Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com


Uw mening telt

Een gemiddeld schoolteam heeft geen idee van het welbevinden van de leerlingen.

1. Eens
12% (13 stemmen)
2. Deels eens
35% (39 stemmen)
3. Oneens
53% (59 stemmen)
Totaal aantal stemmen: 111

Afgelopen zomer heeft u via www.avs.nl kunnen reageren op de stelling:
Een gemiddeld schoolteam heeft geen idee van het welbevinden van de leerlingen.
De reacties zijn (ingekorte) weergaven, ingezonden via de website.

Monica Lumkes van obs de Dromedaris in  Beuningen: “Oneens. Onze leerkrachten observeren leerlingen dagelijks en voeren gesprekjes met hen. Daarmee krijgen zij wel degelijk een beeld van het welbevinden van de leerlingen. Daarbij is dit ook een onderwerp dat in de structurele oudergesprekken aan bod komt.”
Jacqueline Boerefijn van het Groen van Prinstererlyceum (Lentiz) in Vlaardingen: “Deels eens. Betrokken leerkrachten hebben vast wel een idee van het welbevinden van hun leerlingen, maar er wordt nauwelijks structureel onderzoek naar gedaan, terwijl dit best makkelijk kan. In Denemarken heeft men een systeem ontwikkeld, waarbij leerlingen geregeld een vragenlijstje invullen wat betreft hun welbevinden op school. De leerkracht  ziet de resultaten van de eigen klas, de schoolleiding kan de klassen-resultaten bekijken, en het ministerie van Onderwijs de resultaten per school. Het welbevinden van de leerkrachten zelf is trouwens ook tamelijk interessant. Gelukkige leerkrachten hebben leerlingen die beter presteren.”
J. Boeve, interim directeur basisonderwijs, IJsselmuiden: “Eens. Veel teams zijn gefocust op het werk dat gedaan moet worden, de verslagen die ervoor gemaakt moeten worden, de resultaten die gehaald moeten worden, de contacten met (externe) begeleiders, et cetera. Dat is de eerste aandachtscirkel. Er is nauwelijks structurele aandacht voor het welbevinden, omdat de vragen in de eerste cirkel al zo groot zijn. Ik geef overigens een zwart/wit-geluid weer om de scherpte een hogere resolutie te geven…”
Tineke Deunk-Joldersma van Jenaplanschool de Ratelaar in Deurne: “Oneens. (…) Goede leerkrachten zijn oprecht geïnteresseerd in het wel en wee van hun leerlingen. Door het aangaan van de dialoog, het observeren van de leerlingen en het openstaan voor contact met de ouders kan ik me niet voorstellen dat een schoolteam geen idee heeft van het welbevinden van de leerlingen. Dat is immers een voorwaarde om goed te kunnen leren.”