Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vacatures » Schooldirecteur Stichting Openbaar Onderwijs Hilversum

Schooldirecteur Stichting Openbaar Onderwijs Hilversum (Hilversum)


Over de vacature

logo_STIP.png

De functie

Voor twee Stip-scholen in Hilversum, de Dubbeldekker en Goudenregen Kerkelanden, zijn wij op zoek naar twee schooldirecteuren die het team in het nieuwe schooljaar komen versterken. 
Of je een beginnend of een zeer ervaren directeur bent, maakt voor ons niet uit! Wij vinden het belangrijker dat jij als schooldirecteur jouw kennis en kunde inzet om een enthousiast en gedreven team te trekken. Wij leggen de (onderwijs)lat hoog en dat moet jij als een leuke uitdaging zien: motiveren en inspireren, ruimte bieden voor nieuwe ideeën. Maar ook: met weerstanden omgaan, zorgen dat niemand aan de kant blijft staan (ook als dat gevolgen heeft) en mondige medewerkers en ouders aanspreken. Dit alles om met elkaar trots te kunnen zijn op jouw Stip-school!

Stip Hilversum

De Dubbeldekker en Goudenregenschool Kerkelanden maken deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Hilversum (Stip). Stip Hilversum ziet het als haar missie om openbaar en algemeen toegankelijk primair onderwijs te bieden voor kinderen van 4 tot 12 jaar ongeacht afkomst, cultuur of religie. Een evenwichtige spreiding en diversiteit binnen het openbaar primair onderwijs van Hilversum is voor het bestuur een belangrijke opdracht.
De scholen binnen Stip Hilversum voldoen alle aan de gestelde kwaliteitsnormen en werken binnen gestelde kaders, maar mogen van elkaar verschillen en een eigen identiteit ontwikkelen.
Stip Hilversum streeft ernaar dat leerlingen op de Stip-scholen al hun talenten kunnen ontwikkelen. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de cognitieve kennis en vaardigheden, maar wordt er ook veel aandacht geschonken aan de brede persoonsvorming én emotionele ontwikkeling van ieder kind. Leerlingen van de Stip-scholen zijn zelfstandig, initiatiefrijk, creatief en veerkrachtig. Daarnaast houden ze plezier in leren en blijven ze nieuwsgierig. 

Netwerkgroep
Door onze hele organisatie heen zijn er netwerkgroepen en leerteams. Ook de directeuren hebben hun eigen netwerkgroep. Eens per maand kom je samen om van elkaar te leren en het beleid verder vorm te geven. Je wordt hier natuurlijk in ondersteund en begeleid door de directeur-bestuurder en de andere stafleden.

De Dubbeldekker en Taalschool (1 fte)

De Dubbeldekker is een school met een gemotiveerd, betrokken en hardwerkend team. We hebben rond de 200 leerlingen, waarvan er ongeveer 100 in de reguliere groepen en 100 in de taalschoolgroepen voor nieuwkomers zitten. Op deze taalschool zitten leerlingen die gedurende het eerste jaar een intensief traject volgen om de Nederlandse taal te leren.
De school is verdeeld over twee locaties. In Hilversum zijn er vijf reguliere groepen; van de taalgroepen zijn er vijf in Hilversum en drie in Huizen. In de school bevinden zich verder een peuterspeelzaal en een groep van Sherpa met gehandicapte kinderen.
Wat je verder moet weten als je directeur op onze school bent:

 • De directeur is in staat om zich te verbinden met het team, de ouders en de leerlingen. De ouders en de leerlingen zijn multicultureel en op school is veel meertaligheid
 • We werken volgens de leerKRACHT methode en maken gebruik van IMC Basis. Leraren en leerlingen stellen samen doelen, leren van elkaar en van gastdocenten: samen doelen stellen én halen
 • Je bent in staat om de ingezette vernieuwingen van de Dubbeldekker goed te borgen en ervoor te zorgen dat deze vernieuwingen de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen
 • Er is een start gemaakt in het verbinden met de wijk. Een belangrijk onderdeel, zet dit voort!
 • We zijn gestart met het inzetten van de moedertalen van de leerlingen om de taalvaardigheid te verbeteren en volgend jaar zal er gewerkt worden aan de leerlijn mondelinge taalvaardigheid
 • De school kan veel meer laten zien, want op deze school gebeuren zeer mooie dingen. Ga flink aan de gang met uitdagende PR

Goudenregenschool Kerkelanden (0,6 - 0,8 fte) 

Ben jij een directeur die de tijd ervaart en neemt? Vanuit een passend tempo doorontwikkelt?
Je gaat niet te snel en pakt nieuwe dingen gestructureerd op. Je verstevigd zaken die nu staan en laat groeien vanuit het principe: dingen niet half, maar goed doen. Je handelt concreet in samenspraak met onze (Stip)visie en missie. Ben jij dit? Dan kun je een mooie school neerzetten!

