Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Professionalisering » Trainingen en masterclasses » Personeelsbeleid en financiën » De schoolleider als goede werkgever, de highlights

De schoolleider als goede werkgever, de highlights

Nieuw!

Uit onderzoek blijkt dat de uitvoering van het HRM-beleid op school beter kan. Er kan meer gehaald worden uit de formele gesprekkencyclus. Tijdens deze eendaagse komt goed personeelsbeleid op school aan bod. Welke gesprekken zijn van belang en wat kan de schooldirecteur als ‘operationeel’ werkgever hierin betekenen? U krijgt geregeld te maken met diverse personele kwesties: aanname, disfunctioneren, werkdrukbeleving en soms onvermijdelijk ook ontslag van medewerkers.

Wat vraagt dit van een schooldirecteur? Wat is voor een directeur van belang om te weten? Hoe kunt u als schooldirecteur met kennis van zaken medewerkers daarbij ondersteunen en wat zijn mogelijkheden die u kunt aanbieden?

Tijdens de eendaagse training besteden we aandacht aan de wet- en regelgeving, de geldende CAO en de jurisprudentie.

We behandelen onder andere de volgende onderwerpen:

  • een optimale jaartaak met ruimte voor de medewerker;
  • (verlengd) tijdelijk dienstverband;
  • ziekte en re-integratie;
  • schorsing en overige orde- en disciplinaire maatregelen;
  • beëindiging van het dienstverband (ontslag, ontbinding en dergelijke);
  • outplacement;
  • bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen;
  • participatiefonds;
  • dossieropbouw.
 


Inschrijven

Klik hieronder om u in te schrijven voor bovenstaand aanbod.
Indien het aanbod meer dan eenmaal wordt aangeboden, treft u hieronder meerdere links.

Inschrijven voor 27 september 2019
Inschrijven voor 3 maart 2020

Trainer(s)

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png