Nieuwsbrief slecht leesbaar? Klik hier voor de online versie

 Nieuwsbrief funderend onderwijs - nummer 6
#wijschoolleiders 
Je kunt er niet omheen!: De schoolleider staat onder druk en daarmee de kwaliteit van het primair onderwijs. Daar maakt de AVS zich zorgen over! Dat laten wij weten!

Klas van één op de tien kinderen weleens naar huis gestuurd 
Uit onderzoek van Kien/Panelwizard in opdracht van het Vervangingsfonds onder ruim duizend ouders blijkt dat bijna driekwart van de basisschoolleerlingen het afgelopen schooljaar (2016-2017) één keer of vaker een vervanger voor de klas had. Bijna de helft van de kinderen kreeg te maken met verschillende invallers. Opvallend is dat de klas van één op de tien kinderen weleens naar huis is gestuurd omdat er geen invaller beschikbaar was. Deze week start de campagne ‘Ode aan de invaller’ met vervangers in de hoofdrol.

Leerlingen hebben nog geen twee uur per week gym
Basisschoolleerlingen sporten veel minder dan drie uur per week, wat het vorige kabinet (Rutte II) nog wel voor ogen stond. Er is geen verschil tussen het aantal gymlessen in het afgelopen schooljaar en vier jaar eerder. Dat staat in het rapport ‘Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties’ dat onlangs is gepubliceerd, op verzoek van het Ministerie van OCW.

Nieuws van de cao-tafel
In deze berichtgeving brengen we u op de hoogte van de gang van zaken aan de cao-tafel en de voortgang. Ook blikken we nog terug op wat in de afgelopen jaren voor schoolleiders arbeidsvoorwaardelijk is bereikt. Nadat begin dit jaar de inzet van de AVS voor de aankomende cao-onderhandelingen is vastgesteld zijn de overleggen voor de komende onderhandelingen onverminderd doorgegaan. Hoever zijn we?

#wijschoolleiders


Overig nieuws
Pleidooi voor soberder cao leraren
School kleine rol in bijbrengen digitale vaardigheden
Doorstroom naar havo verschilt sterk per school 
Particuliere scholen vangen betaald zorgleerlingen op
Minister Slob bij Nationale Schoolleiders Top
Stijging aantal burn-outs deels door tijdelijke contracten
Nieuwe campagne om ‘Helden voor de klas’ te werven 
Meer nieuws »

Advertentie


Word lid van de AVS en ontvang een cadeaubon van 50 euro
 

Advertentie

Advertentie


AVS Centrum Educatief leiderschap

Training - De CAO-PO nieuw en anders (12 januari en 23 maart 2018)  

Training - Naar andere schooltijden, en dan? (6 december 2017 en 4 april 2018)

Leergang - Cultuurpracticum (start 30 januari 2018) Nieuw!
Het begrip ‘cultuur’ is altijd een concept geweest met dubbele gevoelens. Enerzijds zijn schoolorganisaties zich bewust van het belang van een sterke cultuur, maar tegelijkertijd schrikken ze terug voor de (mogelijke) consequenties bij het aangaan van een cultuuraanpak.  In deze leergang leert u uw eigen cultuur van binnenuit zelf te beïnvloeden. 

Leergang - Strategische Communicatie en PR (start 25 januari 2018)
Leergang - Leergang Middenkader (start 7 februari of 8 november 2018)

Meer professionaliseringsaanbod »

Uitgelicht

Leerlingen helpen met hun leeslijst?
Met de digitale informatiebronnen van NBD Biblion hebben leerlingen altijd betrouwbare recensies, uittreksels of inspiratie voor werkstukken bij de hand. Bekijk meer info of vraag een gratis proefaansluiting aan.

Vacatures
Directeur (per 1-3-2018 te Roosendaal)
Directeur (per direct te Oud Beijerland)
Meer vacatures  »

De Nationale Schoolleiders Top PO op 25 november aanstaande

Agenda
Nationale Schoolleiders Top primair onderwijs (25 november 2017)
EAPRIL 2017 (29 november  tot en met 1 december 2017)
11e WMS-congres - Medezeggenschap, zo doe je dat! (29 november 2017)
Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs (1 december 2017)
Stress- en timemanagement (6 december 2017)
Naar andere schooltijden, en dan? (6 december 2017)
Leergang Professioneel Bestuurder (9 januari 2018)
Meer gebeurtenissen »
Disclaimer
Ondanks het feit dat de AVS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze nieuwsbrief en zij daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid van de AVS bent of omdat u zich heeft geabonneerd op deze nieuwsbrief.

Afmelden voor deze nieuwsbrief?  
U kunt zich afmelden via deze link: http://www.avs.nl/avsnieuwsbrief/afmelden?emailadres=[[email_address]]

www.avs.nl | Uitgebreide disclaimer | AVS Helpdesk | info@avs.nl