Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home - Professionalisering

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

cel-header-2016.jpg

Opleidingen en leergangen

cel_logo.pngAVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

U kunt ook zoeken op Schoolleidersregister PO professionaliseringsthema's

Leergang Strategische bedrijfsvoering Nieuw!
Breed opgezet 8-daags strategisch leiderschapsprogramma Toegankelijk en praktijkgericht Zeer ervaren praktijkgerichte docenten Als schoolleider wordt in toenemende mate van je verwacht dat je gericht stuurt op...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 10 oktober 2019 of 3 maart 2020
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Deze leergang is bedoeld voor schoolleiders in het primair onderwijs.


Leergang Middenkader
Wilt u weten of leidinggeven iets voor u is of wilt u goed toegerust zijn voor uw taak als leidinggevende? Wilt u voor de directie als sparringpartner fungeren? En wilt u voor uw collega’s een rolmodel en een direct-leidinggevende zijn die...
Gevalideerd door het Registerleraar
Data: 16 maart 2020
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - U geeft leiding aan collega’s zonder eindverantwoordelijkheid (u bent bouwcoördinator, adjunct-directeur, afdelingsleider) of u heeft de ambitie om een dergelijke leidinggevende positie te gaan vervullen. U heeft minimaal drie jaar ervaring als onderwijsgevende of in een onderwijsondersteunende functie (OOP).


Opleiding Schoolleider Basisbekwaam
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt sinds januari 2012 deze erkende en cedeo gecertificeerde schoolleidersopleiding aan, in samenwerking met NSO-CNA. In de opleiding Schoolleider Basisbekwaam werkt u aan de ontwikkeling van persoonlijk...
Gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO
Data: 15 januari 2020
Soort aanbod: Opleiding
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Leerkrachten, adjunct-directeuren, IB’ers en coördinatoren met leiderschapsambities die zich willen ontwikkelen tot schoolleider. U heeft voldoende ruimte en bevoegdheden om leiding te geven aan een verbetertraject in de eigen school.


Opleiding Schoolleider Vakbekwaam
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt sinds januari 2012 deze erkende en cedeo gecertificeerde schoolleidersopleiding aan, in samenwerking met het NSO-CNA. In de opleiding Schoolleider Basisbekwaam werkt u aan de ontwikkeling van persoonlijk...
Gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO
Data: 2020 (VOL): 15 januari, 28 en 29 januari (incl. overnachting), 12 februari, 11 maart, 25 maart, 8 april, 13 mei, 27 mei, 10 juni, 9 september, 23 september, 7 oktober, 28 oktober, 11 november, 25 november, 9 december, 16 december
Soort aanbod: Opleiding
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Functioneel leidinggevenden met aantoonbare competenties op het niveau van Schoolleider Basisbekwaam. U heeft ruimte en bevoegdheden om leiding te geven aan een substantieel, integraal verbetertraject in de eigen school. U heeft een middenmanagementopleiding afgerond.


Leergang Talentvol leiderschap
Floreren van jezelf, je team en je organisatie Wat is er nu mooier dan dat je dagelijks vooral datgene kunt doen waar je goed in bent, blij van wordt en energie van krijgt? Dat levert, zeker als je dat ook als team ervaart, winst op voor het...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 30 januari 2020
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Schoolleiders po


Leergang Theorie U in de school – samen leren van de toekomst
Dit is een tijd van grote complexe problemen en uitdagingen. De vraag waar we voor staan, is hoe we een antwoord vinden op deze grote uitdagingen. In zijn U-theorie laat Otto Scharmer ons kennismaken met een nieuw concept van leidinggeven dat...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 13 februari 2020
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Deze cursussen zijn bedoeld voor (bovenschoolse) directies en middenkader van scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Dus ook locatieleiders, interne begeleiders en bouwleiders zijn van harte welkom. Verder zijn de cursussen bedoeld voor mensen die ambities hebben in de richting van leiderschap. U kunt individueel inschrijven, u kunt deze cursussen ook op maat laten uitvoeren voor de leidinggevenden van uw eigen organisatie.


Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap
U oriënteert zich op een bestuurlijke rol als volgende stap in uw carrière en u wilt daarin meer inzicht verkrijgen. We bieden u de gelegenheid om, verspreid over een half jaar, vanuit theorie en praktijk meer kennis te krijgen van de...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 2019-2020 (VOL): 10 en 11 oktober 2019 (incl. overnachting) 14 november 12 december 16 januari 2020 13 februari 19 maart De eendaagsen vinden plaats bij de AVS in Utrecht. Tijdens de tweedaagse (incl. overnachting) verblijft u op een mooie locatie in Amersfoort.
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Ervaren directeuren, adjunct-directeuren, clusterdirecteuren, meerscholendirecteuren, interim-managers die zich willen oriënteren op een bestuurlijke rol


Leergang Professioneel Kapitaal en Uplifting Leadership: opwaartse kracht in de school
Het realiseren van kwalitatief hoogstaand onderwijs met hoge opbrengsten kan alleen als we bereid zijn te investeren in de mensen die het werk doen. Het thema van de eerste twee dagen is het ontwikkelen van ‘professioneel kapitaal’....
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 19 december 2019
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Voor (bovenschoolse) directies en middenkader van scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Dus ook locatieleiders, interne begeleiders en bouwleiders zijn van harte welkom. Verder zijn de cursussen bedoeld voor mensen die ambities hebben in de richting van leiderschap.


Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs
Er is geen blauwdruk van gepersonaliseerd onderwijs. Dat vraagt dus om een eigen ontwerp, dat de school de uitgelezen mogelijkheid biedt om vorm te geven aan gepersonaliseerd leren en zo de onderwijsaanpak goed af te stemmen op de eigen...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 11 oktober 2019 of 3 februari 2020
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Schoolleiders PO die leiding (willen gaan) geven aan de ontwikkeling van gepersonaliseerd onderwijs in een school of stichting. Schoolleiders met een hoog ambitieniveau die op (zelf)kennisniveau en operationeel niveau willen groeien.


Leergang Opbrengstgericht leiderschap in een lerende school: van moetisme naar moreel besef
Opbrengstgericht leiderschap is één van de speerpunten van deze tijd. In deze leergang gaan we in op de vraag hoe we de opbrengsten van het onderwijs duurzaam kunnen verhogen en wat dit betekent voor leiders. Besturen en schoolleiders...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 15 november 2019
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - (Bovenschoolse) directies en middenkader po en vo (locatieleiders, interne begeleiders, bouwleiders). Ook voor professionals die ambities hebben in de richting van leiderschap.


Leergang Action Learning
De 21st century management skills doen hun intrede. De succesvolle schoolleider aan het begin van de 21e eeuw is creatief, innovatief, communicatief, omarmt wereldburgerschap, werkt en leert samen en reflecteert. Centraal staat het zoeken naar...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 10 maart 2020
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Schoolleiders, directeuren en bestuurders die leren organiseren en veranderingen van binnenuit willen realiseren.


Leergang Cultuurpracticum
Het begrip ‘cultuur’ is altijd een concept geweest met dubbele gevoelens. Enerzijds zijn schoolorganisaties zich bewust van het belang van een sterke cultuur, maar tegelijkertijd schrikken ze terug voor de (mogelijke) consequenties bij...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 14 februari 2020
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs die veranderingen van binnenuit willen realiseren. Onze ervaringen wijzen uit dat wanneer zij ondersteund worden tijdens de leergang door collega’s van de eigen school, het rendement van de leergang verhoogd wordt. We bevelen daarom aan om iemand van de eigen school mee te nemen.


Leergang Veranderen met Transactionele Analyse
Als leidinggevende wilt u mede-eigenaar zijn van de veranderingen die u in uw school wilt doorvoeren. U onderzoekt wat bij u past, maar ook bij het team en de school. Gaandeweg leert u wat werkt, wat niet, en waarom. In deze leergang ontwikkelt...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 16 januari 2020 of 12 maart 2020
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Schoolleiders, teamleiders en bestuurders in po en vo, die te maken hebben met veranderingsprocessen en hierover meer willen leren.


Leergang Verbindend leiderschap Wegens groot succes nieuwe serie
Van fragmentering en overbelasting naar samenhang en focus Hoe kunnen leiders de omslag maken van fragmentering en overbelasting naar samenhang en focus? Veel schoolleiders en leerkrachten kampen met een hoge werkdruk. Diverse onderzoeken laten...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 19 november 2019
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Deze leergang is bedoeld voor bovenschools leiders, schoolleiders en middenkader van scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Dus ook locatieleiders, intern begeleiders en bouwleiders zijn van harte welkom, evenals iedereen die meer wil weten over goed leiderschap in het onderwijs.


Leergang Herontwerp voor toekomstig onderwijs
De vraag of er geïnnoveerd moet worden, is passé. De noodzaak om te veranderen is ieder moment voelbaar door de dagelijkse stroom van informatie die ons via de media bereikt. Wat geven we kinderen mee om in deze 21ste eeuw aardige,...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 23 januari 2020
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Speciaal onderwijs -


Leergang Begrijpen vóór ingrijpen: systeemdenken in een lerende school Wegens groot succes nieuwe serie
Deze vier dagen over systeemdenken zijn met name bedoeld voor leiders die zich willen verdiepen in de rijke mogelijkheden van de vijfde discipline. Systeemdenken is het vermogen om relaties te zien en daardoor de werkelijkheid beter te begrijpen....
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 12 november 2019 of 6 februari 2020
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Directeur / schoolleider, bovenschools manager / eindverantwoordelijke / bestuurder en pabodocenten. Middenkader: bouwcoördinatoren, adjunct-directeuren,startende schoolleider / directeur.


Leergang Gespreid leiderschap
Gespreid leiderschap is niet de nieuwe leiderschapsstijl, geen woord voor een nieuw type leiderschap en ook geen kant-en-klaar recept om effectief leiding te geven. Het is een manier om naar de dagelijkse gang van zaken binnen een...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 20 januari 2020
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Schoolleiders die in hun school aan de slag (willen) gaan om via het concept gespreid leiderschap te werken aan kennis- en kwaliteitsontwikkeling en die een hoog ambitieniveau nastreven om zowel qua kennis als op praktisch niveau op gebied van persoonlijk leiderschap en organisatie(her)ontwerp te willen groeien.


