Nieuwsbrief funderend onderwijs - nummer 19

Cao-akkoord voor primair onderwijs ondertekend
De AVS heeft in de persoon van de cao-vertegenwoordiger Paul van Lent, samen met de andere vakbonden en de PO-Raad, het cao-akkoord voor het primair onderwijs ondertekend op 2 juli. Alle betrokken partijen hebben van hun achterban het fiat gekregen om de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord van 6 juni 2018 voort te zetten. Dat betekent dat adjunct-directeuren, directeuren en alle andere medewerkers in het primair onderwijs die onder de cao vallen op 1 september 2018 minimaal een generieke loonsverhoging van 2,5 procent krijgen. Voor leerkrachten zijn extra afspraken gemaakt door de toezegging van de 270 miljoen euro uit het Regeerakkoord.

Onderwijsraad: verbeter lumpsumbekostiging
Het inzicht in de inkomsten en uitgaven van onderwijsinstellingen voor zowel de overheid als het onderwijsveld is beperkt. Dat ligt aan de complexiteit van de bekostiging en aan de verantwoording van de bestedingen. Dat kan beter, aldus de Onderwijsraad op 4 juli in het advies 'Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden'.

Onderwijscooperatie wordt opgeheven
Per 1 januari 2019 is de opheffing van de Onderwijscoöperatie definitief. Voor vier projecten blijft de financiering gehandhaafd: het LOF/Onderwijs Pioniers MBO, Leraar24, de Bevoegdhedencommissie en de ondersteuning van het Lerarenparlement. Alle andere activiteiten van de Onderwijscoöperatie zijn stopgezet. De komende maanden wordt het bureau van de Onderwijscoöperatie ontmanteld. Voor het personeel wordt een sociaal plan opgesteld.

Uitslagen centrale examens VMBO Maastricht blijven geldig
De uitslagen van de centrale eindexamens van de leerlingen van VMBO Maastricht blijven geldig tot 1 januari 2019. Op die manier krijgen leerlingen de tijd om hun schoolexamens te repareren. Daardoor kunnen zij hopelijk alsnog een diploma halen. Dat schrijft minister Slob op 27 juni in een brief aan de Tweede Kamer.

Overig nieuws

Internetconsultatie fusietoets tot 6 augustus
Nieuw professionaliseringsthema 'wildcard'
Nieuwe subsidieronde Tel mee met Taal
Vanaf 1 oktober aanmelden versneld en-of verrijkt vwo
Ministerraad akkoord met wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren
Afwegingskaders verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gepresenteerd

save the date! nationale schoolleiders top po 2018

De Nationale Schoolleiders Top po vindt plaats op 24 november in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Ga voor aanmelden en meer informatie naar www.ponationaleschoolleiders.nl

AVS Centrum Educatief leiderschap


Leergang - Veranderen met Transactionele Analyse (20 september 2018)
Leergang -
Bildung voor Schoolleiders (5 oktober 2018)
Leergang -
Teamflow voor schoolleiders (9 oktober 2018) Nieuw!
Leergang - Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap (11 oktober 2018)
Leergang - Ondernemend Leiderschap (16 oktober 2018)
Leergang - Regisseur Onderwijs en Gebouw (13 november 2018) Nieuw!
Leergang - Op weg naar Excellent Schoolleiderschap (29 november 2018)

Meer professionaliseringsaanbod »

Agenda

Lunchseminar islamitisch basisonderwijs in Nederland (17 juli 2018)
Gratis masterclasses Samenspel bestuur en (G)MR (19 september, 4 en 10 oktober 2018)
Tweedaagse masterclass door Howard Gardner (1 en 2 november 2018)
Meer gebeurtenissen »

Vacatures

Directeur voor kbs Mariëngaarde (per 1-1-2019)
PCPO zoekt directeur voor CBS de Bongerd
 (per 1-8-2018)
Directeur IKC De Regenboog (Datum indiensttreding in overleg)

Meer vacatures >>

Disclaimer
Ondanks het feit dat de AVS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze nieuwsbrief en zij daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

www.avs.nl | Uitgebreide disclaimer | AVS Helpdesk | info@avs.nl

www.avs.nl/professionalisering | cel@avs.nl

linkedin icon  facebook icon  youtube icon  twitter icon