Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Professionalisering » Trainingen en masterclasses » Organisatie-, en leiderschapsontwikkeling » Waardegedreven veranderen - Spiral Dynamics Integral

Waardegedreven veranderen - Spiral Dynamics Integral


Krijg diepgaand inzicht in drijfveren, gedrag, organisatiecultuur, maatschappelijke ontwikkelingen en de dynamiek van verandering aan de hand van de Spiral Dynamics waardesystemen.


spiraldynamics.pngVierdaagse training (ook losse een- of tweedaagse modules mogelijk)

Spiral Dynamics integral (SDi) reikt ons een begrippenkader aan waarmee gedrag, cultuur en complexe menselijke vraagstukken inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Deze kennis stelt u in staat een heldere diagnose te maken van waar u, uw organisatie en de samenleving staan en wat er nodig is om een natuurlijk volgende stap te maken. 

Krijg diepgaand inzicht in drijfveren, gedrag, organisatiecultuur, maatschappelijke ontwikkelingen en de dynamiek van verandering aan de hand van de Spiral Dynamics waardesystemen.
 
Met behulp van SDi: 

  • krijgt u inzicht inzicht in uw drijfveren en waarom u doet zoals u doet;
  • leert u effectiever samenwerken en uw collega’s beter begrijpen; 
  • kunt u onderzoeken welke innovatieve oplossingen er zijn voor maatschappelijke vraagstukken en dilemma’s;
  • leert u hoe u verandering écht kunt doorvoeren in uw organisatie. 

Meer informatie over SDi is te vinden op de website www.spiraldynamicsintegral.nl
 
Deze trainingen laten u kennis maken met de basisfundamenten van het SDi model. Door gebruik te maken van presentatie, film en ervaringsgerichte oefeningen worden de drijfveren en toepassingsmogelijkheden op interactieve en inspirerende wijze geïntroduceerd. 
 
De trainingen zijn bedoeld voor iedereen die op zoek is naar nieuwe oplossingen voor dagelijks terugkerende dilemma’s, problemen en uitdagingen binnen de eigen organisatie en in de samenleving. Na afloop van de trainingen heeft u meer inzicht in de impact van de verschillende waardesystemen op uw werk, uw dagelijkse leven en de wereld om u heen. U krijgt uw persoonlijke waarden- en veranderprofiel teruggekoppeld en kent uw natuurlijk volgende stap als professional.
 
De SDi trainingen zijn opgebouwd uit 3 modules: 

  1. Introductieworkshop SDi
  2. Spiral Experience
  3. SDi-1 Basistraining 

Indien u de drie onderdelen allen voltooid heeft leidt dat tot een door Dr. Don Beck erkende SDi-1 certificering. Dit vormt de basis voor vervolgtrainingen die zich richten op het praktisch toepassen van het gedachtegoed. 

 


Trainer(s)

Edwin Holwerda
CHE Synnervate
Jasper Rienstra
Mooi Boos / CHE Synnervate
Marinet Ritz
CHE Synnervate
Allard de Ranitz
CHE Synnervate

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat het AVS Centrum Educatief Leiderschap een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png