Leergang Stimulerend beoordelen Nieuw!
Gespreksvoering in een breed perspectief Het stimuleren en beoordelen van het functioneren van medewerkers is één van de belangrijkste taken van een leidinggevende. Voor een schoolleider is dit niet anders en zijn of haar...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 31 oktober 2019 of 6 februari 2020
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - (cluster-) directeuren, schoolleiders, adjunct-directeuren en startende schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs


Leergang Strategische communicatie en PR
Als schoolleider leef je in een glazen huis. Je hebt met veel verschillende doelgroepen te maken en schaakt op tien borden tegelijk. Hoe organiseer je de communicatie van de school zo effectief mogelijk? Met de Leergang Strategische communicatie...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 14 januari 2020
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Leidinggevenden in het primair en voortgezet onderwijs


Leergang Teamflow voor schoolleiders
Hoe kom je op een eenvoudige, generieke en toegankelijke wijze tot een prettige en effectieve samenwerking? De leergang Teamflow kan hierbij helpen. Het is vaak lastig voor leerkrachten om naast hun hoofdtaak, namelijk het verzorgen van goed...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 28 oktober 2019
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs die zich willen bekwamen in het creëren van een gezond en productief samenwerkingsklimaat in één of meerdere teams. Deze leergang is vooral geschikt als je als schoolleider leidinggeeft aan mensen die op de werkvloer in verschillende, vaak wisselende groepen aan gezamenlijke opdrachten werken.


Leergang Ondernemend leiderschap
School in veranderende wereld vraagt om ondernemend leiderschap We leven in een samenleving die ingrijpend verandert. Niet alleen de technologie ontwikkelt zich razendsnel, maar ook de samenstelling van de bevolking, de manier waarop wij leven,...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 4 februari 2020
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Schoolleiders primair onderwijs die willen leren van andere sectoren en zich willen ontwikkelen in ondernemend leiderschap.


Leergang Praktische filosofie voor schoolleiders
Een originele reis Het onderwijs leidt op voor een wereld die we nog niet kennen. Ook in de klassieke oudheid maakten filosofen zich zorgen over de toekomst, over maatschappelijke vraagstukken, godsdienst, gewelddadige heersers, vrije burgers,...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 10 oktober 2019 of 9 januari 2020
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs


Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap
Als schoolleider heeft u mede een bepalende rol voor de kwaliteit van het onderwijs, de leerkracht individueel én het team. U beïnvloedt dagelijks de kracht van de leraar. Samen met ouders geeft u mede vorm aan de ontwikkeling van...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 12 december 2019
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Ervaren schoolleiders met een hoog ambitieniveau, die op handelings- en reflectieniveau willen groeien. Een uitgebreid intake gesprek kunt u vooraf tegemoet zien.


Leergang Interim-management: iets voor u?
Ook in het onderwijs neemt de behoefte aan interimmanagers toe. Vaak om een lastige situatie in de school op te lossen. Soms ook als een veranderstrateeg, een organisatiedeskundige, een bestuurder of een coach, een crisismanager of een...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 12 maart 2020
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - (Ervaren) directeuren, schoolleiders, adjunct-directeuren en interim-managers po en vo, die een volgende stap in hun loopbaan overwegen en hun expertise willen inzetten voor interim-management.


Leergang Regisseur onderwijs en gebouw
De toegevoegde waarde van onderwijs moet vanuit de veranderende samenleving opnieuw tegen het licht gehouden worden. Ontwikkelingen in het concept vragen veelal om aanpassingen van de accommodatie. Daarnaast speelt er een generieke opdracht met...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 28 januari 2020
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Directeuren (po) die bezig zijn met of die aan de slag gaan met een (grote) verbouwing, functiewijziging van het gebouw, (ver)nieuwbouw, spreidingsplan of een integraal huisvestingsplan (IHP).


Leergang Directeur Integraal Kindcentrum (IKC)
In ieder pedagogisch beleids- of schoolwerkplan staat nadrukkelijk dat ‘het kind in ontwikkeling centraal staat’. Op papier doet dit het zeker goed! Er is in de afgelopen decennia veel energie gestoken om ‘de school’ meer...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 10 december 2019
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs - leidinggevenden die werkzaam zijn in een onderwijs- en/of kinderopvangorganisatie en de integrale functie van directeur IKC ambiëren en professionals die reeds in deze functie werkzaam zijn.


Leergang Bouwen aan een lerende school - Werken met de vijf disciplines in de dagelijkse praktijk
De programmaonderdelen van deze leergang zijn nauw verbonden met de vijf disciplines van de lerende school. Elke discipline wordt  concreet vertaald naar werkvormen, interventies en acties die leiders ondernemen om van hun school of stichting...
Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Data: 14 november 2019
Soort aanbod: Leergang
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - (Bovenschoolse) directies en middenkader (locatieleiders, interne begeleiders, bouwleiders). Ook voor professionals die ambities hebben in de richting van leiderschap.


trainingen2014.jpg

Trainingen

cel_logo.pngBij de AVS kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij dede professionaliseringsthema's van het Schoolleidersregister PO. Alle trainingen kunnen we aanpassen aan uw wensen, een training op maat dus.Hieronder vindt u alle trainingen met open inschrijving. U kunt desgewenst filteren op sector, thema, trainer(s) en datum.

