Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vacatures » Directeur-bestuurder Scholengroep Perspectief

Directeur-bestuurder Scholengroep Perspectief (Stadskanaal en Westerwolde)


Over de vacature

logo-perspectief.png

Wie zijn wij?

De vereniging Scholengroep Perspectief is het bevoegd gezag van 14 scholen in de gemeente Stadskanaal en Westerwolde. Dit betreft 12 reguliere basisscholen, 1 speciale basisschool en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze scholen worden bezocht door ruim 2000 leerlingen. Het aantal medewerkers is ongeveer 240.

Scholengroep Perspectief maakt zich als professionele organisatie sterk voor kwalitatief hoogwaardig protestants-christelijk en algemeen bijzonder onderwijs.

In het dagelijks handelen hanteert de vereniging de christelijke waarden en normen en draagt zij deze uit.

Scholengroep Perspectief geeft kaders aan waarbinnen de scholen vorm kunnen geven aan een eigen identiteit en onderwijskundige visie. Er wordt gewerkt aan een juist pedagogisch klimaat voor de leerlingen en een prettige werksfeer voor medewerkers. Hierbij staan effectieve samenwerking, openstaan voor nieuwe ideeën en voortdurend willen leren, centraal. Er is dan ook permanent aandacht voor de ontwikkeling en scholing van onze medewerkers.

Download hier de uitgebreide vacaturetekst.

Wie zoeken wij?

Onze nieuwe directeur-bestuurder:

 • Heeft een positief protestants christelijke levensovertuiging en draagt de identiteit van onze vereniging uit naar buiten.
 • Heeft een onderwijskundige achtergrond met ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in leidinggevende functies.
 • Heeft een academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft een duidelijke onderwijskundige visie op de actuele en de lange termijn ontwikkelingen.
 • Kan zich vinden in het uitgezette strategisch beleidsplan en is bereid en in staat om hier uitvoering aan te geven.
 • Heeft oog en waardering voor de mensen om zich heen en is in staat de kwaliteit en inzet van schoolleiders, beleidsmedewerkers, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel te herkennen en te versterken.
 • Geeft vertrouwen aan medewerkers en durft verantwoordelijkheden te delen.
 • Kan leidinggeven aan innovatie en ontwikkelingen.
 • Communiceert helder en transparant en spreekt duidelijke verwachtingen uit.
 • Draagt bij aan een professionele leeromgeving.
 • Heeft kennis van economische en maatschappelijke ontwikkelingen in onze regio en beschikt over een voor de functie relevant netwerk.
 • Is in staat tot samenwerking met relevante externe partners.

Functie-eisen

Onze nieuwe directeur-bestuurder:

 • Is op de hoogte van wet- en regelgeving primair onderwijs en Passend Onderwijs of in staat om zich die op korte termijn eigen te maken;
 • Heeft ruime kennis van en brede ervaring met bedrijfsvoeringsprocessen in het onderwijs.
 • Kan leidinggeven aan de uitvoering van het in gezamenlijk overleg vastgestelde strategisch beleid.
 • Heeft een duidelijke visie op het gebied van strategisch HRM/HRD-beleid.
 • voert een gezond financieel beleid.

Wat bieden wij?

Scholengroep Perspectief is een organisatie waarbinnen op een efficiënte, effectieve en aangename manier wordt samengewerkt. De directeur-bestuurder zal worden ondersteund door medewerkers van het bestuursbureau. 

Iedere school heeft een directeur die deel uitmaakt van het maandelijkse directieoverleg. De directeuren zijn belast met de integrale leiding van de school.

De Raad van Toezicht bewaakt de grondslag van de organisatie en de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging, alsmede het functioneren van het bestuur. De Raad van Toezicht adviseert tevens het bestuur.

De omvang van de functie is in onderling overleg vast te stellen, de voorkeur gaat uit naar een aanstelling tussen 0.7 – 1.0 wtf. Deze wordt volgens de geldende regels in de CAO PO (schaal 15) gehonoreerd. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden worden bepaald aan de hand van opleiding en ervaring.

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Sollicitatieprocedure:

Tijdschema

Sluitingsdatum sollicitatiebrieven: dinsdag 23 april 2019
Sollicitatiegesprekken: woensdag 7 mei 2019
Werkbezoek kandidaat: week 22
Assessment: week 23

Contact
Voor verdere informatie over de organisatie en de functie kunt u contact opnemen met mw. Tineke Rozema, stafmedewerker onderwijs, via telefoonnummer 0599-612 612.

Indien u de kandidaat bent voor deze functie kunt u uw motivatie en cv mailen naar vacatures@sgperspectief.nl t.a.v. mw. Gerrie Leffers, stafmedewerker P&O of sturen naar Scholengroep Perspectief, o.v.v. sollicitatie directeur- bestuurder, Loodzetter 7, 9502 EW Stadskanaal.

Functie

Directeur

Sector

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

Regio

Groningen

Ingangsdatum

woensdag, 1 januari, 2020

Reageren voor

dinsdag, 23 april, 2019

Plaatsingsdatum

donderdag, 4 april, 2019

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2018)