Welke oneigenlijke of wellicht overbodige taken voeren schoolleiders uit: wat hebben ze niet nodig om hun functie goed te vervullen?