Inschrijven?
Klik door naar de training waar u zich voor wilt inschrijven en selecteer in de rechterkolom de gewenste datum. U wordt automatisch naar het inschrijfformulier geleid. Als er (nog) geen datum bekend is kunt u een e-mail sturen naar cel@avs.nl voor meer informatie.

U kunt ook zoeken op Schoolleidersregister PO professionaliseringsthema's

Coaching en mediation

Competentiegericht coachen
Het vergroten van de eigen vaardigheden in competentiegericht coachen vraagt expliciete aandacht. Competenties beschrijven het cruciale gedrag om tot succesvol handelen te komen op zowel persoonlijk als professioneel niveau. Voor de leidinggevende...
Data: Deze tweedaagse bieden wij aan als een ‘in company’-training
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Leidinggevenden (po en vo) en IB’ers die tijdens hun taakuitoefening medewerkers coachen.


Leiderschaps- en organisatieontwikkeling

De professionele dialoog: samenhang tussen medezeggenschap en het professioneel statuut Nieuw!
Sinds 1 augustus 2017 is in de Wet Beroep leraar en het Lerarenregister het professioneel statuut opgenomen. Het gaat hierbij om het beroep leraar en de zeggenschap over de professionele ruimte van de leraar in de school. Medezeggenschap in het...
Data: 11 oktober 2019 of 31 maart 2020
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Schoolleiders, intern begeleiders in het po


Power of 2 Nieuw!
Over het waarom en hoe van succesvolle samenwerking Goed samenwerken binnen uw directie- of managementteam is een van de sleutels tot succes. Het is belangrijk om daarbij regelmatig: waardering naar elkaar uit te spreken; stil te...
Data: Bij voldoende belangstelling wordt een nieuwe groep gevormd.
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Deze tweedaagse is uitermate geschikt voor directies, schoolleiders met zijn/haar adjunct(en), managementteams en bestuurders in het onderwijs die zowel persoonlijk als als team willen floreren. In verband met de aandacht voor de samenwerking bevelen wij aan om met minimaal twee personen deel te nemen.


Succesvol onderhandelen
Schooldirecteuren en andere leidinggevenden worden nu én in de toekomst steeds vaker genoodzaakt zelf te onderhandelen. Zoals met collega’s, als werkgever, over arbeidsvoorwaarden, deeltijdwerk, verlof,  scholing of het...
Data: Deze tweedaagse bieden wij aan als een ‘in company’-training
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Leidinggevenden, zoals bovenschools managers, directeuren, locatieleiders en personeelsfunctionarissen.


Effectief en efficiënt vergaderen (incompany)
Iedereen wil effectief vergaderen. Vaak zijn deelnemers te veel of te lang aan het woord. Afdwalen van het onderwerp bevordert het resultaat bepaald niet. Een groot misverstand is ook dat de deelnemers denken dat de voorzitter...
Data: Bij voldoende belangstelling wordt een nieuwe groep gevormd.
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs - Voorzitters van vergaderingen en teamleden (po en vo) die meer willen halen uit hun vergaderingen.


Stress- en timemanagement (incompany)
Wordt uw werk langzamerhand een bron van onrust? Begint u het overzicht kwijt te raken en ’s avonds steeds weer te denken aan klusjes van uw werk? Als u altijd tijd tekortkomt, is dat slecht voor uw gemoedsrust én voor uw...
Data: Bij voldoende belangstelling wordt een nieuwe groep gevormd.
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Iedere leidinggevende die met tijd en tijdsdruk wil omgaan en daarmee het totale functioneren wil verbeteren.


Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!
Als meerscholendirecteur wordt van u verwacht leider te zijn van twee of meer verschillende basisscholen met hun eigen cultuur en onderwijsconcept. Dat vraagt aan de ene kant strategisch sturen en leidinggeven op afstand, maar aan de andere kant...
Data: 28 november 2019 of 5 maart 2020
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Meerscholendirecteuren in het po


Onderwijs en schoolomgeving

Inspectiebezoek: een verantwoorde zelfevaluatie Nieuw!
In hoeverre is een school ook de school die zij wil zijn of zegt te zijn en in hoe kan zij dit verantwoorden naar de inspectie?   Deze eendaagse training gaat over het waarderingskader 2017, handvatten voor de voorbereiding van het...
Data: 22 november 2019 of 3 april 2020
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Schoolleiders, intern begeleiders in het po


Naar andere schooltijden, en dan?
De afgelopen jaren is de behoefte aan andere schooltijden in het primair onderwijs gestegen. Dit is voortgekomen uit de veranderende maatschappij, waar meer aansluiting gezocht wordt tussen werk-, school- en kinderopvangtijden. Scholen hebben...
Data: 11 december 2019 of 5 februari 2020 of 1 april 2020
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Directeuren, adjunct-directeuren in het PO.


