Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Leergang Action Learning

Bevorder het collectieve leren en de samenwerking in je school

De 21st century management skills doen hun intrede. De succesvolle schoolleider aan het begin van de 21e eeuw is creatief, innovatief, communicatief, omarmt wereldburgerschap, werkt en leert samen en reflecteert. Centraal staat het zoeken naar diversiteit, het verbinden van talenten en het creëren van gelegenheidscoalities. De methodiek Action Learning leert u anders kijken, handelen en beleven en biedt een antwoord op de eisen die de continu veranderende wereld aan u en uw organisatie stelt.

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap is hiervoor een samenwerking aangegaan met De Roode Advies & Consultancy.

Scholen die de vele veranderingen op zich af zien komen, moeten hun eigen lerend vermogen vergroten. Leren zelf een diagnose te stellen, zelf keuzes te maken over interventies en zelf vast te stellen wat de beste evaluatiemethode is. Daarvoor is de ontwikkeling en autonome groei van medewerkers essentieel.

In zeven bijeenkomsten krijgt u inzicht in de lenigheid en de slagkracht die de schoolleider aan het begin van de 21e eeuw nodig heeft. Het mes snijdt aan twee kanten. U leert de methodiek van Action Learning, als oplossingsmethode voor vraagstukken op de werkvloer waarmee u de basis legt voor uw nieuwe leiderschap (als manager van de 21e eeuw). Ook leert u over de inzet van Action Learning als didactisch model voor de eigen school in samenwerking met het eigen lerarenteam.

De keuze voor Action Learning is de keuze voor een succesvolle leer- en veranderaanpak die draait om het leren spreken van elkaars taal. Want Action Learning wijkt essentieel af van de gebruikelijke opleidingsaanpak zoals we die in Nederland gewend zijn: programma’s waarvan de inhoud en de opzet vooraf en elders door derden is vastgesteld. Action Learning gaat uit van de veranderlijke wereld. Richting de leerlingen betekent dit verbinding leggen met de eigen dagelijkse wereld van de kinderen, ze leren omgaan met onzekerheden en met het onverwachte. De hoofddoelstelling van de methodiek is leren hoe je met veranderingen om kunt gaan door ze direct, van binnenuit, te realiseren. Bijvoorbeeld door zelf op zoek te gaan naar (creatieve) oplossingen. In deze leergang gaan de deelnemers in groepsverband (in leerteams) met elkaar in gesprek over praktijksituaties waar ze mee worstelen.

Collectief leren
Wat kunnen scholen doen om tot een gedeelde visie en collectieve ambitie te komen en tevens de samenwerking tussen bestuurders, schoolleiders, leraren, leerlingen, ouders en vele externe partijen te bevorderen? De reflexmatige aanpak was uit te gaan van ‘individueel leren’ : maak individuen slimmer door kennis aan te reiken en de huidige problemen zo op te lossen. Maar nu scholen inzien dat deze reflex niet langer werkt, is een nieuwe vorm van leren vereist: collectief leren. Collectief leren plaatst de groep centraal en vormt de opmaat om tot synergie te komen. De methodiek van Action Learning ondersteunt u bij zowel het realiseren van de collectieve ambities als ook bij het bevorderen van de samenwerking binnen teams, tussen teams en tussen scholen.

Kenmerken

  • Een persoonlijk gesprek tijdens de leergang.
  • Kennismaking met Action Learning als verandermethode en als didactisch model.
  • U doet ervaring op met een individueel Action learningproject waarbij u een vraagstuk uit uw organisatie oppakt. Hier legt u de verbinding met onderwijs, curriculum of leren.
  • T ussentijds werkt u samen in leerteams.
  • U sluit af met beheersing van de methodiek en vaststelling van de opbrengst.

Programma
Het programma is opgebouwd rondom de vijf disciplines van Peter Senge uit diens gelijknamige boek ‘De Vijfde Discipline’ aangevuld met drie actuele thema’s.

Dag 1 Inzicht in het Action Learning proces, met aandacht voor onder andere werken en leren in de eigen context, het creëren van draagvlak en de rol van de coach. Systeemdenken staat centraal en het diagnosticeren in de onder- en bovenstroom, met aandacht voor onder andere ‘meervoudig waarnemen’.

Dag 2: Aandacht voor ‘mentale modellen’. Wat zijn de dominante mentale modellen die de huidige situatie hebben gevormd?

Dag 3: Deze dag staat in het teken van ‘teamleren’. Welke groepsdynamieken spelen er en hoe kun je het collectieve leren bevorderen? ‘Hoe creëer je een team of een samenwerking van één plus één is drie’ en ‘over angst en onzekerheid in teams’.

Dag 4: Persoonlijk Meesterschap: Wat is mijn persoonlijke verantwoordelijkheid? Welke moed heb ik aan de dag te leggen? Ben ik een gever of een nemer en hoe maak ik dit onderwerp bespreekbaar in mijn team?

Dag 5: Deze dag staat in het teken van een gedeelde visie: Welke resultaten willen we echt? Hoe komen we tot een gedeelde visie?

Dag 6: Creativiteit: In welke mate hebben wij het vermogen om nieuwe dingen te scheppen? Hoe bevorder je creativiteit tijdens collectief leren?

Dag 7: We stellen tijdens deze dag twee hoofdthema’s centraal. Duurzaamheid: In welke mate zijn we in staat om dingen te ontwikkelen die duurzaam zijn? Integriteit: Kunnen we ons zelf aankijken in de spiegel? Tevens geeft eenieder een presentatie van ‘zijn reis’

Er is geen verplichte literatuur vooraf, maar achteraf ‘inspirerende verdieping’: een pakket bestaande uit uittreksels van boeken, links naar Youtube-filmpjes en voor de liefhebber inspirerende boeken (zoals ‘Antifragiel’ van Nassim Taleb, ‘Ons feilbare denken’ van Daniel Kahneman en diverse artikelen en het boek ‘Leading with questions’ van Marquardt).

Opbrengsten
Na afloop kunt u een Action Learning-proces inrichten als oplossingsmethode voor vraagstukken op de werkvloer en bij gewenste veranderingen. Cruciaal daarbij is de ontwikkeling van uw vaardigheid om tegenspraak te organiseren. Ook bent u bekend met de inzet van Action Learning als didactisch model waardoor u de stap kunt stimuleren van frontaal naar activistisch onderwijs.


 

Reacties
‘Zeker voor schoolleiders die verander- en innovatiemanagement op een andere manier willen aanpakken dan gebruikelijk is de leergang een aanrader. Het is een feestje om naartoe te gaan en ook om weer terug te keren naar je school om het geleerde meteen in de praktijk toe te passen. Het smaakt naar meer.’


Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
De leergang ‘Action Learning’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor het professionaliseringsthema ‘Leidinggeven aan Verandering' en het deelthema ‘Professionele Leergemeenschap’ (van het thema Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’) en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op de thema’s via formeel leren.

Inschrijven

Klik hieronder om u in te schrijven voor bovenstaand aanbod.
Indien het aanbod meer dan eenmaal wordt aangeboden, treft u hieronder meerdere links.

Inschrijven voor 10 maart 2020


Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap 

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png