Nieuwsbrief funderend onderwijs - nummer 16

Positie schoolleider verankerd in cao-onderhandelaarsakkoord
De vakbonden AVS, AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid, FvOv en PO in Actie hebben tezamen met de PO-Raad op 6 juni 2018 een onderhandelaarsakkoord afgesloten. Dit onderhandelaarsakkoord is de basis voor een nieuwe, dunnere, cao. En er is een belangrijke stap gezet in het opwaarderen van onze sector.

Nieuwe cao primair onderwijs: forse stijging lerarensalaris
Werkgevers en werknemers hebben op 6 juni een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Sociale partners zorgen daarmee dat het extra geld zo snel mogelijk bij de leraren terecht komt. Het akkoord wordt de komende weken voorgelegd aan de achterbannen.

Internetconsultatie over wetsvoorstel burgerschapsonderwijs
Minister Slob vindt dat het voor veel scholen niet helder is wat ze met burgerschapsonderwijs moeten doen. De huidige wet is te onduidelijk. De onderwijsminister wil de wet aanpassen, zodat scholen er beter mee uit de voeten kunnen. Daarom kunnen schoolleiders, besturen, leraren en leerlingen meepraten over het nieuwe wetsvoorstel via een internetconsultatie. ”Het veld is nu net bezig met de curriculumherziening via Curriculum.nu. Burgerschap is één van de thema’s. Dit loopt dus door elkaar heen. Het veld zou nu eerst aan zet moeten blijven”, aldus de reactie van voorzitter Petra van Haren.

Strenge toelatingstoetsen pabo lossen lerarentekort niet op
Door de invoering van de strengere taal- en rekentoelatingstoetsen op de pabo, ingevoerd in 2015,  halveerde het aantal eerstejaars. Ook het niveau van de studenten is niet verbeterd. Dat is de conclusie uit een onderzoek van de leerstoel onderwijsarbeidsmarkt van Tilburg University en het CAOP in de publicatie ‘Onderwijs aan het werk 2018’. Diverse media berichten hierover.

Overig nieuws


Lerarentekortisnu.nl gaat sluiten
Onderwijsraad pleit voor meer ondersteuning voor ‘complexere’ leerlingen
Kabinet blijft bij doelmatigheidskorting
ICT-prestaties beter met leerling en leraar samen aan het stuur
Subsidieregeling Lerarenbeurs schooljaar 2018 – 2019 gewijzigd
Regeling modellen diploma’s VO gewijzigd
Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers en AVG

Advertentie

banner Acer

Word lid van de AVS

En ontvang een cadeaubon van 50 euro en de publicatie 'De jaartaak in het primair onderwijs'

advertentie

banner e-wise

AVS Centrum Educatief leiderschap



Leergang - Veranderen met transactionele analyse (20 september 2018)
Leergang - Action Learning (21 september 2018)
Leergang - Teamflow (9 oktober 2018)
Training - Jaartaak in het Primair Onderwijs (19 juni 2018)
Training - Hoe lees ik een begroting, jaarrekening en kengetallen? (28 september)
Masterclass - Stimuleren van praktijkgericht onderzoek (start 17 september 2018)

Meer professionaliseringsaanbod »

Uitgelicht

banner nbd biblion boeken op school

Op zoek naar geschikte boeken voor in de klas die het schooljaar wél overleven? Geen tijd om een collectie samen te stellen? NBD Biblion ontzorgt u en uw medewerkers door middel van gratis collectieadvies en het leveren van duurzame boeken. Lees meer

Agenda

Symposium 'Kracht van onderwijs' (13 juni 2018)
Onderwijscongres over Robotica en Kunstmatige Intelligentie (14 juni 2018)
Digitale geletterdheid ( 22 juni 2018)
5 jaar TechniekTrofee: tijd voor een feestje! (27 juni 2018)
Tweedaagse masterclass door Howard Gardner (1 en 2 november 2018)
Meer gebeurtenissen »

Vacatures

Directeur CBS Sjaloom  (per 1-8-2018)
Teamleider mavo  (per 1-9-2018)
Directeur openbare basisschool De Wizard (per 1-10-2018)
Directeur IKC De Regenboog (Datum indiensttreding in overleg)
Meer vacatures >>

Disclaimer
Ondanks het feit dat de AVS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze nieuwsbrief en zij daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

www.avs.nl | Uitgebreide disclaimer | AVS Helpdesk | info@avs.nl

www.avs.nl/professionalisering | cel@avs.nl

linkedin icon  facebook icon  youtube icon  twitter icon