Organisatie-, en leiderschapsontwikkeling

Confronteren met respect
Een authentieke confrontatie is een teken van respect. Dat is het uitgangspunt in deze training. Het is een vorm van investeren in een (professionele) relatie. U kunt het leren als u wilt en mag van uzelf. Leer hoe u wél constructief kunt...
Data: Bij voldoende belangstelling wordt een nieuwe groep gevormd.
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Bestuurders, bovenschools managers, (adjunct-)directeuren, startende of toekomstige directeuren, middenkader, beleidsadviseur, -medewerker, staf- of personeelsfunctionaris, leerkrachten in po en vo.


Waardegedreven veranderen - Spiral Dynamics Integral
Vierdaagse training (ook losse een- of tweedaagse modules mogelijk) Spiral Dynamics integral (SDi) reikt ons een begrippenkader aan waarmee gedrag, cultuur en complexe menselijke vraagstukken inzichtelijk gemaakt kunnen worden...
Data: 2018: 13 maart, 31 mei en 25 september: Introductieworkshop Spiral Dynamics integral 12 maart en 24 september: Spiral Experience 14 & 15 maart en 26 & 27 september: SDi-1 Basistraining
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Voor iedereen (po en vo) die integraal wil leren kijken, denken en handelen en die op zoek is naar nieuwe oplossingen voor dagelijks terugkerende dilemma’s, problemen en uitdagingen binnen de eigen organisatie en in de samenleving.


Personeelsbeleid en financiën

De schoolleider als goede werkgever, de highlights Nieuw!
Uit onderzoek blijkt dat de uitvoering van het HRM-beleid op school beter kan. Er kan meer gehaald worden uit de formele gesprekkencyclus. Tijdens deze eendaagse komt goed personeelsbeleid op school aan bod. Welke gesprekken zijn van belang en wat...
Data: 3 maart 2020
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Schoolleiders, intern begeleiders in het po


Progressiegerichte waarderende ontwikkelgesprekken Nieuw!
Richting geven aan groei en florerende leerkrachten!   Iedereen is erbij gebaat dat leerkrachten/medewerkers gemotiveerd uit de gesprekken met hun leidinggevende komen. Inmiddels weten we uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen...
Data: Bij voldoende belangstelling wordt een nieuwe groep gevormd.
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Leidinggevenden en iedereen die begeleidt, coacht, en collega’s ondersteunt.


Loopbaanbezinning voor uw team(s)
“Ik ben nu in de vijftig en ga echt merken dat ik ouder word, alle kinderen vind ik druk en veranderingen bedreigend.” “Ik ben pas 37 jaar oud en als ik denk dat ik nog dertig jaar moet lesgeven, slaat de schrik me om het hart....
Data: Deze tweedaagse bieden wij aan als een ‘in company’-training
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - schoolteams, team van directeuren


Stimulerend beoordelen, het gesprek
Het beoordelingssysteem is prima in orde in uw school en niets staat u in de weg om een beoordelingsgesprek te hebben met uw medewerkers. Maar toch komt het er niet van. De afspraak ligt er, maar kennelijk is er toch nog een struikelblok om het...
Data: Deze tweedaagse bieden wij aan als een ‘in company’-training  
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs - Iedereen (po en vo) binnen de organisatie die daadwerkelijk beoordelingsgesprekken voert.


De CAO-PO nieuw en anders
Als leidinggevende heeft u dagelijks te maken met de toepassing van de cao. Zeker wanneer u de planning maakt voor een nieuw schooljaar en de jaartaak weer hoofdbrekens geeft en de duurzame inzetbaarheid meespeelt. In deze...
Data: 29 november 2019 of 10 januari 2020 of 6 maart 2020
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs - Leidinggevenden.


Pensioen in zicht voor een van uw teamleden: wat zijn de pensioenregels en hoe voert u een gesprek?
In uw team zit waarschijnlijk een aantal leerkrachten dat tegen hun pensioen loopt. Verschillende vragen houden hen bezig. Ga ik eerder stoppen of werk ik door, omdat mijn pensioen dan meer oplevert? Hoe ga ik mijn laatste jaren op school...
Data: 18 november 2019 of 26 maart 2020
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Schoolleiders in po en vo


Begroten met beleid, de basis
Biedt lumpsum u meer keuzevrijheid? Al die plannen en ook nog een meerjarenbegroting maken, kan dat eenvoudiger? Hoe maakt u een integrale begroting, inclusief formatie en investeringen, die aansluit op uw schoolplan? Om inkomsten en uitgaven in de...
Data: 4 maart 2020
Soort aanbod: Training
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - (Aankomende) schoolleiders, zowel van een bestuur met meer scholen als van een zelfstandige school (eenpitter).


Coaching & mediation op maat

Een frisse kijk op uw (persoonlijke) situatie 
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen is echt geen schande: integendeel, het toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Hieronder vindt u alle coaching op maat.

Inschrijven?
Stuur een e-mail naar coaching@avs.nl met daarin de titel van het onderdeel waar u in geïnteresseerd bent en de AVS neemt contact met u op.

