‘Verkenning schoolleiders’ van het Arbeidsmarktplatform PO maakt duidelijk dat de problematiek van het schoolleiderstekort nog urgenter wordt.