Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vacatures » Directeur christelijke basisschool De Morgenster

Directeur christelijke basisschool De Morgenster (Zwolle)


Over de vacature

logoMorgensterZwolle.png ViventeLogo.png

Directeur christelijke basisschool De Morgenster

Per 1 augustus 2018 | WTF 0,8

De Vivente groep is een ondernemende stichting en verzorgt hoogwaardig christelijk onderwijs aan ruim 4000 kinderen in Zwolle met circa 380 medewerkers. Vivente betekent levendig. Wij
bestaan uit 15 basisscholen, waarvan één school voor speciaal basisonderwijs en een expertisecentrum en een stafbureau.

De Morgenster staat in een wijk met een grote sociale cohesie. Het gebouw is sterk vernieuwd na de brand in 2016. De school heeft de beschikking over een vernieuwende digitale omgeving en eigentijdse methodes waaronder IPC. Speerpunt van de school ligt op gebied van taal/lezen en daarbij wordt gebruik gemaakt van een eigen schoolbibliotheek in oprichting en deelname aan het project “Alle Zwolse kinderen Lezen”. De school participeert in het cultuureducatiefonds en heeft daardoor een rijk aanbod voor kinderen. De Morgenster ontwikkelt zich richting kindcentrum in samenwerking met peuterspeelzaal en kinderopvang (TSO, BSO)”.

Wij vragen om een schooldirecteur die 

  • Aantoonbare kwaliteiten heeft op het gebied van leidinggeven vanuit een heldere kijk op toekomstgericht onderwijs
  • De identiteit van de school wil bewaken en het team kan ondersteunen door de ingezette koers te ontwikkelen en de gemaakte afspraken te borgen
  • Een teamspeler is die verantwoordelijkheid durft te nemen en te delen, goed kan motiveren, organiseren en communiceren 
  • Een onderzoekende, explorerende houding bij medewerkers stimuleert, die aanzet tot samenwerken en verantwoordelijkheid nemen binnen het team en die daarbij ondersteunt en enthousiasmeert 
  • Resultaatgericht is en uit gaat van de bedoeling 
  • De richting van de school onderschrijft en deze uitbouwt; leerlingcentraal-onderwijs, nadruk op 21-eeuwse vaardigheden
  • Analytische vaardigheden bezit en in staat is met een afstand naar de schoolontwikkeling te kijken 
  • Affiniteit heeft met ondernemen en initiatieven niet uit de weg gaat
  • Als ambassadeur van de school de relatie en verbinding aangaat met ouders en wijk 
  • Ingeschreven staat in het schoolleidersregister 

Wij zoeken een directeur die de kennis en kunde van het huidige team respecteert,  waardeert en het team stimuleert en ondersteunt in een route naar nog meer professionaliteit.

Sollicitatieprocedure:

Als de vacature jou aanspreekt en je herkent jezelf in dit profiel, dan zien we graag jouw motivatie en cv vóór 21 mei tegemoet waarin je interesse en geschiktheid voor deze functie uiteen worden gezet. Uw mail kunt u sturen naar pz@vivente.nu.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Voor meer informatie kun je mailen naar Annuska Mulders, hoofd HRM annuska.mulders@vivente.nu 

Website
www.demorgensterzwolle.nl | www.vivente.nu
 

Functie

Directeur

Sector

Primair onderwijs

Regio

Overijssel

Ingangsdatum

woensdag, 1 augustus, 2018

Reageren voor

maandag, 21 mei, 2018

Plaatsingsdatum

donderdag, 26 april, 2018

CAO PO 2016-2017 (versie juni 2017)