Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Leergang Herontwerp voor toekomstig onderwijs

De vraag of er geïnnoveerd moet worden, is passé. De noodzaak om te veranderen is ieder moment voelbaar door de dagelijkse stroom van informatie die ons via de media bereikt. Wat geven we kinderen mee om in deze 21ste eeuw aardige, vaardige en waardige burgers te worden, om zelfstandig en vanuit eigenaarschap, vertrouwen en verantwoordelijkheid een bijdrage te kunnen leveren aan de steeds ‘complexere’ samenleving?

De vraag of er een herontwerp moet komen, is niet meer aan de orde. Het komt sowieso. Deze leergang benadert het herontwerp vanuit het ’WHY - WHAT - HOW‘. De basis voor de ontwikkeling ligt bij een contextanalyse van het sociale domein van het kind. Het gaat om de combinatie van voorzieningen en de rol van het onderwijs in de ontwikkeling van het kind. Rolvervaging (blurren) in het sociale domein wordt de norm. We leven niet meer in een hiërarchisch gestuurde samenleving. Netwerken en connectivity zijn de standaard. Voor het kind en zijn gezin leidt dit bijvoorbeeld tot integraliteit, divergeren en een steeds meer integraal curriculum afgestemd op de behoefte van het kind. Standaard methodes, meer van hetzelfde, zijn niet toereikend. Herontwerpen van het sociale domein betekent gebruikmaken van innovatieve krachten van buiten het onderwijs, technologische mogelijkheden en het flexibiliseren van de organisatie (voorbij het lesstofjaar-klassensystemen dat ons gebracht heeft waar we nu staan).

Ervaringen oud-deelnemers

Doel

De kern van de leergang is:

  • Het verkennen van de Why, What en How
  • Het duiden van de trends en scenario’s in onze samenleving
  • Het geven van een stand van zaken rond de technologische mogelijkheden en inzetbaarheid in het onderwijs
  • Het leren van good practises
  • Het vaststellen van (minimale)  voorwaarden voor innovatie
  • Het onderzoeken van de betekenis voor het kind, de medewerkers, de manier van leidinggeven, de inrichting van de organisatie

De leergang biedt geen kant- en- klare oplossingen. Het  is een zoektocht naar een herontwerp van het leren en de ontwikkeling van kinderen. We geven zicht op ontwikkelingen die zich nu afspelen in organisaties, het bedrijfsleven en in de samenleving. De kernvraag is: wat betekent dit voor mijn handelen als leidinggevende in een school?Resultaten
De leergang bestaat uit vijf dagdelen les (een keer van 09.30 – 21.30 uur en een keer van 09.30 – 16.30 uur), verspreid over twee dagen. De leergang verzorgen we op drie locaties in Nederland. Twee vaste projectleiders leiden de leergang en er zijn enkele gastdocenten uitgenodigd.
Het programma waarin de inhoud van de dagdelen, de voorbereiding en het ‘huiswerk’ zijn uitgewerkt, Is beschikbaar. De eindopdracht leveren de deelnemers enkele weken na de tweede dag aan bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap. Daarna ontvangen de deelnemers het certificaat.
De deelnemers krijgen toegang tot een besloten google-drive-map waarin de werkmaterialen van de leergang staan.
Op deze Googledrive posten de deelnemers zelf hun eigen introductiefilmpje, het profiel, de reflectieverslagen en huiswerkopdrachten (inventarisatie op school, contextanalyse ICT/innovatie/sociale domein, markt- & concurrentieanalyse, vergelijking met andere besturen en andere branches). Deze opdrachten voeren de deelnemers buiten de contacturen uit. De LHTO wordt afgesloten met een analytisch reflectieverslag van 1.000 tot 1.250 woorden.
Reacties
‘Vooral nieuwe inzichten opgedaan voor toekomstgericht onderwijs.’

‘ICT ontwikkelt zich sterk, maar het blijft belangrijk om goed te kijken wat je wil en wat het apparaat ook kan.’

‘De bijeenkomst was voor mij een bevestiging. Het zien van de bevlogenheid en het enthousiasme waarmee werd gesproken was inspirerend en liet zien: zo kan het en zo werkt het!’


Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
De leergang ‘Herontwerp Toekomstgericht onderwijs’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor het professionaliseringsthema ‘Toekomstgericht onderwijs’.

Inschrijven

Klik hieronder om u in te schrijven voor bovenstaand aanbod.
Indien het aanbod meer dan eenmaal wordt aangeboden, treft u hieronder meerdere links.

Inschrijven voor 6 maart 2019

In samenwerking met: S3

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Incompany of maatwerk

Als u deze training / opleiding in uw eigen organisatie wilt laten verzorgen, dan is dat mogelijk. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via adviesopmaat@avs.nl.

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png