Nieuwsbrief funderend onderwijs - nummer 13

Roep vanuit politiek: Bestuur Onderwijscoöperatie moet plaatsmaken voor leraren
Het voltallige bestuur van de Onderwijscoöperatie moet opstappen en plaatsmaken voor leraren. Regeringspartijen CDA en D66 willen dat de Onderwijscoöperatie echt van, voor en door de leraren wordt. Daartoe dienen ze op donderdagmiddag 29 maart een motie in.

Slob: “Doorbetalen salaris bij staking is niet verboden”
“De werkgever is niet verplicht om de stakende werknemer salaris door te betalen over de gestaakte tijd. Maar het is ook niet verboden.” Dit schrijft minister Slob in antwoord op schriftelijke vragen van het SP-lid Kwint. Of het loon bij een staking wordt doorbetaald, is een zaak tussen werknemer en werkgever, aldus Slob.

Gratis ontwikkeladvies beschikbaar voor 45-plussers in primair onderwijs
Hoe kunt u vitaal en gemotiveerd aan het werk blijven tot aan uw pensioen? En welke stappen zijn daarvoor nodig? Leerkrachten, schoolleiders, conciërges en ander personeel uit het primair onderwijs van 45 jaar en ouder kunnen in een ontwikkeltraject aan de slag met deze vragen. De subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt hiervoor de mogelijkheid.

Stichting van het Onderwijs vraagt bij gemeente aandacht voor kindcentra
Het realiseren van een goed pedagogisch aanbod met een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen tot 12 jaar (in een kindcentrum). Daar vraagt de Stichting van het Onderwijs, bestaande uit de sector- en vakorganisaties in het onderwijs – waaronder de AVS- , aandacht voor bij de (op)nieuw gekozen gemeenteraadsleden. “Hoe eerder daarin geïnvesteerd wordt, hoe minder achterstanden en uitval en hoe meer leerwinst later.”

Aanvraagtermijn Impuls muziekonderwijs verlengd tot 29 juni
Het ministerie van OCW stelt, zoals eerder bekendgemaakt, 5 miljoen euro extra budget beschikbaar voor de Impuls muziekonderwijs. Onlangs is besloten de derde ronde van deze subsidie te verlengen tot het budget bereikt is (uiterlijk 29 juni). Het Fonds voor Cultuurparticipatie wil hiermee geïnteresseerde scholen die in het komend schooljaar willen starten de mogelijkheid geven een aanvraag te doen voor de Impuls muziekonderwijs.

Overig nieuws

Regeling personele bekostiging 2018-2019 vastgesteld
VO-personeel is meer tevreden met baan dan met organisatie
Vakantieregeling 2019 - 2022 vastgesteld
Project Versterking medezeggenschap biedt kosteloze begeleiding
Wetsvoorstel register onderwijsdeelnemers ingediend
Nieuw privacyconvenant aangepast aan AVG

Advertentie


Word lid van de AVS

En ontvang een cadeaubon van 50 euro en de publicatie 'De jaartaak in het primair onderwijs'

advertentie

AVS Centrum Educatief leiderschapLeergang - Interim-management: iets voor u? (start 24 mei)
Leergang - Directeur IKC (start 29 mei 2018)
Training - Zelfevaluatie in de school (start 12 april 2018)
Training - Stress- en timemanagement (incompany) (start 16 april 2018)
Training - Win win in personeelsbeleid (start 17 april)
Training - Pensioen in zicht voor uw teamleden (17 mei 2018)
Training - Power of 2 (start 24 mei)

Meer professionaliseringsaanbod »

UitgelichtLeren kijken met EYE
“Begrijpend kijken” is belangrijker dan ooit. EYE Filmmuseum biedt lesmaterialen, gastlessen, lesmethodes en workshops voor alle onderwijsniveaus. Bekijk wat er binnen jouw school aan filmeducatie mogelijk is op eyefilm.nl/educatie  

Agenda

Lezing ‘Jongens zijn slimmer dan meisjes’ en andere onderwijsmythes (4 april)
Gratis webinar over voortijdig schoolverlaten (5 apri 2018)
LOWAN-PO organiseert dit jaar 2 landelijke studiedagen (10 en 11 april)
Landelijke praktijkdag ‘integratie sbo-so-bao’ (18 april)
Onderwijsverlatersdag (17 mei 2018)
Proeverij professionaliseringsaanbod (1 juni 2018)
Meer gebeurtenissen »

Vacatures

Locatiedirecteur voortgezet onderwijs (per direct)
CBS de Burcht in Valkenburg zoekt een inspirerende directeur (per direct)
Stichting ROOS zoekt betrokken bestuurder  (per direct)
Schooldirecteuren voor De Viermaster en ‘t Kofschip te Papendrecht  (per 1-8-2018)
Schooldirecteuren voor de Oranje Nassauschool (per direct)
Stichting Poolsterscholen zoekt twee directeuren te Laren (Gld) en Gorssel (per direct)


Disclaimer
Ondanks het feit dat de AVS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze nieuwsbrief en zij daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Afmelden voor deze nieuwsbrief?
U kunt zich afmelden via deze link: http://www.avs.nl/avsnieuwsbrief/afmelden

www.avs.nl | Uitgebreide disclaimer | AVS Helpdesk | info@avs.nl