Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vacatures » Schoolleider Vrijeschool

Schoolleider Vrijeschool (Oosterhout)


Over de vacature

de-strijene-vrije-school.jpg

Stichting Pallas zoekt voor de Strijene in Oosterhout met ingang van schooljaar 2019-2020 

Een schoolleider m/v (wtf 1,0)

Wij zoeken

  • Een schoolleider die op vanzelfsprekende wijze de dagelijkse voortgang van het onderwijs borgt.
  • Een toegankelijke en verbindende persoon die in staat is sturing te geven aan de verdere ontwikkeling en groei van de school.
  • Een schoolleider die inspirerend leiding geeft en dat doet vanuit een open houding, in dialoog met collega’s, medewerkers, leerlingen en ouders.

Wij verwachten van de kandidaat dat deze zich bewust is van de kracht en werking van de identiteit van het Vrijeschool onderwijs, de opleiding tot schoolleider heeft afgerond of bereid is deze te volgen en beschikt over de schoolleiderscompetenties volgens de Stichting Schoolleidersregister PO (www.schoolleidersregisterpo.nl).

Vrijeschool De Strijene is een basisschool op antroposofische grondslag. Er zijn 3 kleuterklassen en zes klassen in de onderbouw.

De Strijene biedt

  • een ontspannen, inspirerende werksfeer
  • een ondersteunend, ambitieus en  samenwerkend team
  • mogelijkheden voor na- en bijscholing
  • een vooruitstrevend opgezette zorgstructuur met vernieuwende ideeën
  • een innovatieve, kwalitatieve visie op pedagogisch en didactisch vlak
  • vrijeschoolonderwijs in de huidige tijd   

De Strijene richt zich op IKC-vorming samen met Stichting Istia, die de kinderopvang vanuit de antroposofische achtergrond verzorgt.

Vrijeschool De Strijene
Ganzendonk 4
4907XZ Oosterhout
Tel: 0162-456533
E-mail: info@destrijene.nl
Website: www.destrijene.nl

De Strijene valt onder Stichting Pallas www.stichtingpallas.nl

Sollicitatieprocedure:

Informatie over de functie, de complete profielschets en het schoolplan 2015-2019 is te krijgen via Frouke Willemsen, stafmedewerker P&O, aan wie u tevens uw sollicitatie kunt richten: 06 48130880,
e-mail f.willemsen@stichtingpallas.nl.

Uw sollicitatie zien wij graag tegemoet vóór 8 mei 2019.

Er zullen 2 rondes gesprekken plaatsvinden. De datum voor de 1e ronde is de middag van 16 mei 2019, voor de 2e ronde is de datum de middag van 6 juni 2019.

Een assessment en referentie-check maken deel uit van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

Functie

Directeur

Sector

Primair onderwijs

Regio

Noord-Brabant

Ingangsdatum

donderdag, 1 augustus, 2019

Reageren voor

woensdag, 8 mei, 2019

Plaatsingsdatum

dinsdag, 2 april, 2019

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)