actiepagina-schoolleider-gezocht_0.png

Dit schooljaar is wederom begonnen met actie. Want dat is nog steeds nodig. Voor een rechtvaardig salaris, voor een gebalanceerd functiehuis en voor vermindering van de te hoge werkdruk voor schoolleiders. Daarbij heeft de AVS jouw hulp nodig. 

 

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) heeft na een ledenpeiling besloten om de staking op woensdag 6 november door te laten gaan. Voor de AVS ligt hierbij het accent uiteraard op de inzet voor schoolleiders. Samen met leraren en onderwijsondersteuners gaan we voor een fatsoenlijk salaris, minder werkdruk en genoeg collega’s.

 

 

Aanmelding
Aanmelden voor de staking

Gebruik onderstaand formulier om je aan te melden voor de staking op 6 november aanstaande.

Tijdens de staking op 6 november willen we op het Binnenhof iets tastbaars aanbieden aan Kamerleden. Om daar invulling aan te geven, vragen we je de volgende zin af te maken.

Gevolgen deelnemen staken voor eenmalige uitkeringen februari 2020
Heeft het deelnemen aan de staking op 30 en/of 31 januari 2020 gevolgen voor de eenmalige uitkeringen in februari 2020?
Staken en onderwijstijd
Hoe dient bij staking omgegaan te worden met de onderwijstijd?
Wild staken
Als ik als schoolleider mee doe met de staking, is dat dan een wilde staking?
Staking en regels bevoegd gezag
Aan welke regels moet het bevoegd gezag aangaande de staking voldoen?
Staking en opvang op school
Als de school kinderen opvangt, wie moet dan ingezet worden?
Staking en ouders en opvang
Wat moet ik doen als ouders niet zelf hun kinderen kunnen opvangen?
Staking en stakers en niet-stakers
Hoe ga ik als directeur om met leerkrachten die willen staken en leerkrachten die willen werken?
Staking en registratie en stakingskas
Als ik, als lid van de AVS deelneem aan de staking, moet ik mij dan registeren en kan ik dan een beroep doen op de stakingskas?
Is er een draaiboek bij staking beschikbaar?
Is er een draaiboek bij staking beschikbaar?
Voorbeeldbrief ouders
Is er een voorbeeldbrief voor ouders bij een staking?

Het achterblijven van geactualiseerde, in de CAO PO vastgelegde arbeidsvoorwaarden voor (adjunct)directeuren maakt het moeilijk ons mooie beroep aantrekkelijk te houden. Passende arbeidsvoorwaarden die recht doen aan de hoge taakbelasting en grote verantwoordelijkheid moeten nú geregeld worden. Daarvoor is een extra investering nodig. Want de problemen die het uitblijven van die investering oplevert, zijn inmiddels in volle omvang zichtbaar.

Het schoolleiderstekort is groeiende en procentueel zelfs nog groter dan het tekort aan leraren. Het aantal directievacatures loopt tot boven 700 fte, waarvan ruim een kwart moeilijk of niet vervulbaar is. Dit is desastreus voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs. Zonder schoolleiders stort het onderwijs als een kaartenhuis in elkaar.

Leraren en onderwijsondersteuners hebben goede schoolleiders nodig om hun werk te kunnen doen en hun leerlingen het onderwijs te geven dat zij verdienen. Er moet nu écht iets gebeuren om het tij te keren.
 
Daarom blijft de AVS specifiek actievoeren voor schoolleiders en vragen wij je mee te doen. Jouw belangen móeten voor het voetlicht blijven!

 

oproep staking 6 november

 

Volg de uitzending thuis of samen op school
We roepen alle scholen voor basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op om de deuren te sluiten. De bonden maken een live-uitzending over het Kamerdebat met interactieve elementen. Zo willen we de politiek op de huid zitten. De uitzending is via de website investeer-in-onderwijs.nl te zien en via onze social mediakanalen.
 
Kom naar een regio-bijeenkomst
Op een aantal plaatsen in het land organiseren de gezamenlijke onderwijsbonden manifestaties. Het gaat om een grotere bijeenkomst in Leeuwarden, inlooppunten in Den Haag, Eindhoven en Utrecht en kortere manifestaties in Gelderland en Overijssel. Daarnaast werkt de AVS aan een aparte bijeenkomst voor schoolleiders. We informeren je daarover na het gesprek met minister Rutte op 16 oktober.
Lees meer over het programma van de regiobijeenkomsten.

Wat gaat jouw school doen?
We zoeken contact met scholen of schoolbesturen die eigen acties opzetten. Laat ons weten wat jij en jouw school doet.

 

 

Downloads en actiemateriaal
Actieposters en flyer van de gezamenlijke onderwijsbonden:

 Flyer ‘Iedere leraar heeft recht op een schoolleider’
 Poster ‘Iedere leraar heeft recht op een schoolleider’
 Poster ‘Iedere leerling heeft recht op goed onderwijs’
 Actielogo #schoolleidergezocht

Brieven:

 Aanzeggingsbrief PO-Raad 15 okt 2019
 Aanzeggingsbrief VO-raad 15 okt 2019
 Ultimatumbrief bonden 27 september 2019
 

