Nieuwe CAO pakt goed uit voor schooldirecteuren en adjuncten