Coaching en mediation

“Ik heb vele jaren gewerkt aan de staande organisatie, het richten en inrichten is achter de rug, de lijnen zijn duidelijk, het agglomeraat van scholen heeft zich hervonden in de totale organisatie en dan wordt er een nieuw appèl gedaan...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Coaching op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Algemene directeuren en bovenschools managers


In het werk van alledag is meestal geen tijd om echt stil te staan bij de persoonlijke beleving en innerlijke vragen van uw medewerkers. Het lijkt wel of de hectiek van de dag belangrijker is dan de diepere vragen van de medewerkers en van uzelf in...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Coaching op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - (Algemeen) directeuren, bovenschools managers en bestuurders.


U wilt uw competentieprofiel verbeteren, u wilt meer succesvol zijn in uw werk. U twijfelt wellicht aan uw professionele optreden, u heeft het gevoel dat u het een en ander kunt verbeteren. Misschien vangt u zelfs signalen op dat anderen meer of...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Coaching op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Algemene directeuren en bovenschools managers


Curatieve of preventieve mediation: het lucht op en geeft ruimte binnen hernieuwde samenwerking. Iedere schoolorganisatie kent op haar eigen tijd haar eigen spanningen, uitingsvormen daarvan en creëert daarin haar eigen oplossingen. Meestal...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Mediation op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - Alle echelons waar een conflict heerst of sluimert.


Vroeger werkte een directeur van een (basis-) school in zijn eigen kleine schoolsamenleving: er waren leerlingen en leerkrachten waar de directeur mee te maken kreeg. Soms waren er conflicten, maar die konden meestal eenvoudig en vrij direct worden...
Data: Data in overleg
Soort aanbod: Mediation op maat
Doelgroep(en): Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs - (Algemeen) directeuren, bovenschools managers en bestuurders.


Advies op maat

Voor uw organisatie- en persoonlijke vraagstukken

Onderwijsorganisaties en leidinggevenden ondervinden steeds meer effect van bezuinigingen, toenemende verantwoordelijkheden, (toekomstige) maatschappelijke ontwikkelingen of krimp. Het is geen kleine opgave om de juiste koers te varen. Het vergt specialisme op tal van terreinen: zoals juridisch en financieel, op gebied van personeelsbeleid, governance, medezeggenschap, eiderschaps- en organisatieontwikkeling. Juist op die terreinen heeft het AVS Centrum Educatief Leiderschap de kennis en kunde in huis om schoolleiders te adviseren.

Persoonlijke begeleiding

Heeft u een specifieke vraag voor uzelf of uw organisatie en wilt u daarover van gedachten wisselen? Onze adviseurs ondersteunen u bij de oplossing van uw vraagstuk of brengen u in contact met onze netwerkpartners.

Adviseur Tom Roetert is onder andere gespecialiseerd in: coaching, personeelszorg, teambuilding, loopbaanmanagement en professionele cultuurverandering. 06-12945938 of t.roetert@avs.nl

Voor overige vragen en/of nadere informatie kunt u contact opnemen met programmamanager Marieke van Leeuwen, via tel. 030-2361010 of adviesopmaat@avs.nl Of kijk op www.avs.nl/professionalisering