Iedere derde dinsdag van de maand een nieuwe actie  Sinds dinsdag 18 februari voeren schoolleiders actie voor meer handen in de school door lobby, het verspreiden van posters in de school en op...
In de stakingsweek van januari vroegen we onze leden om mee te werken aan een e-mailbombardement aan alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer op vrijdag 31 januari. Door middel van een brief...
Stakingsmoe? Integendeel. Zo lang de minister de deur naar de broodnodige structurele investeringen blijft dichthouden, wordt de actiebereidheid wordt alleen maar groter. Niet alleen sloten ditmaal...
Uit een peiling van de AVS blijkt dat 89% van de leden instemt met het cao onderhandelaarsakkoord dat vorige week werd gesloten. Het akkoord werd direct na het bereiken van een akkoord door zowel...
De Schoolleidersbus van de AVS is in alle vroegte vertrokken van Den Haag naar de Dam in Amsterdam. Veel stakende schoolleiders en leraren hebben plaats genomen op de publieke tribune van de Tweede...
Vandaag is de landelijke onderwijsstaking. Op deze pagina houden wij je op de hoogte van wat er in het land gebeurt. "Structurele problemen vragen om structurele oplossingen"Voorzitter Petra van...
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) heeft na een ledenpeiling vandaag besloten om de staking op woensdag door te laten gaan. Binnen drie uur tijd kwamen bijna duizend reacties van...
Het kabinet komt toch met 460 miljoen euro aan extra investeringen voor het onderwijs. Structurele stappen voor schoolleiders zijn geborgd in een convenant. Ook is er aandacht voor de strategische...
Op 6 november gaan de scholen dicht om de politiek te overtuigen dat investeringen nodig zijn. De AVS vraagt uw steun om zo een krachtig schoolleidersgeluid te laten horen. Met een speciale...
Op maandag 28 oktober ging minister Slob van Onderwijs in gesprek met 25 schoolleiders over hun visie op de toekomst van het onderwijs. Het gesprek vormt de start van een schoolleiderstour waarin de...
Vandaag verliep het ultimatum dat we als bonden aan het kabinet hebben gesteld voor extra investeringen. Daarmee gaat de staking op 6 november definitief door. Samen met de andere bonden organiseert...
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), CNV Onderwijs, AOb, FvOv en werkgeversorganisaties PO-Raad en VO-raad hebben woensdagmiddag 16 oktober overleg gehad met minister-president Rutte en...
Zolang het tekort aan schoolleiders niet wordt aangepakt, lukt het niet om het lerarentekort op te lossen. Dat stelt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Vandaag voeren de onderwijsbonden het...
Het tekort aan leraren neemt epidemische vormen aan. Schoolleiders bevestigen dit in de tv-uitzending van Nieuwsuur van maandagavond 14 oktober.  AVS vice-voorzitter Ingrid Doornbos op Twitter: “...
Samen met alle onderwijsbonden roept de AVS leden in basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op om 6 november te gaan staken. Samen willen we de Tweede Kamer tijdens het debat over de...
Bejubeld om zijn achtergrond in het onderwijs, inmiddels verguisd wegen ‘een gebrek aan urgentie’ rond het lerarentekort, schrijft het AD onlangs. Onderwijsbonden, schoolbestuurders en de oppositie...
Het onderwijs kan niet overal in het land meer gegarandeerd worden, volgens de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Het kabinet moet extra maatregelen nemen. “Als dit zo doorgaat hebben we straks...
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) roept samen met de andere onderwijsbonden op tot een landelijke staking op woensdag 6 november. De AVS doet mee om met elkaar in te zetten op de structurele...
Het bestuur van de openbare 16e Montesssorischool in Amsterdam-Zuidoost heeft laten weten dat deze school haar deuren per 1 januari sluit vanwege het lerarentekort. De Tweede Kamer reageert geschokt...
Het personeeltekort (72%) is komend jaar de grootste uitdaging voor schoolleiders, zo blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). ‘Schoolleiders zijn een ontzettend...
Het e-mailbombardement van schoolleiders aan minister Slob in het kader van de actie #schoolleidergezocht sorteert effect. De minister heeft een antwoord gestuurd naar alle briefschrijvers en wil...
Op 19 september heeft premier Rutte tijdens de Algemene beschouwingen toegezegd dat er een eenmalig incidenteel bedrag voor het bestrijden van het lerarentekort komt. Hij stelde daar wel een...
In de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer is flink gediscussieerd over het verhogen van de lerarensalarissen en het terugdringen van het lerarentekort. Door de verlaging van de...
De onderwijswethouders van de vier grote steden willen dat het Rijk de salarissen in het primair onderwijs gelijktrekt met het voortgezet onderwijs. Ook stellen ze voor een grotestedenbonus in te...
Er is momenteel geen ruimte om nog extra middelen beschikbaar te stellen voor een noodpakket dat nodig is tegen werkdruk en tekorten in het funderend onderwijs. Hierom hadden de vakbonden, waaronder...
Op maandagmorgen 26 augustus was de kick-off van de online actie #schoolleidergezocht op de Montessorischool aan de Faas Wilkesstraat in Amsterdam. Alle vakbonden, waaronder de AVS, schoolleiders en...
In het onderwijs is in 2019 sprake van een recordaantal openstaande vacatures: 8.100 (eind 2e kwartaal). Ondanks het recordaantal vacatures in het onderwijs is de vacaturegraad in deze bedrijfstak...
Alwéér begint het schooljaar met actie. Want dat is nog steeds nodig. Voor een rechtvaardig salaris, een gebalanceerd functiehuis en vermindering van de te hoge werkdruk voor schoolleiders....