De loonkloof tussen basis- en voortgezet onderwijs moet gedicht worden en het lerarentekort opgelost. Deze onderwerpen kwamen onder andere aan bod tijdens het debat over de Onderwijsbegroting.