Nieuwsbrief funderend onderwijs - nummer 10


Ook niet-excellente scholen kunnen meedoen aan pilot regelluwe scholen
Ook scholen die niet excellent zijn, kunnen - mits hun onderwijskwaliteit aantoonbaar goed is - in aanmerking komen voor deelname aan het experiment Regelluwe scholen. De bedoeling is dat deze scholen nog dit schooljaar van start kunnen gaan, zodat ze nog drie jaar ervaring op kunnen doen met de regelruimte. Dat schrijft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Subsidies voor muziekonderwijs en versterking cultuureducatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft onlangs de subsidiemogelijkheden voor 2018 bekendgemaakt. Op het gebied van cultuureducatie vergroot het Fonds de investeringen in cultuuronderwijs in het vmbo. Basisscholen en pabo’s die werk willen maken van hun muziekonderwijs kunnen ook in 2018 een subsidieaanvraag doen. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor projecten op gebied van mediakunst- en erfgoededucatie.

Lerarentekortisnu.nl
Po in actie heeft de website lerarentekortisnu.nl in het leven geroepen om een overzicht te krijgen van scholen en klassen waar geen leerkracht staat door het lerarentekort.

Doelmatigheidskorting blijft gehandhaafd
Minister Wopke Hoekstra van Financiën blijft vasthouden aan de doelmatigheidskorting voor het onderwijs, zo geeft hij aan in een brief aan de Eerste Kamer. Deze maatregel is noodzakelijk om de begroting van OCW sluitend te maken.

Schrijf u in! Vroegboekkorting t/m 12 februari


Overig nieuws
Slob trekt wetsvoorstel leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets in
Lunchpresentaties op AVS-congres over onbekend fortuin
Wijziging Regeling Subsidie Lerend Werken
Rectificatie stichtings- en opheffingsnormen 2018
Online consultatie praktijkgericht onderwijsonderzoek

Advertentie


Word lid van de AVS en ontvang een cadeaubon van 50 euro


AVS Centrum Educatief leiderschap

Leergang - Op weg naar Excellent Schoolleiderschap (start 23 april 2018)
Leergang - Begrijpen voor ingrijpen (start 6 maart 2018)
Leergang - Herontwerp voor toekomstig onderwijs (start 27 maart 2018)
Leergang - Directeur Integraal KindCentrum (start 9 april 2018)
Training - Power of 2 (start 8 maart 2018)
Training - Een goed personeelsdossier is het halve werk (start 15 maart 2018)
Training - De CAO PO nieuw en anders (start 23 maart 2018)
Meer professionaliseringsaanbod »

UitgelichtRenson Invisivent NL afgestemd op stelkozijn-montage

De Invisivent raamventilatieroosters zijn nu ook in een ‘NL’ variant beschikbaar. Specifiek voor de Nederlandse markt zijn die voorzien van een aanslagprofiel om als 1 geheel met het raam wind- en waterdicht te kunnen monteren tegen een stelkozijn.
Klik hier voor meer informatie.

Agenda
Week van de Implementatie (5 t/m 9 februari 2018)
IPON 2018 (7 februari 2018 t/mt 8 februari 2018)
Dialoog bewegingsonderwijs (8 februari 2018)
Opvoedingsondersteuning en ouderschap (8 februari 2018)
Gemeentelijk Onderwijsdebat in Rotterdam
(8 februari 2018)
Dialoog bewegingsonderwijs (8 februari 2018)
Webinar: Wat hebben we nodig voor W&T? (8 maart 2018)
AVS-congres (16 maart 2018)
Meer gebeurtenissen »

Vacatures
Directeur (1 fte) voor twee Daltonscholen (per direct)
Directeur voor de cbs ORANJE NASSAU (0,8 – 1,0 wtf in schaal DB) (per 1-8-2018)
Meer vacatures »

Disclaimer
Ondanks het feit dat de AVS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze nieuwsbrief en zij daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.www.avs.nl | Uitgebreide disclaimer | AVS Helpdesk | info@avs.nl