Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Professionalisering » Trainingen en masterclasses » Personeelsbeleid en financiën » Win win in personeelsbeleid, goed werkgeverschap voor tevreden medewerkers

Win win in personeelsbeleid, goed werkgeverschap voor tevreden medewerkers

Uit onderzoek blijkt dat het HRM-beleid op school beter kan. De formele gesprekkencylcus biedt niet de uitkomsten die je zou verwachten. Tijdens deze eendaagse gaat  het over het HRM beleid op schoolniveau. Welke gesprekken zijn van belang en wat kan de schooldirecteur als operationeel werkgever hierin betekenen.

U draagt zorg voor een optimale invulling van de jaartaak van de medewerkers. U krijgt daarbij geregeld te maken met diverse personele kwesties: aanname, disfunctioneren en soms onvermijdelijk ook ontslag van medewerkers.
Als schooldirecteur bent u operationeel werkgever. In die rol is goed werkgeverschap belangrijk. Wat vraagt dit van een schooldirecteur? Wat is voor een directeur van belang om te weten? Hoe kunt u als schooldirecteur met kennis van zaken medewerkers daarbij ondersteunen en wat zijn mogelijkheden die u kunt aanbieden? Vaak ondersteunt een P&O-functionaris van het staf- of bestuursbureau. De eendaagse is nadrukkelijk bedoeld voor directeuren die zich verder willen verdiepen in deze materie.

Tijdens de eendaagse training besteden we aandacht aan de wet- en regelgeving, de geldende CAO en de jurisprudentie.

We behandelen onder andere de volgende onderwerpen:

  • een optimale jaartaak met ruimte voor de medewerker;
  • (verlengd) tijdelijk dienstverband;
  • ziekte en re-integratie;
  • schorsing en overige orde- en disciplinaire maatregelen;
  • beëindiging van het dienstverband (ontslag, ontbinding en dergelijke);
  • outplacement;
  • bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen;
  • participatiefonds;
  • dossieropbouw.
 


Schoolleidersregister PO: informeel leren
Win win in personeelsbeleid, goed werkgeverschap voor tevreden medewerkers is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat Win win in personeelsbeleid, goed werkgeverschap voor tevreden medewerkers gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

Inschrijven

Klik hieronder om u in te schrijven voor bovenstaand aanbod.
Indien het aanbod meer dan eenmaal wordt aangeboden, treft u hieronder meerdere links.

Inschrijven voor 26 juni 2018

Aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png