

Per 1 augustus 2019 zoeken wij een fulltime directeur (m/v) (1,0 WTF)

De organisatie

Stichting Hilversumse Montessorischolen
Montessorischool-Centrum hoort samen met Montessorischool-Zuid tot de Stichting Hilversumse Montessorischolen. Beide scholen zijn een neutraal bijzondere Montessori basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De scholen hebben de onderwijskwaliteit op orde en hebben een goede reputatie. De leerlingenaantallen zijn de afgelopen jaren stabiel en er is sprake van een wachtlijst. Het zijn met recht scholen om trots op te zijn!
 
Montessorischool-Centrum
Montessorischool-Centrum is een school met een open en prettige werksfeer waar een enthousiast en professioneel team van 29 professionals samen werkt aan goed en vernieuwend onderwijs. Er is veel aandacht voor culturele vorming en creativiteit. Er wordt lesgegeven aan een kleine 400 leerlingen die verdeeld zijn over 15 groepen met 3 jaargroepen per klas. Bij de uitvoering van passend onderwijs wordt het team onder andere ondersteund door een IB-er, een remedial teacher, specialisten en een onderwijsassistent. Daarnaast is er een vakleerkracht voor gymnastiek en handvaardigheid en een conciërge.

De functie

Profielschets

Vernieuwend
Je bent een stevige persoonlijkheid die vanuit een gezamenlijke visie de school verder ontwikkelt door de visie te vertalen in concreet beleid. Je bent in staat om de continu veranderende (Montessori)onderwijswereld door te vertalen in consequenties en kansen voor de school. Je bent ambitieus en vernieuwend, maar zorgt ook dat veranderingen behapbaar blijven voor het team.

Verbindend
Je bent een verbinder en je hebt vertrouwen in het zelfsturende team. Je stimuleert ontwikkeling van de teamleden. Je bent het gezicht van de school, zowel intern als extern. Je zoekt de verbinding met ouders om invulling te geven aan het educatief partnerschap.

Communicatief
Je bent communicatief en relationeel sterk. Je bent enthousiast voor het Montessorionderwijs en kunt je visie hierop helder communiceren naar leerkrachten en ouders. Je weet effectief om te gaan met betrokken ouders en met verschillende belangen.

Daadkrachtig
Je bent daadkrachtig, planmatig en voert beleid gestructureerd uit. Je werkt collegiaal samen met de directeur van Montessorischool-Zuid met het doel om elkaar te versterken.

Taakomschrijving

De directeur:

 • Geeft integraal leiding aan en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en verslaglegging van het vastgestelde beleid binnen de school
 • Bewaakt de visie, doelstelling, identiteit, onderwijskundige aanpak van het
 • Montessorionderwijs van de Stichting Hilversumse Montessorischolen
 • Voert actief kwaliteitsbeleid
 • Onderhoudt goede contacten met ouders/verzorgers van leerlingen
 • Borgt en versterkt het educatief partnerschap
 • Zorgt voor een positieve beeldvorming van de school in relatie tot haar omgeving
 • Zorgt voor een sociaal veilig klimaat op de school
 • Geeft leiding aan de medewerkers van de school op een zodanige manier dat iedereen zich gehoord, gewaardeerd en gestimuleerd voelt
 • Voert overleg met de Medezeggenschapsraad en het Bestuur
 • Geeft in samenhang en samenwerking met de collega-directeur van Zuid uitvoering aan het onderwijskundig-, personeels-, financieel- en huisvestingsbeleid
 • Onderhoudt contacten met relevante scholen/instellingen/gemeente en regionale samenwerkingsverbanden gericht op afstemming van onderwijs en leerlingenzorg
 • Creëert een veilige omgeving voor leerlingen, ouders en team

Kennis en ervaring

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Een erkend diploma schoolleider primair onderwijs (of studerend hiervoor)
 • Aantoonbare leidinggevende ervaring en in staat om op een heldere en inspirerend wijze zijn/haar team mee te nemen in de ontwikkelingen van het primair onderwijs
 • Brede kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs
 • Kennis en inzicht in de samenhang van de diverse (werk)processen binnen de schoolorganisatie en de relevante invloeden daarop van buitenaf 

Persoonlijkheid en vaardigheden

 • Communiceert helder en duidelijk
 • Luistert, analyseert en prioriteert
 • Denkt in kansen en mogelijkheden
 • Inspirerend leidinggevende
 • Geeft vertrouwen en zet mensen in hun kracht
 • In staat tot zelfreflectie en kwetsbaar kunnen opstellen
 • Zoekt doelbewust de dialoog en staat open voor aanvullende gezichtspunten
 • Is empathisch en verbindend
 • Is daadkrachtig en resultaatgericht

Arbeidsvoorwaarden

De CAO Primair Onderwijs is van toepassing.

Informatie

Voor algemene informatie over deze functie en procedure kun je contact opnemen met Anne-Lies Dubel (bestuurslid) op 06-10318116.

Sollicitatieprocedure:

Indien je belangstelling hebt voor deze functie kun je een sollicitatiebrief en cv per mail sturen naar HMS_vacatures@obt.nl onder vermelding van Vacature Directeur Montessorischool-Centrum Hilversum.

We zien je reactie graag uiterlijk 26 april tegemoet. De eerste gesprekken zullen worden gepland op 8 en 10 mei in Hilversum.
 
Een assessment zal deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Functie

Directeur

Sector

Primair onderwijs

Regio

Noord-Holland

Ingangsdatum

donderdag, 1 augustus, 2019

Reageren voor

vrijdag, 26 april, 2019

Plaatsingsdatum

dinsdag, 9 april, 2019

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)