Nieuwsbrief funderend onderwijs - nummer 14

Staat van het Onderwijs: geen opwaartse lijn schoolresultaten en tegenstellingen nemen toe
De teneur in de Staat van het Onderwijs (Onderwijsverslag 2016/2017) is redelijk negatief. De prestaties van leerlingen in het funderend onderwijs zijn gelijk gebleven of nemen af. In vergelijking met andere landen is het segregatieniveau in het po hoog. Leerlingen in het vo hebben minder burgerschapskennis dan leerlingen in landen om ons heen. Maar een klein deel van de schoolleiders stuurt actief op kwaliteit(sverbetering). De inspectie vraagt zich daarbij af of de randvoorwaarden goed zijn. “Schoolleiders moeten vaak moeilijke keuzes maken als het gaat om kwaliteit of continuïteit van onderwijs”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.

#wijschoolleiders: je kunt niet om ons heen!
Het werkdrukakkoord is nog maar de helft van de gestelde eis van het PO-Front, we zijn er nog niet. De AVS steunt de stakingen van de leerkrachten in het primair onderwijs en heeft een aanvullende claim naar minister Slob gestuurd ten aanzien van (salaris)verbetering voor de hele sector, inclusief de schoolleider.

Doelstelling functiemix nog niet gehaald
Op basis van de recentste cijfers van de functiemix in het primair onderwijs is door de Tweede Kamer geconstateerd dat één van de doelstellingen uit het Convenant LeerKracht niet is gehaald. In genoemd convenant was opgenomen dat 40 procent van de leerkrachten bekostigd zou worden in de salarisschaal  LB en 2 procent in de salarisschaal LC. Als de salarisschaal LC niet wordt toegepast, dan bedraagt het percentage LB 46 procent. De percentages dienen op grond van de cao-bepalingen op 1 augustus 2014 te zijn gerealiseerd. Voor het speciaal basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs gelden als percentages 14 procent LC. Minister Slob publiceerde de cijfers (van DUO) onlangs in een brief aan de Tweede Kamer.

Overig nieuws

Feedback gevraagd op eerste tussenresultaten curriculum
Motie overdragen bestuur Onderwijscoöperatie aangenomen
Project Gezonde werkdruk van Vervangingsfonds krijgt vervolg
Regeling leerresultaten PO 2014 gewijzigd
Nieuwe regel inschrijven onderwijspersoneel in Personenregister kinderopvang
Meerlingenverlof per 1 april 2018 gewijzigd
Financiele tegemoetkoming eenpitters voor inspirerende aanpak lerarentekort

Advertentie


Word lid van de AVS

En ontvang een cadeaubon van 50 euro en de publicatie 'De jaartaak in het primair onderwijs'

advertentie

AVS Centrum Educatief leiderschapLeergang - Interim-management: iets voor u? (start 24 mei)
Training - Pensioen in zicht voor uw teamleden (17 mei 2018)
Training - Effectief en efficiënt Vergaderen (incompany) (6 juni 2018)
Training - Meerscholen directeur (7 juni 2018)
Training - Bezoek onderwijsinspecteur (12 juni 2018)

Meer professionaliseringsaanbod »

UitgelichtLockers, ofwel kluisjes, onmisbaar in deze tijd.
Afgestemd op de gebruikers – binnen of ook buiten uw gebouw. Mogen wij u vrijblijvend adviseren?
LockerConcept.eu - ook aanwezig op Platform Onderwijs & Facilitair.

Agenda

Samen werken aan de schoolorganisatie van de toekomst (17 april 2018)
Landelijke praktijkdag ‘integratie sbo-so-bao’ (18 april 2018)
Workshop over mogelijkheden gratis scenariomodel PO (Zwolle, 18 april 2018)
Nationaal Congres Pesten (19 april 2018)
Weet waar je staat (16 mei 2018)
Workshop over mogelijkheden gratis scenariomodel PO ( Eindhoven, 16 mei 2018)
Onderwijsverlatersdag (17 mei 2018)
Jeugd in onderzoek (24 mei 2018)
Proeverij professionaliseringsaanbod (1 juni 2018)
Meer gebeurtenissen »

Vacatures

Directeur OBS De Boomhut (per 1 augustus 2018)
Directeur basisschool de Laar- West in Arnhem  (per 1 augustus 2018)
Directeur Arnhemse Scholen Vereniging (ASV)  (per  augustus 2018)
Directeur basisschool Prinses Juliana  (per augustus 2018)
Directeur CBS De Vrijenburg  (per 1 augustus 2018)
Meer vacatures >>

Disclaimer
Ondanks het feit dat de AVS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze nieuwsbrief en zij daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Afmelden voor deze nieuwsbrief?
U kunt zich afmelden via deze link: http://www.avs.nl/avsnieuwsbrief/afmelden

www.avs.nl | Uitgebreide disclaimer | AVS Helpdesk | info@avs.nl