Nieuwsbrief funderend onderwijs - nummer 18

Slob wil eigenaarschap Passend onderwijs meer bij scholen en leraren neerleggen
Bij Passend onderwijs moet het kind voorop staan, niet het systeem. Daarvoor zijn verbeteringen in de systematiek van Passend onderwijs nodig. Allereerst moeten het eigenaarschap en de inspraak veel meer liggen bij lerarenteams, schoolleiders en ouders. Dat schrijft minister Slob van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van de twaalfde voortgangsrapportage Passend onderwijs.

VO-raad gaat kwaliteit schoolexamens onderzoeken
De VO-raad neemt het initiatief tot een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de schoolexamens en de positie van het programma van toetsing en afsluiting (pta) hierin. Aanleiding is het examenschandaal bij twee vmbo-scholen in Maastricht, waarbij de Inspectie van het Onderwijs de centrale eindexamens van 354 leerlingen ongeldig heeft verklaard, omdat zij niet alle schoolexamens hadden gemaakt.

Meer maatregelen nodig voor goede doorstroom vmbo-havo
Volgens de Onderwijsraad is er meer nodig om de problemen in de doorstroom van het vmbo naar de havo op te lossen. Het wetsvoorstel Gelijke kans op doorstroom vmbo-havo van minister Slob is volgens de raad wel 'een stap in de goede richting' van een gelijke behandeling van leerlingen. Hiermee wordt de toegang tot de havo wettelijk geregeld, zodat overal in het land dezelfde voorwaarden voor toelating gelden. De Onderwijsraad adviseert nog een stap verder te gaan: het uitgangspunt moet zijn dat een diploma van de gemengde (gl) of theoretische leerweg (tl) toegang geeft tot de havo.

Overig nieuws

Helft vmbo’ers voelt zich onveilig op school
Schoolleiders positief over informeel leren en valideringsgesprekken
Voorstel schooldakrevolutie met zonnepanelen haalt meerderheid in Tweede Kamer
Nieuwe Regeling informatievoorziening WPO/WEC
Leermiddelenkeuze sluit moeizaam aan bij wensen en onderwijsvisie
Schoolgids goed gelezen en gebruikt door ouders
Betere prestaties met minder les?
Programma ‘Onbeperkt meedoen’ zwengelt dialoog aan over inclusiever onderwijs
Kinderombudsman wil kinderen van ouders met problemen een stem geven

Word lid van de AVS

En ontvang een cadeaubon van 50 euro en de publicatie 'De jaartaak in het primair onderwijs'

AVS Centrum Educatief leiderschap


Leergang - Op weg naar Excellent Schoolleiderschap (29 november 2018)
Leergang
- Strategische Communicatie en PR (8 november 2018)
Leergang - Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap (11 oktober 2018)
Training - Progressiegerichte waarderende ontwikkelgesprekken (3 oktober 2018) Nieuw!
Training - Begroten met beleid, de basis (5 oktober 2018)
Training - De professionele dialoog (11 oktober 2018) Nieuw!

Meer professionaliseringsaanbod »

Agenda

5 jaar TechniekTrofee: tijd voor een feestje! (27 juni 2018)
Lunchseminar over leerkrachten, taalattitudes en burgerschap (28 juni 2018)
Thuiszitterscongres (28 juni 2018)
Lunchseminar islamitisch basisonderwijs in Nederland (17 juli 2018)
Gratis masterclasses Samenspel bestuur en (G)MR (19 september, 4 oktober en 10 oktober 2018)
Tweedaagse masterclass door Howard Gardner (1 en 2 november 2018)
Meer gebeurtenissen »

Vacatures

PCPO zoekt directeur voor CBS de Bongerd (per 1-8-2018)
Directeur CBS Sjaloom
 (per 1-8-2018)
Directeur openbare basisschool De Wizard (per 1-10-2018)
Directeur IKC De Regenboog (Datum indiensttreding in overleg)
Meer vacatures >>

Disclaimer
Ondanks het feit dat de AVS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze nieuwsbrief en zij daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

www.avs.nl | Uitgebreide disclaimer | AVS Helpdesk | info@avs.nl

www.avs.nl/professionalisering | cel@avs.nl

linkedin icon  facebook icon  youtube icon  twitter icon