Inschrijven

Hieronder staan alle inschrijfmogelijkheden. Sommige trainingen en opleidingen worden op meerdere momenten gegeven. Klik op de link Inschrijven om u in te schrijven.
Naam Datumaflopend sorteren Inschrijven
Leergang Teamflow voor schoolleiders
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Leergang
28 oktober 2019 Inschrijven
Leergang Stimulerend beoordelen
Opleidingen en leergangen
Leergang
31 oktober 2019 Inschrijven
Leergang Begrijpen vóór ingrijpen: systeemdenken in een lerende school
Opleidingen en leergangen
Leergang
12 november 2019 Inschrijven
Leergang Bouwen aan een lerende school - Werken met de vijf disciplines in de dagelijkse praktijk
Organisatie-, en leiderschapsontwikkeling
Leergang
14 november 2019 Inschrijven
Leergang Opbrengstgericht leiderschap in een lerende school: van moetisme naar moreel besef
Organisatie-, en leiderschapsontwikkeling
Leergang
15 november 2019 Inschrijven
Pensioen in zicht voor een van uw teamleden: wat zijn de pensioenregels en hoe voert u een gesprek?
Personeelsbeleid en financiën
Training
18 november 2019 Inschrijven
Leergang Verbindend leiderschap
Opleidingen en leergangen
Leergang
19 november 2019 Inschrijven
Inspectiebezoek: een verantwoorde zelfevaluatie
Onderwijs en schoolomgeving
Training
22 november 2019 Inschrijven
Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Training
28 november 2019 Inschrijven
De CAO-PO nieuw en anders
Personeelsbeleid en financiën
Training
29 november 2019 Inschrijven
Leergang Directeur Integraal Kindcentrum (IKC)
Opleidingen en leergangen
Leergang
10 december 2019 Inschrijven
Naar andere schooltijden, en dan?
Onderwijs en schoolomgeving
Training
11 december 2019 Inschrijven
Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap
Opleidingen en leergangen
Leergang
12 december 2019 Inschrijven
Leergang Professioneel Kapitaal en Uplifting Leadership: opwaartse kracht in de school
Organisatie-, en leiderschapsontwikkeling
Leergang
19 december 2019 Inschrijven
Leergang Praktische filosofie voor schoolleiders
Organisatie-, en leiderschapsontwikkeling
Leergang
9 januari 2020 Inschrijven
De CAO-PO nieuw en anders
Personeelsbeleid en financiën
Training
10 januari 2020 Inschrijven
Leergang Strategische communicatie en PR
Opleidingen en leergangen
Leergang
14 januari 2020 Inschrijven
Opleiding Schoolleider Basisbekwaam
Opleidingen en leergangen
Opleiding
15 januari 2020 Inschrijven
Leergang Veranderen met Transactionele Analyse
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Leergang
16 januari 2020 Inschrijven
Leergang Gespreid leiderschap
Opleidingen en leergangen
Leergang
20 januari 2020 Inschrijven
Leergang Herontwerp voor toekomstig onderwijs
Opleidingen en leergangen
Leergang
23 januari 2020 Inschrijven
Leergang Regisseur onderwijs en gebouw
Onderwijs en schoolomgeving
Leergang
28 januari 2020 Inschrijven
Leergang Talentvol leiderschap
Opleidingen en leergangen
Leergang
30 januari 2020 Inschrijven
Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs
Opleidingen en leergangen
Leergang
3 februari 2020 Inschrijven
Leergang Ondernemend leiderschap
Opleidingen en leergangen
Leergang
4 februari 2020 Inschrijven
Naar andere schooltijden, en dan?
Onderwijs en schoolomgeving
Training
5 februari 2020 Inschrijven
Leergang Begrijpen vóór ingrijpen: systeemdenken in een lerende school
Opleidingen en leergangen
Leergang
6 februari 2020 Inschrijven
Leergang Stimulerend beoordelen
Opleidingen en leergangen
Leergang
6 februari 2020 Inschrijven
Leergang Theorie U in de school – samen leren van de toekomst
Organisatie-, en leiderschapsontwikkeling
Leergang
13 februari 2020 Inschrijven
Leergang Cultuurpracticum
Opleidingen en leergangen
Leergang
14 februari 2020 Inschrijven
De schoolleider als goede werkgever, de highlights
Personeelsbeleid en financiën
Training
3 maart 2020 Inschrijven
Leergang Strategische bedrijfsvoering
Opleidingen en leergangen
Leergang
3 maart 2020 Inschrijven
Begroten met beleid, de basis
Personeelsbeleid en financiën
Training
4 maart 2020 Inschrijven
Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Training
5 maart 2020 Inschrijven
De CAO-PO nieuw en anders
Personeelsbeleid en financiën
Training
6 maart 2020 Inschrijven
Leergang Action Learning
Organisatie-, en leiderschapsontwikkeling
Leergang
10 maart 2020 Inschrijven
Leergang Interim-management: iets voor u?
Opleidingen en leergangen
Leergang
12 maart 2020 Inschrijven
Leergang Veranderen met Transactionele Analyse
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Leergang
12 maart 2020 Inschrijven
Leergang Middenkader
Opleidingen en leergangen
Leergang
16 maart 2020 Inschrijven
Pensioen in zicht voor een van uw teamleden: wat zijn de pensioenregels en hoe voert u een gesprek?
Personeelsbeleid en financiën
Training
26 maart 2020 Inschrijven
De professionele dialoog: samenhang tussen medezeggenschap en het professioneel statuut
Leiderschaps- en organisatieontwikkeling
Training
31 maart 2020 Inschrijven
Naar andere schooltijden, en dan?
Onderwijs en schoolomgeving
Training
1 april 2020 Inschrijven
Inspectiebezoek: een verantwoorde zelfevaluatie
Onderwijs en schoolomgeving
Training
3 april 2020 Inschrijven
prof2014.jpg

Praktische informatie

Aanmelden
Aanmelden voor één of meerdere open opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses of (lerende) netwerken kan via het inschrijfformulier. Bij een vraag inzake coaching & mediation of advies op maat stuur je een e-mail naar adviesopmaat@avs.nl. Na inschrijving voor een open professionaliseringsaanbod ontvang je een bevestiging via e-mail. Als je deze niet ontvangt is het raadzaam contact op te nemen met de AVS via cel@avs.nl. Uiterlijk twee weken voor aanvang van het professionaliseringsaanbod ontvang je de uitnodiging en – apart verzonden – een factuur.

Aantal deelnemers
Afhankelijk van de inhoud van het professionaliseringsaanbod ligt het aantal deelnemers tussen de vijf en twintig personen. We werken bewust met kleine groepen. Bij onvoldoende deelnemers krijg je tijdig bericht en bieden we je, indien mogelijk, een alternatief.

Plaats en tijd
De dagtrainingen duren, doorgaans, van 9.30 tot uiterlijk 16.30 uur en vinden plaats bij de AVS (Herenstraat 35 te Utrecht) of op andere locaties, centraal gelegen in Nederland. De tweedaagse trainingen starten op de eerste dag om 10.00 uur en duren, inclusief een avonddeel, tot de volgende dag 16.15 uur.

