Nieuwsbrief slecht leesbaar? Klik hier voor de online versie

 Nieuwsbrief funderend onderwijs - nummer 7
Staking op 12 december 
Leerkrachten in het primair onderwijs worden opgeroepen om op dinsdag 12 december te gaan staken, aangezien minister Slob van Onderwijs niet verder tegemoetkomt aan de claim van het PO-Front van 1,4 miljard euro.

Oplopend lerarentekort blijft dramatisch  
Het tekort aan leraren en directeuren in het primair en voortgezet onderwijs groeit, al is het minder snel dan eerder werd verwacht. De ramingen blijven dramatisch

Coalitie en oppositie tegenover elkaar in debat Onderwijsbegroting 
Als het aan de coalitie ligt, komt de 270 miljoen voor het verbeteren van lerarensalarissen alleen vrij als de cao wordt ‘gemoderniseerd’. De oppositie wijst op de toenemende werkdruk van leraren en dringt erop aan de middelen voor het verminderen daarvan naar voren te halen.

Meer brede adviezen in 2017
Brede schooladviezen komen weer even vaak voor als in 2013, er is geen structurele over- of onderadvisering en scholen maken gebruik van verschillende eindtoetsen. Minister Arie Slob toont zich in een brief aan de Tweede Kamer tevreden over de eindtoetsen 2016-2017.

#wijschoolleiders


Overig nieuws
‘Rare optelsom leidt niet tot benodigde ruimte’
PO in Actie richt eigen vakbond op
Financiële steun voor regionale aanpak lerarentekort
Resultaten internetconsultatie lumpsumbekostigingssystematiek gepubliceerd  
Laatste subsidies beschikbaar voor gezond en duurzaam schoolgebouw  
Voorlichtingsbijeenkomst privacy en gegevensbescherming op 30 januari 2018  
Nederlandse leerlingen minder kennis van burgerschap dan andere Europese landen  

Advertentie


Word lid van de AVS en ontvang een cadeaubon van 50 euro
 

AdvertentieAVS Centrum Educatief leiderschap

Training - De CAO-PO nieuw en anders (12 januari en 23 maart 2018)  

Training - Begroten met beleid, de basis (5 februari 2018)

Leergang - Leergang Veranderen met Transactionele Analyse (start 8 februari 2018)

Training - Stimuleren van praktijkgericht onderzoek (5 maart 2018)

Leergang - Leergang Herontwerp voor Toekomstig Onderwijs (start 6, 7 of 27 maart 2018)

Leergang - Leergang Action Learning (start 8 maart 2018)

Meer professionaliseringsaanbod »

Uitgelicht

Lezen Leren Kansen Creëren! De Nationale Dyslexie Conferentie is hét grootste jaarlijkse onderwijsevenement op het gebied van leesproblemen en dyslexie. Het biedt u de uitgelezen kans om in een dag maximaal kennis bij te spijkeren en geïnspireerd te raken door de bevlogenheid van sprekers.


Agenda

Leergang Professioneel Bestuurder (9 januari 2018)
Congres ‘Arbo, zó regel je dat op school!’ (24 januari 2018)
Voorlichtingsbijeenkomst privacy en gegevensbescherming (30 januari 2018)
AVS-congres (16 maart 2018)
Meer gebeurtenissen »

Disclaimer
Ondanks het feit dat de AVS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze nieuwsbrief en zij daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid van de AVS bent of omdat u zich heeft geabonneerd op deze nieuwsbrief.

Afmelden voor deze nieuwsbrief?  
U kunt zich afmelden via deze link: http://www.avs.nl/avsnieuwsbrief/afmelden?emailadres=[[email_address]]

www.avs.nl | Uitgebreide disclaimer | AVS Helpdesk | info@avs.nl