Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Professionalisering » Advies op maat » Overig » Inrichting van de medezeggenschap in het kader van Passend onderwijs

Inrichting van de medezeggenschap in het kader van Passend onderwijs

Nu de invoering van Passend onderwijs een feit is, kan het goed zijn om al dan niet samen met de  Ondersteuningsplanraad en het bestuur van het samenwerkingsverband te bespreken wat de ervaringen zijn en of er wensen zijn voor verandering of aanpassing. Staan alle betrokkenen op dezelfde manier in het proces? Zijn er fricties, onduidelijkheden over taken en rollen of ideeën voor verandering? Wilt u gebruikmaken, meer dan tot nu
toe, van de flexibele invulling van medezeggenschap? Hoe is uw rol ten opzichte van de (G)MR? Zijn de leden van de (G)MR voldoende op de hoogte van hun taken en bevoegdheden? Moet het reglement worden aangepastof gewijzigd?

Uw specifieke vragen en wensen staan centraal tijdens bijvoorbeeld een opmaatstudiedag of een begeleidingstraject.

 


Inschrijven

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte?
Neem dan contact op met de AVS, Vera Ruitenberg, adviesopmaat@avs.nl of tel. 030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png