Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vacatures » Directeur openbare basisschool De Wizard

Directeur openbare basisschool De Wizard (Deventer)


Over de vacature

De functie in het kort

Als directeur van de openbare basisschool De Wizard geeft u vanuit de openbare identiteit leiding aan een gemotiveerd team op een grote school in Deventer midden in de wijk de Vijfhoek. U werkt nauw samen met twee ambulante teamleiders en twee intern begeleiders en natuurlijk met alle direct betrokkenen bij de school. U onderhoudt goede contacten met de samenwerkende scholen die gevestigd zijn in een multifunctionele accommodatie (mfa), met de BSO De Wizard voor voorschoolse en buitenschoolse opvang en met Peuterspelen waar kinderen vanaf 2,5 jaar terecht kunnen.  

De school telt na de beginjaren van grote groei bijna 600 leerlingen en dit leerlingenaantal is door demografische krimp dalende. Om de school weer op een duidelijke koers te krijgen en het aanbod van het onderwijs beter te laten aansluiten bij de motivatie van de leerlingen is het team van De Wizard zelf een visie- en missietraject gestart. In het nieuwe schooljaar 2018-2019 zal een eerste start gemaakt worden met de uitkomsten hiervan, om in de praktijk te ervaren hoe dat werkt. Dit proces vraagt nog om verdere doorontwikkeling onder uw bezielende leiding.
 
Met uw heldere visie op onderwijs sluit u goed aan bij deze ontwikkelingen en met uw inspiratie, inhoudelijke kennis, zichtbaarheid, dienstbaarheid en daadkracht weet u deze nieuwe koers met trots in- en extern uit te dragen. Als leidinggevende stuurt u op de centrale waarden van OPOD waarin o.a. samenwerking, verbinding, bezieling, kwaliteit, vakmanschap en eigenaarschap hand in hand gaan. U stuurt goed op processen en u ondersteunt het team bij de uitvoering van hun taken. U stimuleert het van en met elkaar leren, zowel binnen de school als daarbuiten. Leiders van OPOD scheppen de voorwaarden om hoogstaand onderwijs mogelijk te maken. U werkt vanuit een positieve grondhouding en stuurt op kansen voor iedereen.

Ga voor meer informatie over deze functie naar
www.scolix.nl/vacatures/details/directeur-openbare-basisschool-de-wizard

Sollicitatieprocedure:

Ga voor meer informatie over de sollicitatieprocedure naar
www.scolix.nl/vacatures/details/directeur-openbare-basisschool-de-wizard

Functie

Directeur

Sector

Primair onderwijs

Regio

Overijssel

Ingangsdatum

maandag, 1 oktober, 2018

Reageren voor

maandag, 25 juni, 2018

Plaatsingsdatum

donderdag, 31 mei, 2018

Jaargids PO (2018-2019) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)