Kosten
AVS-leden profiteren van aantrekkelijke kortingen met betrekking tot deelname aan open professionaliseringsaanbod. In alle prijzen voor trainingen en opleidingen zijn koffie en thee, lunch en materialen inbegrepen, tenzij anders vermeld. Prijzen voor de meerdaagse trainingen zijn inclusief koffie en thee, lunch, diner en overnachting op basis van een eenpersoonskamer en ontbijt.

Studiematerialen
Je ontvangt de benodigde studiematerialen in principe bij de start van de opleiding of training. De materialen zijn na de training uw eigendom.

Docenten
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap maakt uitsluitend gebruik van gekwalificeerde deskundigen. Veruit de meeste van onze docenten hebben ruime ervaring in het onderwijs als leerkracht, docent en leidinggevende of komen uit het bedrijfsleven. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap is te allen tijde gerechtigd een docent, door haar met de uitvoering van het professionaliseringsaanbod belast, te vervangen door een andere bevoegde docent van gelijkwaardig niveau.

Certificering professionaliseringsaanbod door het Schoolleidersregister PO (SRPO)
De opleidingen Schoolleider Basisbekwaam en Schoolleider Vakbekwaam die het AVS Centrum Educatief Leiderschap in samenwerking met het Centrum Nascholing Amsterdam verzorgt zijn beide gecertificeerd door het SRPO en opgenomen in het register in het kader van de (individuele) basisregistratie. Professionalisering ten behoeve van de vierjaarlijkse (individuele) herregistratie kan plaatsvinden aan de hand van (een keuze van drie uit) zeven professionaliseringsthema’s. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt verschillende leergangen die gecertificeerd zijn door het schoolleidersregister voor het formeel leren. De door het AVS Centrum Educatief Leiderschap uitgegeven certificaten kan je hanteren bij de invoer van uw gegevens bij het SRPO.

Certificering professionaliseringsaanbod door het Schoolleidersregister VO
Zodra de criteria bekend zijn legt het AVS Centrum Educatief Leiderschap haar professionaliseringsaanbod voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs gefaseerd aan de commissie certificering van het Schoolleidersregister VO voor. Via onze website houden wij je graag op de hoogte van de ‘beoordelingsstatus’ van ons professionaliseringsaanbod in relatie tot de eisen voor basis- en herregistratie. Vanzelfsprekend kan je daarover ook altijd zelf contact met ons opnemen. De door het AVS Centrum Educatief Leiderschap uitgegeven certificaten kan je vervolgens hanteren bij de invoer van uw gegevens bij het Schoolleidersregister VO.
 
Geheimhouding
Alle informatie (zowel mondeling als schriftelijk) die door deelnemers tijdens de door AVS CEL verzorgde professionaliseringsactiviteiten wordt verstrekt, zal als vertrouwelijk door ons opleidingsinstituut worden behandeld. Dit geldt voor al onze betrokken medewerkers en (externe) docenten.

Verlofregeling
De werkgever verleent de werknemer gedurende een door de minister te bepalen aantal dagen of uren kort buitengewoon verlof met behoud van loon indien deze met toestemming van de werkgever deelneemt aan een door de minister aan te wijzen nascholingstraining en voor zover zijn werkzaamheden daarmee samenvallen.

Annuleringsvoorwaarden
Bij onvoldoende inschrijving kan een specifiek professionaliseringsaanbod door het AVS Centrum Educatief Leiderschap geannuleerd worden. Het is mogelijk dat u dezelfde activiteit op een andere datum krijgt aangeboden. U bent dan geheel vrij hier al dan niet op in te gaan. Uiterlijk twee weken voor de uitvoeringsdatum ontvangt u hierover bericht.
Annulering door deelnemers dient schriftelijk te gebeuren bij de opleidingsadministratie via cel@avs.nl. Daarbij geldt dat vanaf het moment van inschrijving sprake is van een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Annulering vindt dan kosteloos plaats. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap binnenkomt. In alle andere gevallen zijn de volgende kosten verbonden aan annulering:

  • Bij annulering meer dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: € 45,- administratiekosten;
  • Bij annulering minder dan dertig dagen voor aanvang van het professionaliseringsaanbod: geen restitutie.

Je kan je natuurlijk in alle gevallen door een collega laten vervangen.

Klachtenregeling
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap probeert zo transparant mogelijk naar (potentiële) deelnemers aan professionaliseringsactiviteiten op te treden. Daarom is alle van belang zijnde informatie beschikbaar op onze website www.avs.nl/professionalisering. Er wordt duidelijke informatie gegeven over wat men van de trainingen mag verwachten, het programma, de kosten, de data, de algemene voorwaarden et cetera. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt over de inhoud van de training, de behandeling door een medewerker of anderszins. In voorkomende gevallen zal daarbij de procedure in acht worden genomen, zoals aangegeven in de AVS Voorwaarden Diensten. Op al onze diensten, producten en adviezen zijn de ‘AVS Voorwaarden Diensten’ van toepassing. Deze vind je bij de voorwaarden.

Gedragscode
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap hanteert de  Gedragscode Beroep en Bedrijf