Wat je nog meer wilt weten over de Goudenregenschool Kerkelanden:

 • Voorheen was deze school onderdeel van de Goudenregenschool. Jij bent de eerste echt zelfstandige directeur. Jij gaat de identiteit van de school verder uitbouwen. Misschien bedenk je zelfs een nieuwe naam?
 • Het team, de kinderen en de ouders in onze wijk hebben een directeur nodig die zich kan inleven en mensen ziet en hoort
 • Jij wilt de school als verbindende factor in de wijk: leerlingen krijgen letterlijk meer kansen als de directeur goede contacten heeft met gemeente, wijkcentrum, kinderopvang en collega-scholen. Je ziet daarin kansen en mogelijkheden en jij weet als geen ander: goede contacten vragen om een investering in partners
 • Wij denken dat een ondernemende directeur zal zien waar de winst te behalen is. Durven laten zien wie de school is en wie jij bent. Vanuit die solide basis werken aan leerlingengroei, onderwijsinhoudelijke vooruitgang, en samenwerken met partners en met de school.
 • Om op de Goudenregenschool Kerkelanden succesvol te zijn ben je open, eerlijk en betrouwbaar. Jij bent het voorbeeld en de kartrekker, dus:
  • Zeggen wat je doet en doen wat je zegt
  • Praten met elkaar en niet over elkaar
  • Afspraak is afspraak

Je leest het al, jouw persoonlijkheid en vaardigheden zijn belangrijker dan jouw ervaring. Jíj kunt het verschil maken voor deze school!

Functie-eisen

De kernwaarden van Stip Hilversum vormen het uitgangspunt voor ons handelen. Het zijn de grondbeginselen van onze organisatie en ze laten zien wat we belangrijk vinden, waar we voor gaan en voor staan. De kernwaarden zijn: samen, trots, innovatief en professioneel. Op de website kun je hier meer over lezen. 
 
We zoeken structurele invulling voor deze functies en daarmee betrokken, bevlogen en standvastige verbinders. Samen met het team, ouders en leerlingen zet je de school stevig neer.
Je neemt en geeft verantwoordelijkheid en draagt het Stip-beleid uit. Daarbij maak je in de koers van Stip Hilversum de juiste vertaalslag voor jouw school.
 
Vaardigheden als: leidinggeven, daadkracht, oplossingsgericht werken, zelfstandigheid, communicatie, coaching en stevig in je schoenen staan zijn voor ons vanzelfsprekend in deze functies.
 
Je draagt bij aan een goede teamsfeer en teamontwikkeling en bent een voorbeeld voor de school en voor andere directeuren.  

Wij bieden jou

Uiteraard krijg je daar een salaris conform de CAO PO (DA/DB) voor terug.

 • Wij begeleiden je intensief, niet alleen gedurende het inwerktraject. Dit doen wij door middel van coaching en individuele gesprekken;
 • Binnen Stip maak je deel uit van het netwerk van directeuren;  
 • Je komt in een enthousiast team van onderwijsprofessionals;
 • Bovenal krijg je een functie in een organisatie waar jij tot je recht komt!

Sollicitatieprocedure:

Informatie en sollicitatie
Voor vragen kun je contact opnemen met Geert Looyschelder, directeur-bestuurder, via bestuur@stiphilversum.nl of 035-622 13 70 of 06-18 58 32 02.

Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van schooldirecteur en naam van de school, tot uiterlijk 1 mei 2019, sturen naar vacature@stiphilversum.nl. Wij vinden het belangrijk in je motivatiebrief te lezen welke school je voorkeur heeft en waarom.

Functie

Directeur

Sector

Primair onderwijs

Regio

Noord-Holland

Ingangsdatum

donderdag, 1 augustus, 2019

Reageren voor

woensdag, 1 mei, 2019

Plaatsingsdatum

maandag, 1 april, 2019

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie februari 2018)