Nieuwsbrief funderend onderwijs - nummer 15

Schoolleiders geven massaal uitvoering aan werkdrukakkoord
Vrijwel alle schoolleiders hebben samen met hun team overlegd over de inzet van de werkdrukgelden uit het werkdrukakkoord. Er komen vooral onderwijsassistenten en extra leerkrachten in de scholen. Op 10 procent van de scholen heeft de schoolleider geen volledige handelingsvrijheid gekregen van het bestuur om te bepalen hoe de werkdrukgelden worden ingezet, terwijl dat wel de afspraak is in het werkdrukakkoord. De AVS vindt dit een zorgelijk hoog aantal.

‘PMR: stem niet in als het niet volgens de regels gaat’
“Als de uitvoering van het werkdrukakkoord niet volgens de regels gaat, moet de PMR er niet mee instemmen”, reageerde minister Slob op vragen in de Tweede Kamer over de peiling van de AVS waaruit blijkt dat een op de tien besturen bemoeienis heeft met de gelden.

Stakende leraren op 30 mei bijeen in Deventer
Op woensdag 30 mei staken duizenden leraren en ander onderwijspersoneel uit het primair onderwijs in de provincies Gelderland en Overijssel. Op de Beestenmarkt in Deventer wordt een actiebijeenkomst gehouden.

Vier anti-pestprogramma’s zijn bewezen effectief
Vier programma zorgen er daadwerkelijk voor dat pesten wordt teruggedrongen. Kinderen zelf bevragen is essentieel om pestgedrag op scholen in kaart te brengen. Dat concluderen vijf Nederlandse universiteiten en het Trimbos Instituut in een onderzoek, dat zij uitvoerden in opdracht van het ministerie van OCW en het NRO. Scholen moeten hun eigen afweging maken, vindt de AVS.

Overig nieuws

Nieuwe privacywet gaat in per 25 mei
Gratis ontwikkeladvies voor 45-plussers in primair onderwijs
Schoolleiders naar Young Impact Celebration
Nog subsidie beschikbaar voor post-hbo opleiding Cultuurbegeleider
Website geeft inzicht in besteding financiën schoolbesturen
Bestuur Onderwijscoöperatie beraadt zich op voortbestaan

Advertentie

banner Nationale Educational Needs Conferentie

Word lid van de AVS

En ontvang een cadeaubon van 50 euro en de publicatie 'De jaartaak in het primair onderwijs'

advertentie

banner cabo

AVS Centrum Educatief leiderschapLeergang - Regisseur onderwijs en gebouw (13 november 2018) - Nieuw en gecertificeerd door het Schoolleidersregister!
Leergang - Cultuurpracticum (25 september 2018)
Training - Meerscholendirecteur (7 juni 2018)
Training - Bezoek onderwijsinspecteur (12 juni 2018)
Training - Jaartaak in het PO (19 juni 2018)
Training - Zelfevaluatie in de School (21 juni 2018)

Meer professionaliseringsaanbod »

Uitgelicht

banner karmac

e-HRM: rondleiding & lunch bij Karmac
Bent u ook benieuwd naar de reden waarom veel bedrijven en instellingen overstappen op digitale personeelsdossiers? Karmac organiseert een lunchbijeenkomst over het digitaliseren van personeelsdossiers. Geïnteresseerd? Schrijf u dan in: Aanmelden

Agenda

Gratis congres 'Onderwijs aan het werk' (30 mei 2018)
Professionaliseringsevent 'Leraren maken het verschil!' (30 mei 2018)
Uitwisseling praktijk- en onderzoeksvragen (30 mei 2018)
Proeverij professionaliseringsaanbod (1 juni 2018)
Pubercongres (5 juni 2018)
Speelforum over spelen en sporten (7 juni 2018)
Congres Traumasensitief werken (7 juni 2018)
Symposium 'Kracht van onderwijs' (13 juni 2018)
Tweedaagse masterclass door Howard Gardner (1 en 2 november 2018)
Meer gebeurtenissen »

Vacatures

Teamleider vmbo onderbouw  (per 1-9-2018)
Directeur christelijke basisschool De Morgenster  (per 1-8-2018)
Meer vacatures >>

Disclaimer
Ondanks het feit dat de AVS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze nieuwsbrief en zij daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Afmelden voor deze nieuwsbrief?
U kunt zich afmelden via deze link: http://www.avs.nl/avsnieuwsbrief/afmelden

www.avs.nl | Uitgebreide disclaimer | AVS Helpdesk | info@avs.nl

www.avs.nl/professionalisering | cel@avs.nl

linkedin icon  facebook icon  youtube icon  twitter icon