Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vacatures » Directeur integraal kindcentrum De Schelf

Directeur integraal kindcentrum De Schelf (’s-Gravendeel)


Over de vacature

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, ondernemende directeur voor het integraal kindcentrum De Schelf te ’s-Gravendeel. 
De Schelf is een openbare basisschool, met kinderdagopvang voor 0 t/m 4 jarigen, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Wij geven Engelse les vanaf groep 1. Onze school heeft ruim 200 leerlingen.

Ons motto: 

Ons motto is ‘Goed voor elkaar’. Wij schenken veel aandacht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden van onze kinderen, onder andere door middel van rots- en watertraining. Onze leerlingen zijn mede-eigenaar van hun leerproces. Wij geven onderwijs op minimaal 3 niveaus per groep en zien ouders als partners.
 

De functie in het kort: 

U bent integraal verantwoordelijk voor het kindcentrum. U geeft leiding aan alle medewerkers en bent het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers.  
U bewaakt de kernwaarden van het IKC en creëert een rustige, veilige omgeving. 
U levert een constructieve bijdrage aan de beleidsvoering van de stichting.  
Uw taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het managementstatuut. 

Dit zoeken wij:  

Een directeur met een heldere visie op opvoeding, onderwijs en kwaliteitszorg. 
Een zichtbare leidinggevende met goede communicatieve en sociale vaardigheden. Een ondernemer, die het integraal kindcentrum met passie uitbouwt en vaardig is in het implementeren van het meerjarig strategisch beleid. 
Een coachend leidinggevende, die  talenten van medewerkers (h)erkent, ontwikkelruimte biedt en kaders stelt. 
Een directeur met lesbevoegdheid basisonderwijs en voltooide schoolleidersopleiding. 

Wij bieden u:

  • Een uitdagende baan op een fijne school met een divers, enthousiast team
  • Goede begeleiding en ontplooiingsmogelijkheden
  • Een salaris conform CAO-PO
  • Een aanstelling per 1/8/2019 met een omvang van 0,8 - 1,0 (in overleg)

Voor meer informatie:

Dhr. L.J. van Heeren, voorzitter college van bestuur Stichting Acis, 078-6295999
Dhr. R. de Zeeuw, directeur IKC De Schelf, 078-6731813

Sollicitatieprocedure:

  • Stuur uw sollicitatie met cv vóór 22 maart 2019 naar bestuurskantoor Stichting Acis, Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek of vanderlinden@acishw.nl
  • De eerste gespreksronde vindt plaats op dinsdag 2 april 2019 (tussen 17.00 en 22.00 uur)  in het bestuurskantoor te Puttershoek;
  • Het tweede gesprek, inclusief bezoek aan de school, is op dinsdag 9 april 2019.
  • Het derde gesprek en bezoek aan uw huidige school: tijdstip in overleg;
  • Een ontwikkelassessment: tijdstip in overleg.

Functie

Directeur

Sector

Primair onderwijs

Regio

Zuid-Holland

Ingangsdatum

donderdag, 1 augustus, 2019

Reageren voor

vrijdag, 22 maart, 2019

Plaatsingsdatum

maandag, 11 maart, 2019

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)